Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 28 czerwca 2017    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz

Wiadomości

Informujmy, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, świadczenia wychowawcze z Programu 500+ zostaną wypłacone w miesiącu kwietniu wcześniej. Już 11 kwietnia pieniądze zostaną przekazane na konta bankowe lub będą do odbioru bezpośrednio w kasach oddziałów banku PeKaO w Kraśniku.

Jednocześnie informujemy, ze w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane zgodnie z terminarzem wypłat, tj. do ostatniego dnia danego miesiąca.

Warto dodać, że Miasto Kraśnik wypłaca miesięcznie około 1,5 mln złotych z Programu 500+. Z tych, jakże potrzebnych środków, korzysta ponad 3000 dzieci z 1982 kraśnickich rodzin.

rodzina 500 swieta

Zapraszamy na oficjalne obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz Tragedii Smoleńskiej. Uroczystości odbędą się 10 kwietnia 2017 r. Rozpocznie je msza św. w kościele pw. Wniębowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 18:00. Po mszy nastąpi złożenie wiązanek pod Tablicami Katyńskimi, które znajdują się w kościele, a orkiestra OSP Kraśnik wykona Marsz Żałobny Chopina oraz sygnał wojskowy "Śpij kolego" w hołdzie pomordowanym i zmarłym.

10 KWIETNIA 2017

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017

W siedmiu obwodach głosowania oddano łącznie 2839 głosów.

Projekty, które w wyniku głosowania będą realizowane w poszczególnych dzielnicach :

W dzielnicy I :RUCH - RADOŚĆ - REKREACJA = ZDROWIE NA 5

W dzielnicy II: MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU "MŁODYCH"

W dzielnicy III: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA ULICY WĘGIERSKIEJ

W dzielnicy IV: "POMÓŻ BEZPIECZNIE RATOWAĆ" - DOBRZE WYPOSAŻONA OSP GWARANTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW oraz ZESTAW INTERAKTYWNY

W dzielnicy V: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZPO NR 2 W KRAŚNIKU

W dzielnicy VI:WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA KORYTARZY SZKOLNYCH NA OPRAWY LEDOWE W ZPO NR 1 W KRAŚNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 23

W dzielnicy VII: BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

Budzet obywatelski 2017 banner

Na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Kraśnik podsumowano wiosenne zarybienie zalewu kraśnickiego. W spotkaniu udział wziął burmistrz Mirosław Włodarczyk, sekretarz miasta Łukasz Skokowski oraz prezes Koła PZW FŁT Kraśnik Wiesław Zbytniewski.

W porozumieniu z przedstawicielami działających na terenie miasta kół wędkarskich należących do Polskiego Związku Wędkarskiego odbyło się wiosenne zarybieniu Zalewu Kraśnickiego.

Do zbiornika trafiła tona ryb : karp kroczek (500 kg), jaź oraz lin (po 250 kg). Lubelski Zarząd Okręgu PZW ze swej strony sfinansował dodatkowy zakup 300 kg szczupaka.

W trosce o stan populacji ryb w Zalewie, Miasto Kraśnik dokonuje regularnych zarybień. W 2014 roku do zbiornika wpuszczonych zostało prawie 3,5 tony ryb. Były to: karp (2 tony), lin i karaś pospolity (po 500 kg) oraz szczupak (450 kg). Zarybienie powtórzono wiosną 2016 roku. Zakupiono wtedy 800 kg karpia.

zarybienie1

 

zarybienie2

zarybienie3

 

zarybienie4

 

zarybienie5

 

zarybienie6

 

zarybienie7

6 kwietnia w Urzędzie Miasta Kraśnik odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono inwestycje związane z ochroną środowiska.

W pierwszej części konferencji przedstawiono program dotacji do wymiany starych pieców grzewczych na bardziej ekologiczne i nowoczesne.

 - Inicjatywa powstała w związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza i coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu – mówił na konferencji burmistrz Mirosław Włodarczyk. – W pewnej mierze spowodowane jest to przez spalanie węgla w kotłach grzewczych starego typu, stąd pomysł by ułatwić mieszkańcom wymianę pieców na nowocześniejsze.

Szczegóły programu przedstawił zastępca burmistrza Dariusz Lisek oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Beata Kuś.

 - Wstępnie przeznaczono w budżecie Miasta na ten cel 150 000 zł pochodzące  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców otrzymaniem dotacji - złożono 239 wniosków - zwrócono się o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – przedstawił Dariusz Lisek.

WFOŚiGW przychylnie zaopiniował projekt oferując pomoc finansową w formie preferencyjnej pożyczki, jednakże z wykluczeniem modernizacji kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe. Wysokość  planowanej pożyczki wynosi 600 000 zł.

- Łącznie na dofinansowanie możemy więc przeznaczyć 750 tysięcy zł – mówił Dariusz Lisek.

Mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości do 70% kosztów. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

 - Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie do zakupu kotła węglowego mają możliwość zmiany we wniosku i deklarację wyboru pieca gazowego lub na biomasę z zachowaniem miejsca na liście zgłoszeń – zapewniła kierownik Beata Kuś.

Następnie omówiono projekt „Nowa Energia dla Kraśnika II”, o którego dofinansowanie stara się miasto.

Projekt, który zakłada montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla mieszkańców miał być finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada montaż 265 instalacji solarnych i 110 instalacji fotowoltaicznych.

Pierwsza ocena wniosku została przez Urząd Miasta zakwestionowana i w związku w tym złożony został protest. Rozstrzygnięcie protestu jest dla miasta pomyślne, gdyż został on uznany za zasadny i w związku z tym końcowa ocena punktowa wniosku wyniosła 97,5 pkt na 100 możliwych.

Projekt jest elementem szerzej zaplanowanych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie miasta, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie korzystania z odnawialnych źródeł energii. Wpisuje się także w obowiązujący „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kraśnik.” Obecnie trwa aktualizacja listy konkursowej po odwołaniach złożonych przez samorządy.

konf piece4

 

konf piece2

 

konf piece3

 

konf piece5

 

konf piece1

14katedr plakat Krasnik

Zapraszamy w piątek, 7 kwietna, o godzinie 19 do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku na niezwykły koncert.

Projekt 14. Katedr to wydarzenie słowno-muzyczne, na które składa się Koncert Pasyjny „Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu” oparty na medytacji autorstwa księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”, które jest jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga dzieł kompozytora. Dopełnieniem Koncertu Pasyjnego będę obrazy ze słynnego filmu Mela Gibsona pt. "Pasja". Główną postacią koncertu jest bardzo popularny aktor teatralny i filmowy, a także reżyser Jerzy Zelnik. Towarzyszyć mu będzie Baltic Neopolis Ensemble, w którego skład wchodzą  muzycy, których pasją  jest przede wszystkim klasyczny repertuar XX i XXI wieku, a grający na co dzień w znanej szczecińskiej Baltic Neopolis Orchestra.

Koncert Pasyjny to duchowe wydarzenie stanowiące wprowadzenie w czas Wielkiego Tygodnia i jest prezentowane w okresie Wielkiego Postu w 14 katedrach i świątyniach w całej Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do 14 stacji drogi krzyżowej. Miło nam, ze Kraśnik został wybrany na miejsce tego wydarzenia wśród takich miast Polski jak Warszawa, Częstochowa, Gdańsk, Szczecin czy Radom.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na to ważne wydarzenie kulturalne w naszym mieście, tym bardziej, że wstęp na koncert jest bezpłatny.

Więcej informacji o Projekcie 14. Katedr znajdą państwo pod linkiem http://14katedr.pl/ .

14 katedr logo

 

Od 4 kwietnia mieszkańcy Kraśnika będą mogli głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone w ich dzielnicach. W głosowaniu udział weźmie 72 projekty.

Głosowaź mogą wszyscy mieszkańcy Kraśnika, który ukończyli 16 rok życia najpóźniej w dniu głosowania.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 4-8 kwietnia, w godzinach 10:00 – 18:00. Na terenie miasta znajdzie się łącznie 11 lokali, w których można będzie oddać głos.

W każdym lokalu wyborczym do wglądu będą kopie wszystkich projektów do głosowania w każdej dzielnicy, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami projektów, poznać ich zakres i dokładne miejsce realizacji.

Projekty do wglądu także tutaj.

Zestawienie Wnioskw Budzet Obywatelski mini

 

 

 

Rozpoczął się remont skarpy i ogrodzenia przy kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego w Kraśniku. Roboty potrwają do końca września i będą kosztowały 433 014,78 zł. Zadanie obejmuje umocnienie skarpy i remontu muru oporowego znajdującego się na skarpie.

Projekt remontu zakłada m.in. prace rozbiórkowe, przycięcie dolnych konarów lipy z gałęziami zwisającymi na ogrodzenie i w rejonie planowanych prac wiertniczych, wykonanie palisady z pali żelbetowych wzmacniających skarpę od strony kościoła i od strony ulicy. Konieczne będzie także usunięcie krzewów i drzew porastających skarpę, w miejsce których po remoncie zaplanowane są nowe nasadzenia zieleni.

Zakres prac określony został po konsultacji z konserwatorem zabytków, gdyż zarówno kościół jak i ogrodzenie są zabytkowe.  Zwrócono się także o opinię dendrologa, ze względu na to, że na terenie przykościelnym rosną dwa drzewa będące pomnikami przyrody – kasztanowiec oraz lipa.

 - W Kraśniku widać postęp w skali nakładów finansowych przeznaczonych na wszelkiego typu prace konserwatorskie. Musimy dbać o najcenniejsze zabytki, które są naszą wizytówką. Od kilku lat miasto wspomaga m.in. prace restauratorskie i konserwacyjne w zabytkowym kościele pw. WNMP – tłumaczy burmistrz Mirosław Włodarczyk.

