Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 27 kwietnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta

Wiadomości

Na ostatniej sesji Rady Miasta, 23 lutego uchwalono program opieki nad zwierzętami na 2017 rok. Każda gmina ma obowiązek przyjęcia takiego programu, co roku do 31 marca.

Program ma na celu głównie zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,  zapobieganie bezdomności zwierząt i zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

W ramach programu prowadzone są między innymi odławianie zwierząt bezdomnych, które są następnie przewożone schroniska, gdzie mają zapewnioną opiekę, sterylizację, kastrację oraz ewentualne leczenie. W zeszłym roku zapewniono pobyt w schronisku dla 40 psów, co łącznie kosztowało miasto ponad 50 tys. zł.

- Kilkanaście psów zostało adoptowanych przez mieszkańców, co uchroniło je przed pobytem w schronisku – mówi Beata Kuś, kierownik Referatu Ochrony Środowiska. – Staramy się promować adopcje zwierząt różnymi kanałami, aby ogłoszenia trafiły do jak największej ilości osób.

W celu promocji adopcji bezdomnych zwierząt informacje o zwierzętach do adopcji zamieszczane są na stronie internetowej Miasta Kraśnik, oficjalnym profilu facebookowym oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych. W ramach umowy adopcyjnej miasto zapewnia bezpłatną sterylizację lub kastrację, odrobaczanie, odpchlanie, komplet szczepień oraz czipowanie.

Program zapewnia  też piekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, które odbywa się we współpracy z ponad 50 wolontariuszami zarejestrowanymi jako opiekunowie wolno żyjących kotów. W 2016 roku zakupiono w tym celu 1050 kg karmy za łączną kwotę ponad 6 tys. zł.

Co roku finansowana jest także sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących, co zapobiega zwiększaniu się ich populacji. W 2016 roku zabiegom poddano ponad 70 zwierząt.

Miasto zapewnia też opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez umowę z gabinetem weterynaryjnym.

 Wymienione działania są obligatoryjne, ich obowiązek umieszczenia w programie i wykonywania wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W programie przewidziano też bezpłatne czipowanie psów, które są zarejestrowane w Urzędzie Miasta. W 2016 roku z możliwości bezpłatnego znakowania skorzystało 101 właścicieli psów.

 - Mamy nadzieję, że w tym roku akcja bezpłatnego czipowania będzie cieszyła się podobnym zainteresowaniem – mówi kierownik Beata Kuś. – Ułatwia to poszukiwanie zwierzęcia, kiedy zaginie i zapobiega jego wywiezieniu do schroniska.

W 2017 roku zwiększono kwotę przeznaczoną na program opieki nad zwierzętami z 80 000 do 100 000zł. Będzie więc możliwe wykonanie więcej zabiegów bezpłatnego czipowania oraz sterylizacji i kastracji, dzięki czemu program przyniesie bardziej długofalowe efekty zapobiegania bezdomności zwierząt.

Microchiped dog

Od wtorku 21 lutego kraśnicki samorząd rozpoczął akcję Czyste Miasto Kraśnik. Miejskie służby oraz firmy odpowiedzialne za utrzymanie czystości rozpoczęły intensywne prace w trosce o estetykę przestrzeni publicznej w Kraśniku. Porządkowane są tereny zielone: skwery i parki oraz trawniki wzdłuż dróg. Obie dzielnice sprzątane są także przez dwie dwudziestoosobowe ekipy „Czystego Miasta”.

Władze Kraśnika zachęcają do zgłaszania sugestii dotyczących czystości ulic, chodników, trawników i innych terenów zielonych. - Ważne jest, abyśmy sami dbali o czystość w parkach, na skwerach, chodnikach i podwórkach. Musimy o tym pamiętać, jeżeli chcemy mieszkać w czystym i zadbanym Kraśniku – podkreśla burmistrz Mirosław Włodarczyk.

 

Czyste Miasto

XXXV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Kraśnik odbyła się 23 lutego 2017 r.

W zgłaszanych interpelacjach radni zadawali pytania o stan przygotowań do inwestycji drogowych planowanych na ten rok, między innymi parking przy ul. Krasińskiego 14 (radna Andżelika Marcinkowska), budowę łącznika ul. Widok i ul. Granicznej (radny Marek Kowalski).

Pojawiła się też kwestia zamierzonej przez PKP budowy nowego dworca. Radna Agnieszka Lenart dopytywała, czy Urząd Miasta jest w kontakcie z PKP i czy będzie monitorował tę ważną dla mieszkańców sprawę.

Radny Zbigniew Marcinkowski prosił o informację, jak wygląda szansa na zmianę koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 833, która wstępnie miałaby przebiegać przez część Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Marzenie”. Burmistrz Mirosław Włodarczyk potwierdził, że Urząd Miasta, wspólnie z działkowcami zaproponował inny przebieg tej trasy i będzie monitorował tę sprawę.

Następnie radni podjęli uchwały o zmianach w budżecie miasta na 2017 rok i wynikających z nich zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Najważniejszym punktem obrad okazała się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kraśnickim na założenie i prowadzenie przez miasto liceum ogólnokształcącego.

 - Przygotowując tę propozycję braliśmy pod uwagę sygnały od rodziców. Konsultowaliśmy ten pomysł z Radami Rodziców obu miejskich gimnazjów i wsparcie, jakiego udzielili pokazało, że jest taka społeczna potrzeba – mówiła przedstawiając projekt uchwały Marzena Pomykalska, pierwsza zastępczyni Burmistrza Miasta.

Liceum miałoby zacząć funkcjonować od września 2018 roku

 - Na spotkaniach z rodzicami w szkołach pojawiły się obawy, że istniejące szkoły ponadgimnazjalne mogą nie zapewnić wystarczającej liczby miejsc  Rodzice obawiają się, że dzieci z terenu miasta będą musiały szukać miejsc w szkołach oddalonych od Kraśnika i dojeżdżać do liceum. W sytuacji skumulowania się ilości uczniów i przekształcania szkół, które w tej chwili funkcjonują jako 3-letnie w 4-letnie  uczniowie, szczególnie z terenu miasta mieli zapewnioną alternatywę. Chcemy, aby nowa szkoła uzupełniła ofertę oświatową – mówiła Marzena Pomykalska -  Zdajemy sobie sprawę z tego, że szkoły ponadgimnazjalne stoją przed dużym wyzwaniem organizacyjnym i nasza oferta ma je wspomóc w poradzeniu sobie z nową sytuacją.

Radni mieli wątpliwości, czy nowe liceum nie będzie dublować oferty szkół istniejących.

 - Nie wiem czy zasadne jest tworzenie liceum ogólnokształcącego, bo takiej alternatywy mamy w Kraśniku dużo. Może powinna to być szkoła medyczna albo pielęgniarska? Trzeba byłoby zdiagnozować potrzeby rynku - sugerowała radna Dorota Posyniak.

 - Z tym projektem wiążą się duże obawy, ale jest on interesujący, jeśli byłaby to kwestia innej oferty, innych profilów, których dotychczas w Kraśniku nie było, a których nasi uczniowie poszukiwali w innych miastach – mówił z kolei radny Tomasz Saj.

Głos zabrał też burmistrz Mirosław Włodarczyk.

 - Chcę, żebyśmy zaczęli dialog bez poczucia krzywdy z którejś strony, bez antagonizowania środowiska – mówił.  – Ta reforma to duże wyzwanie i chcemy się go podjąć wspólnie ze środowiskiem szkół średnich w Kraśniku. Nie rozpatrujmy edukacji tylko jako kosztu dla samorządu, ale pracujmy razem, aby zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki do nauki.

Po dyskusji radni zdecydowali podjąć uchwałę.

W trakcie obrad przyjęto także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz podjęto uchwały nadające nazwy ulicom na terenie miasta. 

XXXVsesja

Na 27 lutego w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 zaplanowano konferencję dotyczącą Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konferencja będzie miała charakter podsumowujący cykl warsztatów rewitalizacyjnych realizowanych w naszym mieście. 

Rewitalizacja rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych mających na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzących do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.

- Program rewitalizacji  jest konieczny, aby można było pozyskać zewnętrzne środki na zadania, które pozwolą rozwiązać najpilniejsze problemy miasta. Bardzo istotne jest, aby w pracę nad rewitalizacją zaangażowały się nie tylko instytucje, które są odpowiedzialne na co dzień za rozwiązywanie lokalnych problemów, ale także osoby, które mają nowatorskie pomysły na dalszy rozwój Kraśnika. - mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk.

Początek konferencji o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy!

 

Warsztaty rewitalizacyjne IV

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Tego dnia Polacy składają hołd żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Święto, ustanowione przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego obchodzimy od 2011 roku.

Kraśnickie obchody rozpocznie odbywający się 26 lutego o godzinie 12:00 w Parku im. Jana Pawła II bieg „Tropem Wilczym”. Uczniowie kraśnickich szkół oraz mieszkańcy pobiegną na symbolicznym dystansie 1963 m (liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”, który został zamordowany w 1963 roku). Jednocześnie odbędzie się bieg na 5 km.

28 lutego o godzinie 17:00 w kościele pw. Ducha Świętego odbędzie się uroczysta msza święta, po której uczestnicy przejdą w przemarszu szlakiem miejsc pamięci związanych z podziemiem niepodległościowym pod Krzyż Katyński na cmentarzu parafialnym. Tam odbędzie się apel poległych.

Natomiast 1 marca uczniowie wezmą udział w finale konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci”, którego organizatorem jest Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów.

Zolnierze wykleci 2017 Kopia

Od 1 marca MPK w Kraśniku uruchamia nową linię autobusów. Planuje też więcej kursów na pozostałych trasach.

Zmiany wynikają z badań marketingowych przeprowadzonych wiosną 2016 roku i są zgodne z oczekiwaniami i sugestiami pasażerów.

Przedsiębiorstwo wprowadza między innymi nową linię nr 8, która połączy dzielnicę kolejową z dzielnicą fabryczną, ale zupełnie inną trasą niż linie nr 2 czy 7. Pozwoli to skomunikować rejony dotychczas nieobsługiwane przez komunikację miejską. Dzięki niej bezpośredni dojazd ze starej dzielnicy zyska przystanek Mickiewicza Główny bez konieczności dojścia pieszego lub przejazdu naokoło przez ul. Racławicką. Linia będzie kursowała co ok. godzinę w każdy dzień tygodnia.

Zmiany dotyczą też linii nr 1, która poprowadzona została przez ul. Armii Krajowej, pozwalając na bezpośredni dojazd do szkoły uczniom Zespołu Szkół nr 1.

W związku z postulatami pasażerów, zmianie ulega częstotliwość kursowania linii nr 9 w dni powszednie. W godzinach szczytu linia będzie obsługiwana pojemniejszym taborem. Ponadto, zostaną uruchomione dodatkowe kursy w soboty w godzinach 6:00 – 16:00.

Zmiana rozkładów jazdy dotyczy też linii nr 2, 6, 7, 14 i F. Podyktowana jest koniecznością koordynacji wszystkich linii oraz ich optymalizacji zgodnie z przeprowadzonymi badaniami rynku. Dzięki temu, na głównym ciągu komunikacyjnym Kraśnika – ul. Urzędowskiej autobusy MPK będą pojawiały się przez większość dnia roboczego w takcie 10-minutowym.

Szczegóły zmian w komunikacji miejskiej :


1/ Zmiana trasy oraz rozkładu jazdy linii nr 1

Linia będzie kursować po trasie:

Spławy Pierwsze III – Cegielniana – Kościuszki – Piłsudskiego – Strażacka – Narutowicza – Janowska - Romana Grońskiego ps. „Żbik” – Armii Krajowej – Urzędowska – Skrzyżowanie FŁT – al. Niepodległości – Racławicka;

Racławicka – Sikorskiego – Krasińskiego – Mickiewicza Główny – Mickiewicza – al. Niepodległości – Skrzyżowanie FŁT – Urzędowska – Armii Krajowej – Janowska – Struga – Mostowa – Narutowicza – Strażacka – Piłsudskiego – Kościuszki – Cegielniana – Spławy Pierwsze III.

Linia będzie kursowała co ok. godzinę w każdy dzień tygodnia. Wybrane kursy będą odbywały się po trasie skróconej: Piłsudskiego – Racławicka; w dni świąteczne określone kursy z podjazdem do przystanku św. Faustyny.

Na nowej trasie zostaną uruchomione przystanki:

- Armii Krajowej 01 i 02 zlokalizowane na ul. Armii Krajowej w najbliższym sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 1.

2/ Uruchomienie nowej linii nr 8

Linia będzie kursować po trasie:

Dworzec PKP – Kolejowa – Lubelska – Mostowa – Narutowicza – Struga – Lubelska – Urzędowska – Skrzyżowanie FŁT – al. Niepodległości – Balladyny – Konopnickiej – al. Młodości – Mickiewicza – Mickiewicza Główny – Mickiewicza – Graniczna – Krasińskiego – Cmentarz Komunalny;

Cmentarz Komunalny – Krasińskiego – Graniczna – Mickiewicza – Mickiewicza Główny – Mickiewicza – al. Młodości – Konopnickiej – Balladyny – al. Niepodległości – Skrzyżowanie FŁT – Urzędowska – Lubelska – Mostowa – Narutowicza – Lubelska – Kolejowa – Dworzec PKP.

Linia będzie kursowała co ok. godzinę w każdy dzień tygodnia. Określone kursy w dni świąteczne z podjazdem do przystanku św. Faustyny oraz Piłsudskiego.

Na nowej trasie zostaną uruchomione przystanki:

- Balladyny 01 na ul. Balladyny oraz Balladyny 02 na ul. Konopnickiej;

- Reymonta 01 i 02 oraz Makuszyńskiego 01 i 02 na al. Młodości;

- Asnyka 01 i 02 na ul. Mickiewicza;

- Wyszyńskiego 01 i 02 oraz Wioska Dziecięca 01 i 02 na ul. Granicznej.


3/ Zmiana rozkładu jazdy w dni powszednie oraz uruchomienie kursowania linii nr 9 w soboty

W godzinach szczytu linia będzie obsługiwana pojemniejszym taborem. Ponadto  zostaną uruchomione kursy w soboty w godzinach 6:00 – 16:00.

4/ Zmiana rozkładów jazdy linii nr 2, 6, 7, 14 i F

Zmiana rozkładów podyktowana koniecznością koordynacji wszystkich linii oraz ich optymalizacji zgodnie z przeprowadzonymi badaniami rynku. Dzięki temu, na głównym ciągu komunikacyjnym Kraśnika – ul. Urzędowskiej autobusy MPK będą pojawiały się przez większość dnia roboczego w takcie 10-minutowym.

5/ Uruchomienie nowych przystanków przy ul. Inwalidów Wojennych

W związku z uruchomieniem nowych przystanków na ul. Inwalidów Wojennych, linie zostaną skierowane od przystanku Skrzyżowanie FŁT przez ul. Urzędowską, Inwalidów Wojennych do istniejącego ronda i dalej po swoich trasach. Powrót analogicznie od ronda, przez ul. Inwalidów Wojennych, Urzędowską do Skrzyżowania FŁT. Nowe przystanki Inwalidów Wojennych 01 i 02 zostaną zlokalizowane po obu stronach ulicy, w okolicy wjazdu na teren supermarketu Lidl.

Nowy rozkład jazdy jest dostępny pod linkiem:

http://www.mpk-krasnik.pl/nowy-rozklad/

 

Krasnik plan linia 8

piece

Burmistrz Miasta Kraśnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na wymianie starych systemów grzewczych na  nowoczesne ekologiczne kotły opalane paliwem:

1) gazowym

2) stałym:

    a) biomasą (np. pellet)

    b) kopalnym (np. węgiel),

przy czym urządzenia na paliwa stałe spełniają co najmniej wymagania klasy 3 – Normy PN - EN 303 - 5 : 2012 (wyróżniającej klasę 3, 4 i 5 –najwyższą) 

Regulamin, który można pobrać poniżej, określa podmioty i warunki ubiegania się o dotację. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik w terminie od 22.02.2017 r. do 24.03.2017 r.                        

Załączniki:

!) Ogłoszenie pdf.

1) Regulamin pdf.

2) Wzór wniosku download page.

3) Wzór umowy pdf.

4) Formularz przy pomocy de minimis (wymagany w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) pdf.

 

BTW 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2017 r. lista startowa do Biegu Tropem Wilczym 2017 została zamknięta ponieważ osiągnęliśmy limit 300 zgłoszonych zawodników. Wszystkim zapisanym dziękujemy za zainteresowanie, a pozostałe osoby zapraszamy w przyszłym roku.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Biegiem zwracamy się z prośbą o informację od osób, które z różnych względów nie będą mogły wystartować w imprezie, a zapisały się do naszego biegu. Osoby, które poinformują nas o tym, iż nie wystartują, nie będą blokować niepotrzebnie miejsca dla tych, którzy chcą wystartować i przebiec dystans 1963 m bądź 5 kilometrów.

Pakiety startowe będą do odbioru w dniu 26 lutego od godziny 10.00 do godz. 11.00 w Biurze Zawodów w Parku im. Jana Pawła II.

 

Lista zgłoszonych osób na Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kraśnik, 26 lutego 2017 r.

 

Imię i nazwisko Rok urodzenia Dystans
Andrzejczuk Jerzy 1967 1963
Aniołek Bożena 1967 1963
Aniołek Jacek 1964 1963
Balawender Paweł 1970 5 km
Bieleń Paweł 1977 5 km
Bieniek Karol 2006 1963
Bijak Lech 1949 1963
Biłgorajska Wanesa 2005 1963
Bochen Anna 2005 1963
Boryc   Monika 1977 5 km
Bucoń Janusz 1973 5 km
Bucoń Paweł 2007 5 km
Burak Jan 2006 1963
Chmura Michal 1982 1963
Choma Bartosz 2001 1963
Chomczyk Patrycja 2005 1963
Chrzanowska Janik Marta 1980 1963
Chwiej Kamilka 2006 1963
Ciempiel Konrad 2000 1963
Ciempiel  Przemysław 1991 1963
Ciepła Angelika 2001 1963
Ciepła Weronika 2003 1963
Ciepła Wiktoria 2003 1963
Czaja Michał 2002 5 km
Czapla Weronika 2005 1963
Czaplicki Jakub 2002 5 km
Czerebak Paulina 2002 1963
Daniel Szczepan 2001 1963
Dębicki Michał 1998 5 km
Dębniak Leszek 1968 5 km

Dobrowolska-Kasica Karolina

1986 1963
Dolecki Łukasz 2000 5 km
Drumlak Klaudiusz 2006 1963
Flis Bartłomiej 1977 5 km
Gajewska Zuzanna 2002 1963
Gałat Krzysztof 1970 1963
Gazda Kinga 2005 1963
Gąsiorowska Natalia 2001 1963
Gębala Monika 2002 5 km
Gil Dawid 2001 1963
Glinka Urszula 1970 5 km
Gobadło Rafał 1984 5 km
Goliński Mariusz 1972 1963
Gołofit Gabriel 2005 1963
Gorczyca Zuzanna 2001 1963
Górniak Bartłomiej 1990 1963
Górniak Marcin 1994 5 km
Graboś Marcin 1976 1963
Graboś Martynka 2005 1963
Grabowska Marta 1982 1963
Grabowski Grzegorz 1982 5 km
Grabowski Sebastian 1981 5 km
Gramek Natalia 2000 5 km
Grądek Dariusz 1967 5 km
Grela Filip 2006 1963
Greszeta Monika 1974 1963
Greszeta Robert 1969 1963
Gruchalska Dorota 1980 5 km
Grządka Adrian 2001 1963
Gubernat Szymon 2001 5 km
Gustaw Maria 2005 1963
Gustaw Paweł  2002 5 km
Gustaw Piotr 2005 1963
Henzler Mikołaj 2001 5 km
Hofman  Pola 2004 1963
Hofman Artur 1978 5 km
Iluk Przemysław 2002 5 km
Jabłońska Monika 1981 5 km
Jabłoński Łukasz 1978 5 km
Jadach Katarzyna 2002 1963
Janik Filip 2002 1963
Jankowska Zofia 2003 1963
Kapica Angelika 2006 1963
Kapica Marcin 1980 1963
Kapica  Katarzyna 1983 1963
Kasica Jarosław 1986 1963
Knap Kosma 2001 1963
Kołazińska-Bieleń Magdalena 1978 5 km
Kołtun Aleksandra 2006 1963
Kołtun Dorota 1978 1963
Komaszka Maja 2008 1963
Komaszka Oliwier 2009 1963
Korecki Mirosław 1967 1963
Kornacka Magdalena 1975 5 km
Koślak Seweryn 1979 5 km
Kot Marek 1971 5 km
Kot Marek 1971 5 km
Kozik Paweł 1982 5 km
Krawiec Agnieszka 1974 1963
Krawiec Antoni 2006 1963
Krawiec Maciej 1999 5 km
Krawiec Sławomir 1971 5 km
Król Rafał 1989 5 km
Krzysztof Mazik 1982 5 km
Kufel Natalia 1997 1963
Kulina Kacper 2000 5 km
Kurzyna Krzysztof 1972 5 km
Kuśmierz Marcel 2002 5 km
Latosiewicz Mateusz 2005 1963
Lebowa Marian 1964 1963
Łaba Kamila 2001 1963
Łukasik Grzegorz 1976 1963
Łukomska Inga 2001 1963
Makoś Karolina 2001 1963
Malinowski Tomasz 1981 5 km
Małek Aleksandra 2001 1963
Małyszek Filip 2002 1963
Małyszek Maciej 1996 1963
Marecki Dariusz 1964 5 km
Markiewicz Paweł 1977 1963
Matacz Piotr 1980 5 km
Matuszkiewicz Anna 2001 1963
Mazurek Aleksandra 2002 1963
Michalczyk Wiktoria 2002 1963
Michna Kacper 2005 1963
Mielniczuk - Graczew Eugeniusz 2001 5 km
Mikołajczak Oskar 2000 5 km
Mucha Amelia 2005 1963
Mucha Beata 1966 1963
Mucha Krzysztof 1966 1963
Nitkiewicz Olga 2002 1963
Olech Łukasz 1982 5 km
Ożyp Dominik 2004 1963
Paduch Dawid 1999 1963
Paweł Kozik 1982 5 km
Pawlos January 1964 1963
Pełka Wojciech 1978 1963
Pędrak  Tomasz 1984 5 km
Pierzyniak Sebastian 2006 1963
Pietraś Filip 2005 1963
Pietroń Maja 2001 1963
Pleban Hubert 2002 5 km
Posyniak Bartłomiej 2001 1963
Prokop Mateusz 1988 5 km
Pyzik Paweł 1975 1963
Rachoń Aleksandra 2001 1963
Rak  Paweł 2002 1963
Romanowski Sergiusz 1991 5 km
Rubaj  Maciej 2005 1963
Rutkowski Andrzej 1965 1963
Ryniewska Julia 2001 1963
Rzepecka Joanna 1983 1963
Saj Maja 2001 1963
Saj Tomasz 1968 5 km
Sakłak Oskar 2006 1963
Samol Jakub 2001 1963
Sieczka Katarzyna 1992 1963
Sieczka Krzysztof 1989 5 km
Skokowski Łukasz 1983 1963
Smaga Antoni 2007 5 km
Smaga Krzysztof 1970 5 km
Smagiel Andrzej 1981 1963
Solis Eryk 2001 1963
Sosnówka Jacek 1976 1963
Sosnówka Milena 2007 1963
Sosnówka Oliwia 2005 1963
Sosnówka Oliwia 2006 1963
Stochmalski Marcin 1991 5 km
Stola Dorota 1973 5 km
Stola Piotr 1966 5 km
Strawa Maja 2003 1963
Stuj Michal 1980 1963
Sulowska Kinga 1985 5 km
Surdacki  Maksymilian 1999 1963
Surowiec Artur 1982 5 km
Suszek Mateusz 2002 5 km
Szabat Wiesław 1960 5 km
Szatkowska Aleksandra 1988 5 km
Szczuka Dawid 1984 5 km
Szczuka Filip 2006 1963
Szczuka Julia 2009 1963
Szczuka Małgorzata 1985 1963
Szewc Daniel 1985 1963
Szewczyk Katarzyna 1977 5 km
Szmit Piotr 1982 5 km
Szmit  Filip 2004 5 km
Szmyrgała Konrad 1978 1963
Szumna Katarzyna 1974 1963
Szumny Sebastian 2005 1963
Szwedo Michał 1978 1963
Szwedo Oliwier 2006 1963
Termena Jakub 2005 1963
Tęcza   Justyna 1983 5 km
Toporowski Jarosław 1987 1963
Tracz Damian 1998 5 km
Trukan Hubert 1971 1963
Tuderek Anna 2002 1963
Tworek Adrian 2005 1963
Wciślak Alan 2005 1963
Wiech Mirosław 1967 1963
Wiśniewski Karol 2001 1963
Wojtaszek Marcin 1995 5 km
Wołoszyn  Małgorzata 1972 5 km
Woś Rafał 1992 5 km
Wożniak Katarzyna  1979 5 km
Wójtowicz Karolina 2005 1963
Wysocka  Amelia 2007 5 km
Wysocka Katarzyna 1974 5 km
Wysocka Nadia 2009 1963
Wysocki Daniel 1977 5 km
Zając Jacek 1968 5 km
Zarawski Bartosz 2005 1963
 Zarzycki Seweryn 1993 5 km
Zielonka Magdalena 1966 1963
Zioło Mirosław 1973 1963
Zych Grzegorz 1971 5 km
Żaba Michał 2001 1963
Żaba Sławomir 1963 1963

Pobierz regulanim w pdf 

 

Kolejną formą pomocy dla rodziny państwa Chrzanowskich jest akcja charytatywna pod hasłem ,, Olu - nie jesteś sama’’ zorganizowana przy kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku – parafii tejże rodziny.

W niedzielę 19 lutego 2017 r. po wszystkich Mszach Świętych będą zbierane do puszek dobrowolne datki na dalsze leczenie i rehabilitację Jarka i jego taty. Będzie to okazja, aby do pomocy dołączyły się te osoby, które nie były na meczu koszykówki, a wiele razy pytały, jak i gdzie mogą wesprzeć rodzinę państwa Chrzanowskich .

Dzięki przychylności ks. proboszcza Wiesława Rosińskiego i pozostałych księży pracujących w tej parafii na pewno uda się przeprowadzić zbiórkę wśród parafian. Takie działania pokazują, że społeczność skupiona wokół kościoła okazuje wrażliwość i pomoc tym rodzinom, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Akcję zorganizowały koleżanki i znajome Oli Chrzanowskiej. Są to mamy chłopców /już studentów/, którzy przez wiele lat grali z Jarkiem i jego starszym bratem Patrykiem w koszykówkę w kraśnickim klubie ,, BIAŁO – CZARNI ‘’.

Dziękujemy wszystkim wrażliwym osobom, które w najbliższą niedzielę dołączą do naszej akcji charytatywnej  i wesprą rodzinę modlitwą oraz datkiem do puszki.

Jola Boroń

chrzanowski jarek plakat

tropem przypominajka

Bieg, którego celem jest upamiętnienie ostatnich obrońców wolności, walczących na ziemiach polskich jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, jest największym biegiem pamięci w Polsce. To już piąta edycja tego wydarzenia w skali kraju, a trzecia realizowana w naszym mieście.

Wydarzenie to ma na celu nie tylko spełnienie oczekiwań sportowych biegaczy, ale przede wszystkim popularyzację wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych. Kraśnicki bieg odbędzie się 26 lutego w Parku im. Jana Pawła II. Start o godzinie 12:00.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo, na adres: sport@krasnik.eu, podając imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dystans, w którym chce się wystartować (5 km lub 1963 m). Limit uczestników wynosi 300 osób (tylko osoby zapisane otrzymają pamiątkowe koszulki i medale).
Decyduje wyłącznie termin zgłoszenia, więc nie czekaj na ostatnią chwilę!

 

Lista zgloszonych osob BTW 1

 

popularne mash

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI