Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 28 maja 2018    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta odbyła się 22 grudnia.

Radni na początku obrad zgłosili szereg interpelacji, dotyczących między innymi planów przebudowy drogi wojewódzkiej nr 833, która przebiega przez Kraśnik.

 - Czy jeśli zrealizowany zostanie wariant, w której droga ominie większą część miasta, przewiduje się remont nawierzchni ulicy Urzędowskiej i chodnika? Czy miasto będzie mogło liczyć na jakieś wsparcie finansowe przy takiej inwestycji ? – pytał Marian Kowalski.

 - Monitorujemy plany związane z nowym przebiegiem drogi – odpowiedział burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Istnieje możliwość, że kiedy część ul. Urzędowskiej przestanie być drogą wojewódzką, zostanie przekazana samorządowi miejskiemu lub powiatowemu.

Radny Jacek Zając przekazał prośbę wędkarzy, którzy pytają o możliwość ograniczenia korzystania z łowiska na zalewie tylko dla kraśniczan.  

- Wędkarze skarżą się, że wiele osób przyjeżdża nad zalew nawet z Lublina – mówił radny.

Jak wyjaśnił burmistrz, nie ma możliwości ograniczenia dostępu do łowiska, gdyż dzierżawcą jest Polski Związek Wędkarski. PZW prowadzi zarybianie także z własnych środków, więc wszyscy zrzeszeni w związku mogą korzystać z jego łowisk.

Radni prosili też o zwiększenia ilości iluminacji, jakie pojawiają się w mieście w okresie świątecznym. Dodatkowe dekoracje miałaby znaleźć się na ul. Słowackiego (radny Hubert Trukan) oraz na ul. Narutowicza i Kościuszki (radny Jarosław Jamróz). Otrzymali od burmistrza zapewnienie, że dekoracje będą dokupowane sukcesywnie, każdego roku.

Radna Andżelika Marcinkowska pytała, czy w budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na dożywianie dzieci w szkołach.

 - Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone jak co roku, w 2017 będzie to 370 tys. zł – odpowiedział burmistrz.

Następnie radni zapoznali się z informacjami o stanie miejskich spółek – KPWiK, KPM oraz MPK, przedstawionymi przez ich prezesów.

Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu miasta na 2017 rok. Radni zgłosili do projektu budżetu kilka wniosków, które poddane były głosowaniu. Zmiany, które zdobyły większość głosów radnych, wprowadzone zostaną do budżetu. Są to :

 - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 (wnioskujący: Jarosław Jamróz)

 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Batalionów Chłopskich (wnioskująca: Anna Baluch)

 - budowa ulicy Niecałej (wnioskująca: Anna Baluch)

 - przebudowa ciągu pieszego na ul. Gmeinera (wnioskujący: Tomasz Saj)

 - zmiana nazwy zadania „Budowa ulicy Makowej” na „Budowa ulicy Makowej wraz z chodnikiem (wnioskujący: Marian Kowalski

 - rozbudowa oświetlenia na osiedlu Piaski (wnioskujący: Jacek Zając)

 - zmiana nazwy zadania „Budowa łącznika ul. Widok i Granicznej z kanalizacją deszczową” na Budowa łącznika ul. Widok i Granicznej z kanalizacją deszczową i wodociągiem” (wnioskujący : Piotr Iwan)

Uchwała w całości została przyjęta 15 głosami, przy 4 wstrzymujących się.

W dalszym ciągu obrad radni zgodzili się na zmianę nazwy parku Jana Pawła II, na „Park Świętego Jana Pawła II”, co ma związek z kanonizacją papieża, która odbyła się już po nadaniu parkowi jego imienia.

Nadano też nazwy dwóm ulicom na terenie miasta. I tak nowy odcinek drogi, będący przedłużeniem ul. Armii Krajowej do ul. Janowskiej będzie nosił nazwę Romana Grońskiego „Żbika” a przedłużenie al. Tysiąclecia do od ul. Faustyny do ul. Długiej – gen. Ryszarda Kuklińskiego.

Uchwałą Rady Miasta powołano komisję oraz przyjęto regulamin dotyczący zasad wyboru Patrona Miasta Kraśnik, który ma nastąpić w 2017 roku, w 640. rocznicę nadania praw miejskich Kraśnikowi.

Na ostatniej w tym roku sesji radni przyjęli też ramowy plan sesji na kolejny rok oraz plany pracy Rady Miasta oraz posiedzeń komisji stałych i pracy komisji rewizyjnej w 2017 roku.

XXXIIIsesja RM

0
0
0
s2smodern