W zeszłym roku ze względu na możliwe zagrożenie, konieczne było zamknięcie dla pieszych fragmentu chodnika przy skarpie i wyznaczenie w pobliżu tymczasowych przejść dla pieszych.  Te utrudnienia po zakończeniu remontu i prawidłowym zabezpieczeniu skarpy zostaną usunięte.

Kosciol ogrodzenie

Z dniem 28 marca 2017 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik.

Wnioski wraz z odpowiednimi dokumentami składać można do 14 kwietnia.

Natomiast od 3 kwietnia 2017 r. postępowania rekrutacyjne do klas pierwszych rozpoczną publiczne szkoły podstawowe. Przyjmowanie wniosków trwać będzie do 25 kwietnia.

Szczegółowe harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych określone są w Zarządzeniu nr 183/2017.

Informacje na temat rekrutacji oraz terminarz można uzyskać także w sekretariatach szkół i przedszkoli.

Szczegółowe kryteria postępowania rekrutacyjnego wraz z wzorami dokumentów, które należy złożyć określają Uchwały Rady Miasta Kraśnik Nr XXXV/273/2017 i XXXV/274/2017.

Dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

1) oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej szkole ,

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego bądź przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje szkoła,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

4) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej na terenie gminy Miasto Kraśnik,

5) oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Miasto Kraśnik (załącznik nr 4),

6) oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim.

Dokumenty  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

1) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

3) oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby posiłków,

4) oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w sekretariatach szkół i przedszkoli oraz do pobrania jako załączniki Uchwał Rady Miasta Kraśnik Nr XXXV/273/2017 i XXXV/274/2017.

 rekrutacja do szk2

20 marca odbyło się spotkanie burmistrza Mirosława Włodarczyka z przedstawicielami sześciu Rodzinnych Ogródków Działkowych funkcjonujących na terenie miasta Kraśnik.

Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji ROD-ów przed zbliżającym się sezonem, a także opracowanie zasad konkursu pn. „Wzorcowy Rodzinny Ogród Działkowy w  2017 r.” W tym roku w budżecie miasta Kraśnik przeznaczono na ten cel 15 tys. zł. Dodatkowo ROD-y mogą się ubiegać o przyznanie dotacji celowej na kwotę 5 tys. zł na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Na przełomie maja i czerwca komisja konkursowa odwiedzi wszystkie ROD-y, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu podczas Dni Kraśnika 2017.

W latach 2014-2016 miasto przeznaczyło na konkursy „Wzorcowy Rodzinny Ogród Działkowy” oraz dotacje łącznie 58 tys. zł

- Ogródki działkowe wpisały się na trwałe w krajobraz Kraśnika. Stanowią enklawę zieleni w miejskim krajobrazie, spełniając jednocześnie bardzo potrzebną i pożyteczną rolę społeczną. Ogrody to miejsca wypoczynku, rodzinnych i przyjacielskich spotkań, służących utrwalaniu więzi międzypokoleniowych i integrowaniu lokalnej społeczności. Działkowcy są również przykładem samorządnej, dobrze funkcjonującej organizacji społecznej, która wielokrotnie dawała wyraz swojej niezależności i obywatelskiej postawie - mówił w swoim wystąpieniu  burmistrz Mirosław Włodarczyk.

Podczas spotkania zgromadzeni zadeklarowali pomoc dla ROD Suchynia, który od dłuższego czasu zmaga się z problemem zniszczeń jakie wyrządzają bobry. Tamy budowane na biegnącym wzdłuż granicy ogrodu kanale powodują zalewanie ogródków. Zwierzęta wycinają drzewka owocowe, powodując znaczne straty. Oczyszczanie przez Urząd Miasta rowu melioracyjnego daje doraźne efekty, bo tamy szybko są odbudowywane. Zarząd ROD Suchynia wraz z Miastem Kraśnik i Starostwem Powiatowym dofinansuje prace modernizacyjne wzdłuż ogrodzenia ROD. Miasto i Powiat przekażą na ten cel po 5 tys. zł.

To nie jedyna pomoc udzielona przez lokalne samorządy ROD Suchynia. Na terenie ogrodu trwa inwestycja, która ma na celu stworzenie zaplecza sanitarnego w budynku socjalnym ogrodu. Do budynku została doprowadzona woda, powstały toalety.

 - Wszystko to mogliśmy sfinansować głównie dzięki pomocy z zewnątrz – mówi Stanisław Baran, gospodarz ogrodu. – Po 5 tys. zł dofinansowało inwestycję miasto i powiat oraz zarząd okręgu ROD. Otrzymaliśmy także 15 tysięcy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostała kwota pochodzi ze składek działkowców.

 

 


dzialkowcy1

dzialkowcy2

 

popularne mash

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI