Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

27.06.2019 Print
Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Podczas dzisiejszego posiedzenia w USC Rada Miasta Kraśnik udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Wojciechowi Wilkowi po debacie o stanie miasta (17 głosów za, 3 wstrzymujące się) oraz podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 (20 głosów za). 

Chociaż absolutorium otrzymał formalnie obecny burmistrz, dotyczy ono głównie jego poprzednika Mirosława Włodarczyka, który pełnił urząd do jesiennych wyborów samorządowych. Pozytywnie wykonanie budżetu za ubiegły rok oceniła nie tylko Rada (jednogłośnie), ale także Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Daniel Niedziałek
Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji
Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji