Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 stycznia 2017    |    Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

Wiadomości

Krasniczanin Roku 2016 list

 

Tu mozna pobrać wzór wniosku w pdf

Na 3 listopada w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 zaplanowano Warsztaty Rewitalizacyjne, które odbędą się w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych mających na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzące do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.

- Program rewitalizacji  jest konieczny, aby można było pozyskać zewnętrzne środki na zadania, które pozwolą rozwiązać najpilniejsze problemy miasta. Bardzo istotne jest, aby w pracę nad rewitalizacją zaangażowały się nie tylko instytucje, które są odpowiedzialne na co dzień za rozwiązywanie lokalnych problemów, ale także osoby, które mają nowatorskie pomysły na dalszy rozwój Kraśnika - mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk.

W warsztatach może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany procesem rewitalizacji. Są one niezwykle cennym źródłem informacji dla urzędników. To przecież mieszkańcy mają największą wiedzę dotyczącą ich miejsca zamieszkania oraz potrzeb lokalnej społeczności. Warsztaty mają być formą zaproszenia mieszkańców do włączenia się w działania rewitalizacyjne.

Początek warsztatów o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy!

warsztaty rewitalizacyjne 03112016

 

Podczas ostatniej, XXXI sesji Rady Miasta Kraśnik, która odbyła się 27 października, radni podjęli uchwałę o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jak uzasadniała konieczność podjęcia uchwały skarbnik miasta Barbara Jarosz, wynikają one z odmiennych niż dotychczas wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. Dotychczas w WPF umieszczane były tylko inwestycje, na których dofinansowanie do realizacji została już podpisana umowa. Obecnie umieszczane muszą być także inwestycje, co do których samorząd dopiera zamiesza starać się o dofinansowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

W kolejnych uchwałach Rada wyraziła zgodę na przeznaczenie do sprzedaży działek będących własnością miasta, położonych między innymi w obrębach: Ośrodek, Zarzecze, Stacja Kolejowa.

Wprowadzono też zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta.

Nie udało się podjąć uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kraśnik na rok 2017. Przez niektórych radnych zgłoszone zostały wątpliwości co do sposobu podziału miasta na okręgi, w których odbędzie się głosowanie oraz liczby tych okręgów. Uchwała została wycofana z obrad i będzie ponownie przedmiotem prac odpowiednich komisji Rady Miasta. 

XXXI sesja RM

 

bus mpk

 Dla wygody pasażerów i ułatwienia dojazdu do cmentarzy, MPK w Kraśniku przygotowało zmiany w rozkładzie jazdy oraz specjalne kursy na czas Wszystkich Świętych. 

mpk wszystkich swietych

Straż Miejska w Kraśniku informuje, że w okresie od 28 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza parafialnego w dzielnicy starej miasta. W tych dniach ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Żytniej (wjazd od strony ul. Oboźnej). Dojazd do cmentarza od ul. Kościuszki będzie się odbywał ul. Pułaskiego, a wyjazd ul. Polną.

W okresie świątecznym strażnicy miejscy, jak co roku, będą koordynować i nadzorować ruch w rejonie parkingu przy cmentarzu, aby wszystkim odwiedzającym groby ułatwić korzystanie z miejsc postojowych.

swieto zmarlych

 

Bal nawiązujący do tradycji świętowania odzyskania niepodległości odbędzie się w Kraśniku 10 listopada. Goście bawić się będą w Hotelu Kmicic. Bilety w cenie 120 zł/os. do nabycia w recepcji hotelu. Miejsca można rezerwować do końca października. Serdecznie zapraszamy - smakowite potrawy i wspaniała muzyka zapewnione!

Bal Niepodleglosci PLAKAT 2016

 

silale

W dniach 17-20 października gimnazjaliści z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku uczestniczyli w realizacji projektu pn. „We of Today – Europe of Tomorrow“, finansowanego ze środków unijnych w ramach programu Europa dla Obywateli. W Šilalė, naszym mieście partnerskim na Litwie, spotkała się młodzież ze Stavenhagen (Niemcy), Kraśnika (Polska) oraz gospodarze z Simon Gaudėšiaus Gimnazjum w Šilalė.

Celem tego projektu było zainteresowanie młodych ludzi obecnymi problemami Europy, a zwłaszcza kryzysem imigracyjnym oraz rozwijanie tolerancji wśród młodzieży wobec uchodźców poprzez naukę nietradycyjnych i interaktywnych działań.

Przez cztery dni ponad pół setki młodych osób wzięło udział w dyskusji okrągłego stołu, warsztatach, grach symulacyjnych, marszu tolerancji oraz projekcjach filmów dokumentalnych dotykających problemów uchodźców.

Organizatorzy tego międzynarodowego spotkania mają nadzieję, że realizacja projektu pn. „We of Today – Europe of Tomorrow“ przyczyni się większego zainteresowania młodzieży ważnymi problemami Unii Europejskiej. Młodzież nie tylko dyskutowała na temat kryzysu związanego z migracją i falą uchodźców, ale również szukała własnych rozwiązań tej dramatycznej sytuacji. Spojrzenie na ten temat młodzieży z różnych krajów na pewno wpłynęło na wzrost świadomości i tolerancji oraz rozpoczęło międzykulturowy dialog na temat przyszłości Europy.

Spotkanie w Šilalė było również wspaniałą okazją do poznania kultury litewskiej, polskiej i niemieckiej podczas zorganizowanego specjalnie w tym celu Wieczoru Kultur. Nie bez znaczenia było także doskonalenie znajomości języków obcych, gdyż projekt zakładał komunikację w języku angielskim. Podczas spotkań o charakterze integracyjnym słychać było także język niemiecki, polski i litewski, a młodzież chętnie chłonęła nowe słowa i wyrażenia.

Europa zapewne w najbliższym czasie poradzi sobie z problemem imigracyjnym, może właśnie przy udziale młodych ludzi i ich nowatorskich pomysłów. Natomiast przyjaźnie i znajomości, które powstały w trakcie realizacji tego projektu zapewne przetrwają przez długie lata.

logo silale

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016 Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na Litwie - ŠILALĖ 2016
 

strefa inwestorzy3Z końcem września 2016 roku w Strefie Inwestycji Kraśnik znowu pojawił się ciężki sprzęt. Na ponad 2,5 hektarowej działce inwestycję rozpoczęła już trzecia firma - PPHU STARE DREWNO. Główną siedzibą firmy jest Lublin, a w Kraśniku zlokalizowany zostanie drugi po Potoku Wielkim zakład produkcyjny. Przedsiębiorstwo prowadzi od 2005 roku unikatową w skali kraju działalność, polegającą przede wszystkim na skupie drewna pochodzącego z rozbiórki starych, nieogrzewanych zimą budynków. Tylko taki materiał nadaje się do dalszej obróbki i jest skupowany na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w produkcji elementów wykończeniowych nowych budynków na bazie starego drewna. Są to meble, deski podłogowe, drzwi czy schody. Oczywiście możliwe jest również wykonanie praktycznie dowolnego elementu dekoracyjnego lub użytkowego, zgodnie z zamówieniami wymagających klientów. PPHU STARE DREWNO w ciągu ostatniej dekady wykonało już wiele realizacji, dzięki którym osiągnęło pozycję znaczącego producenta niepowtarzalnych produktów na bazie naturalnych surowców, nadając im nową formę i zastosowanie. Jeśli szansa, że kraśnicki zakład rozpocznie działalność już 2017 roku.

W Kraśnickiej strefie z powodzeniem działa już firma ORTIS, która rozpoczęła działalność w 2014 r., a także firma WABO Kraśnik sp. z o.o., która uruchomiła w tym roku przetwórnię owocowo-warzywną.

- Moim celem, od kiedy zostałem burmistrzem, jest stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Kraśnika, tak aby nie musieli wyjeżdżać za chlebem. Chcę, aby w Kraśniku powstało nawet 500 nowych miejsc pracy. Napływ inwestorów do Kraśnika jest bodźcem dla rozwoju miasta, nie tylko poprzez tworzenie nowych etatów, ale także poprzez ożywienie lokalnych przedsiębiorstw, współpracujących z dużymi firmami - mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk.

Warto przypomnieć, że przygotowanie terenu Strefy zostało dofinansowane kwotą 5,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Powstałe działki inwestycyjne typu greenfield mają łączną  powierzchnię 23.48 ha i cieszą się coraz większym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

strefa inwestorzy

Na trzech działkach Strefy Inwestycji Kraśnik działają już przedsiębiorstwa zatrudniające kilkudzisięciu pracowników

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 27 października 201r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kraśniku, ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Ośrodek.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze II.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Stacja Kolejowa.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, położonych w Kraśniku, obręb Wschód.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia gody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik, powołania tej Rady i nadania jej Statutu.
 14. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych w Gminie Miejskiej Kraśnik za 2015 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad sesji.

sesja rm 2

den

Tradycyjnie 14 października obchodzimy święto polskiej oświaty, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Jest to wspaniała okazja, aby nauczycielom, dyrektorom oraz pracownikom administracji i obsługi podziękować za codzienną pracę skierowaną na zapewnienie właściwych warunków kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

W Kraśniku podniosła uroczystość z tej okazji odbyła się w auli Szkoły Muzycznej w dniu 13 października. Oprócz władz samorządowych, wzięli w niej udział Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak oraz związany z kraśnicką edukcją od zawsze, a obecnie Wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski. W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody przyznane kraśnickim pedagogom przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk. Otrzymali je z rąk wicekuratora: Janina Rusek (Przedszkole Miejskie nr 5), Krystyna Krotkiewicz (Zespół Placówek Oświatowych nr 1), Barbara Grasińska-Ciereszko (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5) oraz Jerzy Bednarz (Publiczne Gimnazjum nr 1).

Taka piękna uroczystość, to także okazja to podziękowania tym, którzy kończą właśnie swoją pedagogiczną służbę. Burmistrz Mirosław Włodarczyk podziękował dyrektorom Janinie Rusek (PM nr 5) oraz Jerzemu Bednarzowi ( PG nr 1) odchodzącym na zasłużoną emeryturę za wieloletnie, wzorowe kierowanie kraśnickimi placówkami oświatowymi oraz stworzenie właściwej atmosfery pracy służącej dobru dziecka i ucznia. Byłym już dyrektorom zostały wręczone okolicznościowe grawertony oraz bukiety kwiatów.

W Dniu Edukacji Narodowej tradycyjnie już nagradzani są wyróżniający się pracownicy oświaty. Nagrody przyznawane są przez burmistrza oraz dyrektorów poszczególnych placówek.  

W tym roku za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej nagrody Burmistrza Miasta Kraśnik Mirosława Włodarczyka otrzymali:

- Sylwia Bieńczak, Maria Barbara Kołtun, Piotr Bogusław Machaj, Anna Justyna Włoda , Barbara Justyna Żak z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1.

- Danuta Bandosz, Małgorzata Biskup, Monika Hatłas, Beata Kołosińska, Wojciech Kowalski, Anita Krakowiak, Żanetta Matwiejczuk, Leszek Pomykalski, Elżbieta Wójcik, Agnieszka Chrabąszcz, Iwona Marcinkowska-Sobótek z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2.

- Marta Pelak, Beata Prokop, Elżbieta Serwacka, Izabella Piórkowska z Szkoły Podstawowej nr 3.

- Agnieszka Kuźnicka- Świca  ze Szkoły Podstawowej nr 4.

- Barbara Flis, Magdalena Kosz, Anna Kuśmierz, Barbara Łukasiewicz, Małgorzata Cis z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5.

- Teresa Bielina-Juda, Renata Krzysztoń, Monika Kuśmierz, Izabela Zdyb Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 .

- Dorota Anders-Duda, Małgorzata Czubińska, Urszula Gryniuk, Grażyna Marcinkowska, Maryla Mareczka, Elżbieta Rudzińska z Publicznego Gimnazjum nr 1.

- Renata Siekaczyńska z Przedszkola Miejskiego nr 1.

- Małgorzata Stefaniak z Przedszkola Miejskiego nr 2.

- Ewa Nowak z Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 3.

- Dorota Jarosz z Przedszkola Miejskiego nr 4.

- Grażyna Bral, Renata Kocik z Przedszkola Miejskiego nr 5.

- Barbara Przypis z Przedszkola Miejskiego nr 6.

- Jakub Tarnowski ze Szkoły Muzycznej I stopnia.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody dyrektorów wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w miejskich szkołach i przedszkolach. Aktu wręczenia dokonali szefowie poszczególnych placówek w asyście wiceburmistrz Marzeny Pomykalskiej, na co dzień odpowiedzialnej za stan kraśnickiej oświaty.

Uroczystość uświetnił występ artystów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kraśniku.

 

Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku Dzień Edukacji Narodowej w Kraśniku

popularne mash

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI