Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Głosowanie na Budżet Obywatelski rozpoczęte

24.04.2019 Print
Głosowanie na Budżet Obywatelski rozpoczęte

Do soboty w wyznaczonych lokalach można głosować na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. 

 

Budżet Obywatelski to środki finansowe w budżecie miasta, które zostaną wydane zgodnie ze wskazaniem mieszkańców. To właśnie kraśniczanie zdecydują w głosowaniu na jakie inwestycje i zadania przeznaczonych zostanie w tym roku 350 000 zł. Mogą to być wyłącznie projekty należące do zadań własnych samorządu miejskiego, który - po ogłoszeniu wyników głosowania - zajmie się ich realizacją.  

 

Głosować można do 27.04.2019 r. w wyznaczonych lokalach, w godzinach 10:00 – 18:00. Miasto zostało w tym celu podzielone na siedem dzielnic. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. 

 

Każdy głosujący może zaznaczyć na karcie do głosowania maksymalnie trzy projekty umieszczone na niej poprzez postawienie znaku „X” przy nazwie projektu. Na karcie do głosowania znajdzie się dzielnica, której dotyczy głosowanie, tytuły projektów, szacunkowy koszt realizacji oraz informacje, jak prawidłowo oddać głos. 

 

Wyniki głosowania zostaną opublikowane 28.04.2019 r. Środki finansowe otrzymają projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców danej dzielnicy. Realizacją projektów zajmie się samorząd miejski.  

 

Więcej informacji o projektach do głosowania: 
http://www.krasnik.eu/urzad-miasta/projekty-do-glosowania 
Więcej informacji o podziale na dzielnice i punktach wyborczych: 
http://www.krasnik.eu/urzad-miasta/dzielnice-glosowania

Daniel Niedziałek
Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji
Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji