Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 marca 2018    |    Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Wiadomości

To już tradycja, że przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy naszego miasta spotykają się na Wigilii Miejskiej, by w większym gronie złożyć sobie życzenia. W tym roku widzimy się 23 grudnia na rynku starego miasta o godzinie 17.00. Na przybyłych czekać będzie wigilijny poczęstunek. Nie zabraknie oczywiście dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania. 

 

wigilia 2017

Zapraszamy na kiermasz świąteczny na rynku!

Można tam znaleźć produkty spożywcze, jak ryby, suszone i świeże owoce i warzywa, miód. Są także ozdoby świąteczne, fajerwerki  i rękodzieło. Jarmark potrwa do 24 grudnia.

 - Wielu kraśniczan przedświąteczne zakupy robi u lokalnych sprzedawców, którzy oferują świeże i sprawdzone produkty – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk. – W tym roku, oprócz tradycyjnych dni targowych w tej części miasta, czyli wtorku i piątku, zakupy można zrobić codziennie na rynku. Mam nadzieję, że kiermasz wpisze się w świąteczną oprawę rynku i spotka się z zainteresowaniem mieszkańców.

kiermasz swiateczny

tysiaclecia sprzatanie

zdjęce: Wiele wysiłku kosztowało usunięcie z chodnika przy Alei Tysiąclecia chwastów, piachu i ziemi. Osiągnięty efekt prac na drogach powiatowych powinien zadowolić mieszkańców Kraśnika. (zródło: UM Kraśnik)

 

Utrzymanie właściwego stanu kraśnickich dróg, chodników i zieleńców zawsze było priorytetowym zadaniem władz miasta. Dojście do odpowiednich standardów na drogach miejskich kosztowało wiele wysiłku, czasu i pieniędzy. Niestety, w Kraśniku jest wielu zarządców dróg, a główne arterie miasta zarządzane są przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i  Lubelski Urząd Marszałkowski. Natomiast wiele ulic osiedlowych administrowanych jest przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Problem wielu zarządców dróg spowodował, że dalsze zwiększenie zaangażowania sił i środków w utrzymanie dróg zarządzanych przez Miasto Kraśnik nie powodowało widocznej poprawy estetyki całego miasta. Powstała więc idea, aby przejąć drogi należące do innych zarządców i problemem ich utrzymania zająć się kompleksowo, wprowadzając jednolite wysokie standardy. 1 marca 2017 roku udało się osiągnąć porozumienie z powiatem i to właśnie Miasto Kraśnik było w tym roku odpowiedzialne za tzw. letnie utrzymanie dróg powiatowych. 

Na mocy porozumienia Miasto Kraśnik przejęło: sprzątanie ulic, chodników, przystanków komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie zieleni przydrożnej w okresie od 1 marca do 30 listopada 2017 r. Zadania te były realizowane na 14 drogach powiatowych, w tym tak ważnych jak Aleja Niepodległości, Aleja Tysiąclecia, ul. Krasińskiego, ul. Lubelska, ul. Słowackiego, ul. Jagiellońska czy ul. Oboźna. Powiat przeznaczył na ten cel 100 000 zł, ale szybko okazało się, że jest to kwota zbyt mała, aby zrealizować wszystkie zadania na takim samych poziomie jak na drogach miejskich. Konieczne było więc przeznaczenie dodatkowych środków z budżetu miasta w kwocie prawie 80 000 zł.

Przetargi na wykonanie zaplanowanych zadań na drogach powiatowych wygrały firmy FLOREKO i TRADE PROJEKT. Najtrudniejszy okazał się początek prac z uwagi na pojawienie się niespodziewanych problemów.

- Po przejęciu terenów podlegających utrzymaniu, byliśmy mocno zdziwieni stanem chodników, które były pozarastane licznymi chwastami i mocno zasypane piachem i ziemią. Musieliśmy włożyć dużo pracy, aby doprowadzić je do właściwego stanu – relacjonuje Michał Kustra z firmy Trade Projekt, która odpowiadała za stan chodników i zieleńców.

Podobne sygnały dopływały z firmy Floreko, odpowiadającej za stan ulic.

- Przystępując do wykonania prac, byliśmy przekonani, że wiele ulic w Kraśniku nie posiada opaski lub krawężnika. Odkopanie niewidocznych opasek i krawężników było nie lada wyzwaniem, wyglądało to, jakby przez kilka lat nikt ich nie oczyszczał. Musieliśmy zwiększyć potencjał ludzki i sprzętowy, aby wykonać prace z ogromną starannością i dokładnością. Mam nadzieję, że w kolejnych latach zostanie utrzymany standard, jaki narzuciła nasza firma – relacjonuje Daniel Świeczak, kierownik robót w firmie Floreko.

Po przezwyciężeniu początkowych problemów prace nadzorowane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Kraśnik przebiegały już bez zakłóceń. Po raz pierwszy od wielu lat drogi miejskie i powiatowe były utrzymywane w tym samym wysokim standardzie. Ulice i chodniki były na bieżąco sprzątane, a zieleńce systematycznie koszone. Od razu było widać zadowalające efekty pracy, co natychmiast docenili mieszkańcy, przekazując do Urzędu Miasta wiele pochwał dotyczących poprawy estetyki miasta.

Niestety, podobnego porozumienia nie udało się uzyskać z Urzędem Marszałkowskim, dlatego jeszcze wyraźniej było widać różnice w jakości utrzymania niektórych dróg, czego smutnym przykładem był stan głównej arterii miasta, czyli ulicy Urzędowskiej. Należy mieć nadzieję, że w roku 2018 wszyscy zarządcy dróg dołożą starań, aby drogi w mieście były utrzymywane na poziomie zadowalającym mieszkańców Kraśnika.

 

Stan dróg powiatowych przed przejęciem przez Miasto Kraśnik ich letniego utrzymania pozostawiał wiele do życzenia 

 

Ciężka praca wielu ludzi i zaangażowanie znacznej ilości sprzętu pozwoliło drogom powiatowym na osiągnięcie standardu dróg miejskich

 

termo sp6

Zakończono właśnie termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku. Prace w budynku głównym objęły docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz okien. Fundamenty budynku zostały odgrzybione i docieplone. Zmodernizowano również instalację centralnego ogrzewania. Gruntowny remont przeszła także instalacja odgromowa, która spełnia teraz wszystkie normy potwierdzone poprzez wykonanie pomiarów sprawdzających. Wymieniono także zewnętrzne oświetlenie na nowoczesne lampy typu LED.  Szkoła zyskała nie tylko na estetyce, ale również na bezpieczeństwie dzięki montażowi 10 kamer zewnętrznych. Prace zostały wykonane solidnie i terminowo przez kielecką firmę Sell-Bud.

Remont przeszedł również budynek gospodarczy wraz z altanką śmietnikową. W budynku gospodarczym wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, remont pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawcą tej części prac była kraśnicka firma Harex.

Kolejna inwestycja związana z termomodernizacją spowoduje radykalne zmniejszenie zużycia energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania budynków. Niebagatelną sprawą jest również polepszenie warunków nauki uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.

Inwestycje związane z termomodernizacją placówek oświatowych pozwolą Miastu Kraśnik na dodatkowe oszczędności finansowe wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, co w konsekwencji polepszy warunki zdrowotne wszystkich mieszkańców Kraśnika.

Całkowity koszt prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 wyniósł prawie 1 200 000 zł. Miasto stara się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach większego projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje także Szkołę Podstawową nr 5, Szkołę Podstawową nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Placówek Oświatowych nr 1. W związku z przedłużającym się terminem rozstrzygnięcia konkursu podjęto decyzję o realizacji inwestycji w Szkole Podstawowej nr 6, biorąc pod uwagę obecny stan budynku szkoły oraz w trosce o komfort nauki i pracy uczniów i nauczycieli.

Wniosek o dofinansowanie całego projektu został złożony jesienią 2016 roku, jednak do tej pory nie został rozstrzygnięty przez Urząd Marszałkowski. Ostateczna decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku, ale z informacji docierających z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że szanse na otrzymanie dofinasowania są bardzo duże.

Miasto Kraśnik otrzymało dofinansowanie na remont i renowację cmentarza z okresu I wojny światowej przy ulicy Lipowej. Dofinansowanie pochodzi z programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017.”

W ramach zadania uporządkowano teren cmentarza, a także poprawione zostały krzyże brzozowe na istniejących mogiłach. Wykonano nowe ogrodzenie od ul. Lipowej wraz z krótką alejką z tłucznia i postument na którym znajduje się tablica informacyjna o cmentarzu i pochowanych tam żołnierzach. Całkowity koszt zadania to 68 171,96 zł z czego 49 670,61 zł to kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cmentarz pochodzi z okresu I wojny światowej. Założony został wiosną 1918 r. na planie prostokąta o wymiarach 56 x 38 m. Składał się z 24 mogił zbiorowych i 4 pojedynczych. Dokładna liczba pochowanych tu osób nie jest znana. Szacuje się, że pierwotnie pochowano tu ponad 500 żołnierzy Armii Austro-Węgierskich (m. in. z 9 Pułku Piechoty) i kilkuset rosyjskich, poległych w okolicach Kraśnika w 1914 i 1915 r. W latach 1922-1923 przeniesiono tu także szczątki z dwóch cmentarzy wojennych w Polichnie.

Podczas I Wojny Światowej Ziemia Kraśnicka stała się polem zaciętych walk ze względu na bliskość granicy między Austro-Węgrami i Rosją. Obie walczące strony wystawiły siły złożone w dużej części z Polaków, gdyż mobilizację przeprowadzono na ziemiach należących do byłej Rzeczypospolitej. Podczas I Bitwy pod Kraśnikiem 23-25 sierpnia 1914 r. wojska austro-węgierskie pokonały po ciężkich walkach Rosjan. Była to pierwsza i jedna z najcięższych bitew tej wojny na froncie wschodnim i pierwsze zwycięstwo Austro-Węgier. Szacuje się, że w walkach sierpniowych uczestniczyło około 200 tys. żołnierzy, obie strony poniosły znaczne straty, z czego armia rosyjska 60 tys. żołnierzy, a austro-węgierska 40 tys. Był to jednak spory sukces, a propaganda wykorzystała go, aby wzmocnić ducha bojowego wojska. Dowódca, który zdobył Kraśnik - generał Dankl - otrzymał tytuł honorowy "hrabiego von Kraśnik".

Niespełna rok później doszło do kolejnego starcia wojsk austro-węgierskich z rosyjskimi, znanego pod nazwą II Bitwy Kraśnickiej. Po porażce pod Gorlicami (maj 1915), załamała się zachodnia ofensywa Rosjan z powodu wsparcia udzielonego Austriakom przez Niemców. Rosjanie rozpoczęli odwrót, a Austriacy zajęli Annopol. W dniach 1-19 lipca 1915 r. doszło do wielu starć i potyczek. Wojska austro-węgierskie uderzyły w kierunku Kraśnik-Księżomierz-Dzierzkowice-Urzędów, a następnie przemieszczały się w stronę Kraśnika od jego południowo-zachodniej części w kierunku stacji kolejowej i Kolonii Góry. W wyniku ciężkich walk spalone zostały przedmieścia Kraśnika. W II Bitwie Kraśnickiej, a także podczas walk o Urzędów 12-19 lipca, czynny udział brały Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego pod osobistym dowództwem późniejszego Naczelnika. 19 lipca został zdobyty Urzędów, który prawie cały spłonął łącznie z przedmieściami. Podobnie Dzierzkowice, Wyżnica, Suchynia i wiele innych wsi, celowo podpalonych przez cofających się Rosjan. Pamiątką po tych tragicznych wydarzeniach są cmentarze poległych żołnierzy, a także miejsca pamięci z okresu I wojny światowej.  

Lipowa nowe 2

Lipowa stare

Dokładnie 15 października 1962 roku o godzinie 13.30 rozbrzmiał pierwszy dzwonek w nowo wybudowanej w Kraśniku Fabrycznym szkole podstawowej. 7 grudnia 2017 roku społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku świętowała swoje 55-lecie.

Główne uroczystości miały miejsce w hali sportowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2, który właśnie przeszedł gruntowną termomodernizację. Ale najpierw uczniowie i ich nauczyciele przeszli pochodem przez miasto do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej na uroczystą mszę poświęconą patronowi kraśnickiej „szóstki” św. Janowi Pawłowi II.

W oddanej dwa lata wcześniej nowej hali sportowej zgromadziło się następnie kilka pokoleń „szóstkowiczów”. Przybyli dawni nauczyciele i dyrektorzy SP 6: Stanisław Speruda, Maria Chmura, Maria Siedlecka i Halina Jaworska. A także Helena Stawiarska, która jako jedna z dziewięciu nauczycielek tworzyła pierwsze grono pedagogiczne „szóstki", a właściwie... "dwójki”, bo do roku 1975 obie dzielnice miasta prowadziły osobną numerację szkół. Naprzeciwko nich usiedli najmłodsi uczniowie - pierwszoklasiści, którzy właśnie składali uroczyste ślubowanie. Zatańczony przez pierwszaków i towarzyszących im siódmoklasistów wspaniały polonez na 70 par na długo pozostanie w pamięci nie tylko wykonawców, ale i oklaskujących widowisko rodziców.

Ważnym elementem jubileuszu był moment przekazania przez burmistrza Mirosława Włodarczyka Aktu Erekcyjnego Szkoły datowanego na dzień 30 listopada 1960 roku. Znaleziony niedawno dokument znajdował się w butelce, która uległa zniszczeniu podczas prac prowadzonych przy remoncie szkoły. Na szczęście sam dokument o wielkości 85 cm x 20 cm zachował się w doskonałym stanie. Teraz przechowywany w specjalnie do tego celu przygotowanej tubie ze stali nierdzewnej został wręczony obecnemu dyrektorowi „szóstki” Wojciechowi Stopie.

„55 lat” - skandował szkolny chór, gdy uczestnicy uroczystości pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Przed coraz piękniejszą SP 6 (burmistrz Włodarczyk obiecał w nadchodzącym roku budowę nowych boisk sportowych) jeszcze niejeden jubileusz.

sp6 lecie

 

Świetliste bramy, królewskie ozdoby latarniowe i tradycyjna choinka. Tak prezentuje się nowa, zimowa odsłona Kraśnika. Świąteczne iluminacje na rynku można już podziwiać, te znajdujące się przy Centrum Kultury i Promocji w pełni rozbłysną już 9 grudnia o godzinie 16:45. Ich prezentacja odbędzie się podczas imprezy „Magiczne Mikołajki”.

W tym roku władze miasta przygotowały dla mieszkańców specjalną gwiazdkową niespodziankę. W mieście pojawiły  się wyjątkowe świetlne atrakcje. Są to najmodniejsze w tym sezonie rozświetlone przestrzenne figury – bramy w kształcie bombki. Jedna w kolorze złota i czerwieni umieszczona zostanie na placu przy CKiP, druga będzie się mienić srebrzystym blaskiem na rynku.

 -  Ponad 4-metrowe dekoracje będą bardzo elegancką scenografią do rodzinnych, zimowych sesji zdjęciowych  – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk. -  Liczymy na to, że świetlna przemiana miejskiego rynku spodoba się mieszkańcom. Jej autorem jest firma Multidekor, która ma ponad 20 lat doświadczenia i odpowiada za świąteczny wizerunek wielu polskich miast .

Tradycyjnym elementem tegorocznej, świątecznej iluminacji na rynku będzie też oczywiście choinka. Okazałe drzewko, udekorowane jest kolorowymi bombkami, a oświetla je 2660 energooszczędnych lampek. Wokół rynku pojawiły  się także  stylowe dekoracje latarniowe. Podwieszane ozdoby z błyszczącymi, złotymi koronami oraz mieniącymi się kurtynami nadadzą mu wyjątkowy, odświętny charakter.

– Starannie dobrane, klasyczne elementy świątecznych dekoracji ożywią przestrzeń rynku i z pewnością sprawią, że będzie chętniej odwiedzany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów – mówi Rafał Jaczyński z firmy Multidekor, odpowiedzialnej za projekt i montaż dekoracji.

Firma Multidekor jest liderem na rynku iluminacji i dekoracji świątecznych i ma na swoim koncie ponad tysiąc realizacji dla miast i galerii handlowych w Polsce i na świecie. Jest autorem koncepcji i wykonawcą Królewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie oraz iluminacji Parku Oliwskiego w Gdańsku. Od lat rozświetla też Warszawę, Łódź, Kraków czy Zamość.

 iluminacje rynek

9 grudnia zapraszamy na Magiczne Mikołajki do Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. W trakcie imprezy rozstrzygnięty zostanie konkursu na najpiękniejszą bombkę i szopkę bożonarodzeniową. Tegoroczną nowością będzie niesamowity pokaz iluzji dla dzieci w wykonaniu Magika Markusa. Około godziny 16.45 wspólnie odpalimy świąteczne iluminacje, a wśród nich gigantyczną bombkę-niespodziankę.
Tego dnia w kinie „Metalowiec” odbędą się również specjalne seanse bajki dla dzieci pt. Coco o godzinie 13.00 i 17:00. 

mikolaj2017plakat

Plakat Lenka

Lenka urodziła się 30 czerwca.2015 roku w Lublinie. Miała przyjść na świat 28 września. Urodziła się w 27 tygodniu ciąży, ważąc zaledwie 1000 gr.

Od początku walczyła i walczy z powikłaniami wcześniactwa i wirusa cytomegalii, którego nosicielem była jej mama. Inkubator, transfuzja krwi, dysplazja oskrzelowo-płucna, wrodzone zapalenie płuc, napięcie mięśniowe. Wirus ten poważnie uszkodził jej układ neurologiczny oraz wzrok. Dziewczynka cierpi między innymi na wzmożone napięcie mięśniowe, opóźniony rozwój psychoruchowy, niedożywienie, zez zbieżny naprzemienny.

Wymaga stałej oraz systematycznej rehabilitacji, która obecnie jest prowadzona metodą NDT Bobhat oraz Vojte oraz wstrzyknięcia komórek macierzystych, opieki logopedy i neurologopedy.

Opiekę nad Lenką sprawuje jej mama i każda, choćby najmniejsza kwota, jest dla dziecka na wagę złota.

Finał akcji mikołajkowej pn. Mikołaj dla Lenki odbędzie się 6 grudnia w galerii handlowej Julia i Szymon w Kraśniku. Ogranizatorzy przygotowali szereg atrakcji, dzieki którym bądą zbierane środki na specjalistyczne leczenie Lenki. Zachęcamy wszystkich kraśniczan do uczestnictwa w tej pięknej akcji.

 

triathlon 2018

Kolejny, jubileuszowy V Triathlon Kraśnik zyskał rangę Mistrzostw Polski zawodowców, a także grup wiekowych amatorów na dystansie olimpijskim. Będzie to jednocześnie Finał Pucharu Polski na tym dystansie oraz w sprincie. To wilekie sportowe wydarzenie zaplanowano na ostatnią niedzielę sierpnia, czyli dokładnie 26 sierpnia 2018 r.

Zawody w Kraśniku na stałe wpisały się w triathlonową mapę Polski, gwarantując wysoki poziom sportowy i organizacyjny. Warto podkreślić, że strefa zmian podczas III Triathlon Kraśnik została oceniona jako najlepsza  w Polsce w rankingu lepszytriathlon.pl. Organizatorzy wytyczając trasę dbają zarówno o aspekt sportowy jak i turystyczny. Wzrastająca frekwencja, profesjonalna organizacja, zawodnicy z różnych zakątków kraju, setki kibiców nad Zalewem Kraśnickim i na trasie są tego wymiernym przykładem.

- Dziękujemy za zaufanie Polskiemu Związkowi Triathlonu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby impreza była mistrzowska, również pod względem organizacyjnym. W Kraśniku pojawią się najlepsi zawodnicy w Polsce. Będzie to nie lada wyzwanie, gdyż spodziewamy się nawet tysiąca uczestników. Będziemy także obostrzeni przepisami i wytycznymi Polskiego Związku Triathlonu, co także wpłynie na przebieg i organizację zawodów – informują organizatorzy ze Strefy Triathlonu.

Triathlon to wszechstronna dyscyplina sportu będąca połączeniem pływania, jazdy na rowerze i biegu wymaga od uczestników ponadprzeciętnej wytrzymałości i wytrenowania. Na zawodach ważniejsza od zwycięstwa jest walka z własnymi słabościami i przełamywanie kolejnych barier możliwości swojego organizmu, co doskonale oddaje motto kraśnickich zawodów: „Przegrywają, jedynie nieobecni.” Jak zapewniają organizatorzy zapisy wystartują jeszcze w tym roku.

Serdecznie zapraszamy na V Triathlon Kraśnik. Do zobaczenia 26 sierpnia 2018 r. nad Zalewem Kraśnickim.

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI