Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek

Wiadomości

Zwrot wyłudzonej subwencji dotyczy lat 2006-2010, tj. okresu ostatniej kadencji burmistrza Piotra Czubińskiego.  Sprawa zwrotu subwencji pojawiła się w 2012 roku. Urząd Kontroli Skarbowej stwierdził, że w dwóch szkołach podstawowych zawyżona została liczba uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, a co za tym idzie Miasto Kraśnik przez kilka lat otrzymywało zawyżoną subwencję oświatową. Decyzją Ministerstwa Finansów miasto zostało zobligowane do zwrotu nienależnie pobranej subwencji w całości. Kwota ta sięgała 7 mln 480 tys. zł.

Początkowo Ministerstwo Finansów nakazało zwrócić subwencję wyłudzaną przez 5 lat w ciągu 1,5 roku. Ostatecznie jednak w wyniku negocjacji z MF okres spłaty został wydłużony.

Ostatnia rata w wysokości 163 802 zł zostanie spłacona 20 lipca 2017 roku.

- Niejednokrotnie podkreślałem, że miasto nie uchyla się od zwrotu tych pieniędzy, jednak musi temu towarzyszyć ludzkie podejście i zrozumienie urzędników. Istniało ryzyko zapaści finansowej miasta i wstrzymania wielu inwestycji. Obecnie będziemy mogli planować kolejny budżet już bez tego ciążącego na nas obowiązku - podkreśla burmistrz Mirosław Włodarczyk.

pieniadze

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadzi nabór uczestników projektu „Pracuję u siebie”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia poprzez udzielenie 155 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 124 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie poszukiwanych jest  77 uczestników (43 kobiety i 34 mężczyzn).

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu.

Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie

Formularze przyjmowane będą od 27 czerwca do 14 lipca 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00:

  • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pok. 204,
  • w Biurze Lokalnym w Lubartowie, ul. Słowackiego 14, I p.,
  • w Biurze Lokalnym w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5.

 

pracuje u siebie

Kraśnicki zalew czeka na amatorów kąpieli. Według badań przeprowadzonych przez Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku woda w zalewie spełnia wszelkie normy by dopuścić kąpielisko do użytkowania.

Od 15 czerwca, przez całe lato nad zalewem pracować będą ratownicy, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą.  Kąpielisko funkcjonuje codziennie, do końca sierpnia w godzinach 10:00 – 18:00. W tym roku na plażę przewieziono i rozsypano około 300 ton piachu rzecznego. Zostały odnowione parasolki plażowe, które będą chronić przed nadmiarem słońca.

Została też  uruchomiona wypożyczalnia sprzętu pływającego – kajaków i rowerków wodnych.  Podobnie jak w roku ubiegłym w okresie wakacyjnym będzie funkcjonowała szkółka żeglarska. Zajęcia rozpoczną się na początku lipca. Także wzorem poprzedniego sezonu w weekendy nad zalewem będą odbywać się darmowe zajęcia z instruktorką fitness. 

zalew1

 

plakat szkka eglarska

Walka o kosciol plakat 2017

26 czerwca 2017 r., czyli dokładnie w 58. rocznicę wydarzeń z 1959 r., odbędą się w naszym mieście uroczystości związane z wydarzeniami znanymi w całym kraju jako Walka o Kościół w Kraśniku Fabrycznym. 

26 czerwca 1959 r. spod krzyża na "słonecznej polanie", przy którym - od tego roku - w maju i czerwcu odbywały się nabożeństwa, milicja zabrała obraz, kilim i lichtarz. Krzyż ogrodzono i wywieszono informację o zakazie odprawiania nabożeństw. Oburzyło to mieszkańców, którzy zaczęli licznie gromadzić się pod komisariatem milicji. Po ściągnięciu posiłków milicyjnych z Lublina, milicja przystąpiła do rozpędzania zbiegowiska. Było wielu rannych, w nocy wywlekano podejrzanych z domów i aresztowano. W późniejszych procesach wielu z nich skazano i zmuszono do opuszczenia miasta, pozbawiono mieszkań oraz pracy. Władza zgodziła się na budowę kościoła dopiero w 1977 r., czyli dwa lata po połączeniu ówczesnego Kraśnika Fabrycznego z Kraśnikiem Lubelskim. Trzy lata później ks. Jan Strep rozpoczął organizowanie ośrodka duszpasterskiego, a erekcja parafii nastąpiła w 1982 roku na mocy dekretu abp Bolesława Pylaka.

Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa Robotnika o godzinie 18. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerują w asyście pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP pod pomnik Walki o Kościół, gdzie zostaną złożone wiązanki kwiatów.

Zapraszamy na uroczystości mieszkańców Kraśnika, zwłaszcza tych, którzy ucierpieli na skutek komunistycznych represji i tych, dla których wydarzenia sprzed 58 lat są ważnym elementem lokalnej historii.

 

gienia11

!5 czerwca dotarła z Francji smutna wiadomość o śmierci Geneviève Coudray, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Nogent – Kraśnik.

Popularna i szanowana przez kraśniczan Pani Gienia była osobą bardzo energiczną, a przy tym pełną serdeczności i ciepła. Jako prezes francusko-polskiego stowarzyszenia była głównym organizatorem wymiany między zaprzyjaźnionymi miastami. Dzięki jej działalności wielu mieszkańców naszego miasta miało okazję zwiedzić najpiękniejsze zakątki centralnej Francji, uczestnicząc w wymianie sportowej i kulturalnej. Również wielu młodych Francuzów odwiedziło Kraśnik, poznając często po raz pierwszy polską historię i kulturę. Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia Nogent - Kraśnik jest promocja polskiej kultury we Francji oraz kultywowanie znajomości polskiego języka wśród francuskiej Polonii. Zresztą Pani Gienia, mimo 87 lat, była osobą, która mówiła najlepiej w ojczystym języku spośród wszystkich członków stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że Jej działalność będzie kontynuowana, a bliskie relacje z Nogent sur Oise zostaną podtrzymane.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 czerwca 2017 r. w Nogent. W ostatnim drodze Geneviève Coudray uczestniczyła delegacja z Kraśnika, oddając w ten sposób hołd osobie, która tak dużo zrobiła dla naszego miasta. Podczas mszy żałobnej pożegnaliśmy naszą Przyjaciółkę, w imieniu kraśniczan obok trumny złożony został wieniec z biało-czerwonych kwiatów, a pogrążonemu w żalu mężowi Georges Coudray został przekazany list kondolencyjny od Burmistrza Miasta Kraśnik Mirosława Włodarczyka.

Kochana Gieniu, spoczywaj w pokoju!

Nogent Krasnik

 

Rada Miasta Kraśnik podczas wczorajszej sesji (22 czerwca) podjęła uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium głosowało szesnastu radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Miasto Kraśnik.

 - Instytucja udzielenia absolutorium kierowana jest do burmistrza, ale jest to podsumowanie pracy wielu osób, które pracują, by dobrze zrealizować zaplanowany przez radnych budżet – mówił po podjęciu uchwały absolutoryjnej burmistrz Mirosław Włodarczyk. - Dziękuję moim zastępcom – pani Marzenie Pomykalskiej i panu Dariuszowi Liskowi, skarbnik Barbarze Jarosz, a także kierownikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i wszystkim pracownikom za wspólną i efektywną pracę w 2016 r. Dziękuję radnym za okazane zaufanie i wszystkie słowa wsparcia, ale także za konstruktywną krytykę.

Ubiegłoroczne dochody miasta wyniosły 118 305 918,90 zł, co stanowi 97,08% planu. Najważniejszym źródłem dochodów własnych były dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatkach dochodowych, które razem wyniosły 45 903 806,53 zł.

Dotacje uzyskane przez miasto wyniosły 37 968 708,53 zł, w tym 8 095 381,57 zł to środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji.

Wydatki zaplanowano na kwotę 114 852 289,03 zł, w czego wydatkowano 111 145 100,06 zł, czyli 96,77%.

sesja absolut

Zapraszamy na uroczystości upamiętniające 24 Pułk Ułanów, który przed II wojną światową stacjonował w Kraśniku.

Dwudniowymi obchodami, przypadającymi w tym roku w dniach 24-25 czerwca uczczona zostanie pamięć poległych żołnierzy bohaterskiego pułku.

Obchody święta rozpoczną się w sobotę, 24 czerwca o godzinie 17:00 zbiórką przy pomniku 24 Pułku Ułanów przy kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stamtąd uroczysty przemarsz wyruszy pod budynek dawnej wartowni, gdzie odczytany zostanie apel poległych. Po apelu i salwie honorowej  zebrani uczestnicy złożą wiązanki pod tablicą pamiątkową.

O godzinie 18:45 w Parku im. Św. Jana Pawła II odbędzie się koncert orkiestry wojskowej.

Drugi dzień obchodów rozpocznie się o godzinie 9:00 otwarciem wystawy okolicznościowej poświęconej pułkowi. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z eksponatami stanowiącymi wyposażenie żołnierzy walczących pod sztandarami 24 Pułku.

Następnie odbędzie się  msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji poległych i zmarłych ułanów. Po mszy nastąpi oddanie hołdu poległym przy pomniku poświęconym 24 Pułkowi Ułanów.

Dalsza część Święta Pułkowego będzie mieć miejsce na  stadionie LKS „Tęcza”, gdzie o godzinie 13:00 odbędzie się koncert muzyki wojskowej.

Miłośników historii i tradycji polskiej wojskowości z pewnością zainteresuje pokaz kawaleryjski, który odbędzie się o godzinie 13:45.

Imprezami towarzyszącymi tegorocznym obchodom są I Kraśnicki Turniej Łuczniczy o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik, Piknik Ceramiczny „Śladami historii” i Piknik Militarny. 

Plakat Ulani 2017 800

Kraśnickie stowarzyszenie rowerzystów „Bike Team Kraśnik” postanowiło uczcić 640-lecie miasta symbolicznym rajdem rowerowym. Kraśniccy cykliści przejechali 640 km, od Białegostoku do Kraśnika. Trasa wiodła przez Hajnówkę, Kodeń, Chełm, Krasnystaw i Józefów Biłgorajski, skąd wrócili do Kraśnika. Po drodze odwiedzili między innymi Puszczę Białowieską, stadninę koni w Janowie Podlaskim, świętą górę prawosławia – Grabarkę czy Szczebrzeszyn. Trasę przemierzali z koszulkach wykonanych specjalnie na tę okazję – z herbem miasta i napisem „640 km – 640-lecie Miasta Kraśnik”. Organizację rajdu finansowo wsparł Urząd Miasta Kraśnik. 

 

 bike team1

popularne mash

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI