Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 stycznia 2017    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

Wiadomości

Podczas Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada uczestnicy obchodów, po mszy świętej w kościele pw. WNMP przemaszerowali ulicami miasta, składając wiązanki kwiatów przy tablicach i pomnikach upamiętniających historyczne wydarzenia. Główne uroczystości odbyły się na rynku, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po przemówieniu burmistrz Mirosława Włodarczyka także złożono kwiaty. Pojawili się przedstawiciele samorządów – Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Gminy Kraśnik oraz innych instytucji, przedstawiciele klubów Rady Miasta Kraśnik i partii politycznych a także stowarzyszeń. Następnie ulicami miasta przebiegła VII Sztafeta Niepodległości, przy licznym udziale uczniów kraśnickich szkół. Uroczysta gala w kraśnickim Centrum Kultury i Promocji, zakończyła obchody Święta Niepodległości. Podczas gali wręczono tytuł Kraśniczanina Roku, który otrzymali ex aequo proboszczowie kraśnickich parafii - Zbigniew Rosiński i Wiesław Szewczuk, którzy po wielu latach starań zakończyli w tym roku budowę dwóch nowych świątyń. Oba kościoły zostały też konsekrowane. Nominowany do nagrody był także Zbigniew Biały, trener lekkiej atletyki i wychowawca wielu mistrzów Polski i Europy. Na koniec publiczność podziwiała widowisko artystyczne pt. "Jest takie miejsce, taki kraj" w wykonaniu podopiecznych CkiP – grupy teatralnej NoToCo oraz wokalistów.


rynek1


rynek2


sztafeta1


gala1


gala2


gala3

Polski Związek Wędkarski w listopadzie zarybi kraśnicki zalew ponad trzema tonami ryb. Wśród wpuszczonych do zbiornika ryb znalazło się już  1,5 tony karpia i 380 kg lina. W najbliższych dniach PZW dostarczy jeszcze 450 kg karasia, 350 kg mieszanki okonia i płoci oraz 400 kg szczupaka.

 - Oprócz tego zamówiliśmy jeszcze niewielką ilość (około 45 kg) innego drapieżnika. Prawdopodobnie będzie to jaź lub szczupak – mówi prezes Koła Wędkarskiego FŁT Kraśnik, Wiesław Zbytniewski.

Na wiosnę łowisko wzbogacone zostało 800 kg karpia, zakupionego ze środków miasta. Karpie wpuszczone na wiosnę są już w tej chwili wymiarowe i nadają się do łowienia.

 - Jako PZW korzystamy z łowiska na co dzień oraz organizując zawody. Jesteśmy więc zobowiązani dbać o jego stan, tak samo jak właściciel zbiornika, czyli Miasto Kraśnik. – mówi prezes Zbytniewski – Dzięki tak dużemu zarybieniu, podjętemu wspólnymi siłami na wiosnę w Kraśniku będzie naprawdę atrakcyjne łowisko.

 zarybianie2

 

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szczepień dla dzieci. Mogą z nich skorzystać dzieci w wieku 2-5 lat, które nie były wcześniej szczepione. Bezpłatny program szczepień fifnansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie a realizowany przez Centrum Medyczne Luxmed. Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu 81 536 58 58. 

 

szczepienia plakat

Zapraszamy do udziału w symbolicznym biegu, który odbędzie się 11 listopada. Uczestnicy mają do pokonania 2,5 km ulicami miasta. Sztafeta wystartuje o godzinie 13:00, po zakończeniu oficjalnych uroczystości spod pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku.

Organizatorem biegu jest UKS „Dwójka Fox”, honorowy patronat objął burmistrz Miasta Kraśnik, Mirosław Włodarczyk. Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegóły oraz warunki uczestnictwa w regulaminie. 

 

sztafeta plakat

 

 

 

Trasa biegu 11 listopada 2

 

 

MSiT LOGO

W Kraśniku świętowanie odzyskania niepodległości rozpocznie się o godzinie 10:30 mszą, odprawioną w kościele pw.WNMP. Następnie uczestnicy przejdą na rynek pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpi okolicznościowe przemówienie burmistrza miasta oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem.

O godzinie 13:00 uczniowie kraśnickich szkół oraz wszyscy chętni mieszkańcy pobiegną ulicami miasta w VII Sztafecie Niepodległości.

Druga część obchodów to uroczysta gala w Centrum Kultury i Promocji, na której odbędzie się nadanie tytułu Kraśniczanina Roku.

Tytuł przyznawany jest osobom, które wyróżniły się szczególną aktywnością społeczną lub zawodową i swoją działalnością przyczyniły się do kształtowania pozytywnego wizerunku Kraśnika.

Gala rozpocznie się o godzinie 16:00. W dalszej jej części zobaczymy widowisko artystyczne pt. „Jest takie miejsce, taki kraj” w którym wystąpią podopieczni CKiP.

 

11 listopada 2016

Paula Drabent, Woletta Wójtowicz i Marcin Machaj to absolwenci Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kraśniku. Obecnie są studentami i chociaż  wybrali różne uczelnie w Lublinie, to łączy ich wspólna pasja – taniec. Należą do lubelskiej formacji tanecznej NBDS Team. Zespół istnieje od 2013 roku. Jego członkowie to wyselekcjonowany skład reprezentacyjny lubelskiej szkoły tańca NBDS. Instruktorem jest  Paweł "Pitzo" Mazur -  kraśnicki tancerz, muzyk i choreograf, który w duecie z Karolem "Polskym" Polakiem występowali w V edycji „Mam talent”, zajmując II miejsce.

Nasi byli uczniowie wraz z piątką kolegów i koleżanek z zespołu, brawurowo zaprezentowali się w październikowym odcinku castingowym. Zatańczyli hip-hop, ale inspirowany początkami jazzu. Oczarowali jury, usłyszeli trzy razy tak i pewnie zakwalifikowali się do półfinału.

O uznanie jurorów, ale przede wszystkim widzów,  NBDS Team powalczy już wkrótce - 19 listopada.

Życzymy sukcesu! Mocno trzymamy kciuki! Będziemy na Was głosować!

mareriał ZPO 2

mam talent

NBDS Team podczas eliminacji telewizyjnego show "Mam talent" /źródło: mamtalent.tvn.pl/

 

 

solary

 

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30% kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25% na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów
i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej
z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

BENEFICJENCI

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym: gaz, biomasa.

2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20 kW).

3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.

4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.

6. Zakup i montaż pomp ciepła.

7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 15 kW).

8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 15 kW).

9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w  WFOŚiGW w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl 

EKODOM informacja

 

Krasniczanin Roku 2016 list

 

Tu mozna pobrać wzór wniosku w pdf

Na 3 listopada w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 zaplanowano Warsztaty Rewitalizacyjne, które odbędą się w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych mających na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzące do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.

- Program rewitalizacji  jest konieczny, aby można było pozyskać zewnętrzne środki na zadania, które pozwolą rozwiązać najpilniejsze problemy miasta. Bardzo istotne jest, aby w pracę nad rewitalizacją zaangażowały się nie tylko instytucje, które są odpowiedzialne na co dzień za rozwiązywanie lokalnych problemów, ale także osoby, które mają nowatorskie pomysły na dalszy rozwój Kraśnika - mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk.

W warsztatach może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany procesem rewitalizacji. Są one niezwykle cennym źródłem informacji dla urzędników. To przecież mieszkańcy mają największą wiedzę dotyczącą ich miejsca zamieszkania oraz potrzeb lokalnej społeczności. Warsztaty mają być formą zaproszenia mieszkańców do włączenia się w działania rewitalizacyjne.

Początek warsztatów o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy!

warsztaty rewitalizacyjne 03112016

 

Podczas ostatniej, XXXI sesji Rady Miasta Kraśnik, która odbyła się 27 października, radni podjęli uchwałę o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jak uzasadniała konieczność podjęcia uchwały skarbnik miasta Barbara Jarosz, wynikają one z odmiennych niż dotychczas wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. Dotychczas w WPF umieszczane były tylko inwestycje, na których dofinansowanie do realizacji została już podpisana umowa. Obecnie umieszczane muszą być także inwestycje, co do których samorząd dopiera zamiesza starać się o dofinansowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

W kolejnych uchwałach Rada wyraziła zgodę na przeznaczenie do sprzedaży działek będących własnością miasta, położonych między innymi w obrębach: Ośrodek, Zarzecze, Stacja Kolejowa.

Wprowadzono też zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta.

Nie udało się podjąć uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kraśnik na rok 2017. Przez niektórych radnych zgłoszone zostały wątpliwości co do sposobu podziału miasta na okręgi, w których odbędzie się głosowanie oraz liczby tych okręgów. Uchwała została wycofana z obrad i będzie ponownie przedmiotem prac odpowiednich komisji Rady Miasta. 

XXXI sesja RM

 

popularne mash

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI