Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 21 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Program obejmuje takie zadania jak:

- zakup i montaż nowego źródła ciepła,

- budowa  przyłącza na potrzeby podłączenia nowego źródła ciepła,

- mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektorów słonecznych,

- docieplenie przegród budowlanych*,

- wymiana stolarki zewnętrznej*,

- modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym  montaż zaworów z głowicami termostatycznymi*,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej*

* zadanie nie dotyczy budynków nowo budowanych oraz tych budynków istniejących, które otrzymały pozwolenie na budowę po 15.12.2002 r. i w których źródła ciepła spełniają wymagania techniczne określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze.

 

Beneficjentami są:

1. osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

2. osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Terminy składania wniosków: od dnia 19 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2027 r. Sposób składania wniosków: drogą elektroniczną lub w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie papierowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 7 w Lublinie. Formularz w formie papierowej do pobrania jedynie w siedzibie WFOŚiGW. 

 

Urząd Miasta Kraśnik nie prowadzi naboru wniosków.

 

Wszelkie informacje, dokumenty do pobrania, elektroniczny formularz wniosku oraz numery telefonów kontaktowych dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie pod adresem:

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

 

czyste powietrze

0
0
0
s2smodern