Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 28 maja 2018    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik odbyła się 24 listopada.

W interpelacjach Radni mówili między innymi o planach inwestycji drogowych na 2017 rok. Radny Marian Kowalski pytał o ulicę Makową a także o przyszłość ulicy Urzędowskiej, w związku z planowanym remontem drogi Kraśnik-Chodel, której częścią jest ul. Urzędowska.  Inwestycję wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2016-2030 zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik”.

 - Jeden z wariantów przebudowy proponuje nowy przebieg drogi w Kraśniku, czyli znane już od lat plany tzw. obwodnicy północnej, w sprawie której interweniowałem już od 2012 roku – odpowiadał burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Do tej pory taka wersja nie była brana pod uwagę. Planowana przebudowa drogi oznacza prawdopodobnie, że do czasu jej realizacji, ulica Urzędowska nie będzie remontowana. W momencie zaś oddania do użytku nowej drogi, miasto będzie zmuszone przejąć Urzędowską w jeszcze gorszym stanie technicznym.

Burmistrz zapowiedział wystąpienie na Sejmiku Województwa Lubelskiego w celu wyjaśnienia tych kwestii.

Kolejni radni zwrócili uwagę na problem z przechodzeniem na cmentarz parafialny od strony ulicy Żytniej.

 - Szczególnie w okresie Dnia Wszystkich Świętych wiele osób skraca sobie drogę, być może trzeba zrobić niewielkie wejście z tamtej strony – argumentował radny Tracz.

Poparła go radna Agnieszka Lis oraz Jacek Zając, który zwrócił też uwagę na problem handlu na parkingu przy cmentarzu, co powoduje, że jest mniej miejsc parkingowych.

 - Zakaz handlu na parkingu jest nieprzestrzegany – mówił radny.

Radna Dorota Posyniak zapytała o przyczyny odwołania członka Rady Nadzorczej KPWiK.

 - Nie mamy możliwości ujawnienia przyczyn takiego odwołania – wyjaśnił burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Zapewniam, że sprawa ta została wyjaśniona bezpośrednio z tą osobą.

Radny Zbigniew Bartysiak zapytał, czy Kraśnik, wzorem kilku już miast w Polsce weźmie udział w rządowym programie Mieszkanie+.

 - Wysłaliśmy zapytanie do Agencji Mienia Wojskowego w sprawie działek, które mogłyby zostać przekazane miastu na ten cel – odpowiedział burmistrz.

W sesji wzięli udział przedstawiciele firmy INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych – Bartłomiej Paczóski oraz Katarzyna Czajkowska.

Firma, która nabyła od kraśnickiego przedsiębiorcy działkę u zbiegu ulic Inwalidów Wojennych oraz alei Niepodległości, planuje zbudować tam galerię handlową. Bartłomiej Paczóski, prezes zarządu prosił radnych o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby wpisać możliwość budowy obiektów wielkopowierzchniowych w tym miejscu. Taka zmiana przyspieszyłaby inwestycję.

Radni dopytywali o kwestię wpływu tak dużego obiektu na lokalne sklepy, obawiając się o dalsze funkcjonowanie małych, lokalnych sklepów.

 - Nasza inwestycja ma przyciągnąć klientów, którzy do tej pory jeździli na zakupy do Lublina, a nie być konkurencją dla lokalnych sklepów. W galerii znajdą się sklepy sieciowe do tej pory nieobecne w Kraśniku, nie planujemy też marketu spożywczego, ze względu na bliskość kilku takich marketów oraz lokalnego targowiska – odpowiadał Bartłomiej Paczóski.

Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad Radni podjęli uchwały o zmianie w budżecie miasta na 2016 rok oraz zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynikających między innymi z otrzymania przez miasto dotacji na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.

Kolejno podjęto też między innymi uchwały określające stawki podatkowe na podatek od środków transportu, opłatę od posiadania psa, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego oraz nieobniżania średniej ceny skupu drewna, przyjmowanej do obliczania podatku leśnego. W wyniku podjętych uchwał stawki wymienionych podatków i opłat lokalnych pozostają bez zmian.

Przyjęta została też Uchwała w sprawie Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Kolejnym punktem była uchwała dotycząca warunków przyznawania i odpłatności za szczególne usługi opiekuńcze. Wątpliwości radnych wzbudziła wysokość stawek opłat. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Cholewińska argumentowała, że stawki były do tej pory zaniżone, co powodowało niskie zarobki świadczących usługi opiekunek. Zapewniała też, że stosowany system ulg i zwolnień z opłat powoduje, że żadna potrzebująca osoba w trudnej sytuacji materialnej nie jest zmuszona z pomocy rezygnować. Po takim wyjaśnieniu radni zdecydowali się podjąć uchwałę.

Zdecydowano o współpracy w Powiatem Kraśnickim w zakresie utrzymania dróg oraz ich remontów. Podjęto uchwałę o porozumieniu ws. przejęcia przez miasto letniego utrzymania dróg powiatowych leżących na terenie miasta a także uchwały o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na remont dróg – ul. Mickiewicza, al. Niepodległości i ul. Oboźnej. Na realizację tych zadań zostaną w budżecie miasta zabezpieczone środki w wysokości 325 000zł.

Podjęto też uchwałę intencyjną o wspólnej z powiatem realizacji przebudowy ulic : Strażackiej, Piłsudskiego i Lubelskiej. Miasto deklaruje udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50%.

Radni podjęli też uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz przyjęli „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2017 rok.

XXXIIsesjaRM

0
0
0
s2smodern