Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 26 kwietnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Wiadomości

27 stycznia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Kraśniku odbędzie się mecz charytatywny mający na celu pomoc poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym Jarosławowi Chrzanowskiemu. Jarek obecnie przebywa w ciężkim stanie w szpitalu, a rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Podczas meczu będą zbierane dobrowolne datki do puszek na leczenie i rehabilitację Jarka. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00.

Mecz dla Jarka Plakat

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 roku można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

przedsiebiorcy

25. Finał WOŚP w Kraśniku odbył się w Zespole Placówek Oświatowych nr 1.

Pierwszy wpis o orkiestrze w szkolnej kronice pochodzi z 1994 r. Wtedy to, uczennica klasy VII c sprzedając oprawione serduszka WOŚP zebrała kwotę 872 zł. Pieniądze te przekazano do miejskiego sztabu. Później kwestowaliśmy do zabezpieczonych słoików, do których uczniowie od grudnia wrzucali dowolne kwoty. W naszej szkole pierwsza aukcja na rzecz orkiestry odbyła się w 2002 r. Było głośno, radośnie i ofiarnie.

Nie dziwi więc fakt, iż Miejska Aukcja 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się właśnie w murach „Jedynki”. Trzydziestu siedmiu wolontariuszy z puszkami w zmarzniętych dłoniach, pod opieką nauczycieli i rodziców wyruszyło w miasto. W szkole, jak zawsze, czekała na nich gorąca herbata, bigos, słodkości. O 13.30 rozpoczęła się aukcja. Najpierw głos zabrali uczniowie. Przedstawienie baśni H. Ch. Andesena „Dziewczynka z zapałkami” rozbudziło w naszych sercach potrzebę niesienia pomocy.

 Sygnał orkiestry zapoczątkował „Miejską Aukcję”. Było naprawdę wiele emocji, kwoty rosły. Za koszulkę WÓŚP ofiarowano 220 zł. Takich pieniędzy za orkiestrowe gadżety, jak mówili pracownicy CKiP, nie osiągano nigdy. Na aukcji zebrano 2648,34 PLN. Szkoła ponownie pobiła kwotę z poprzedniego roku 11 563,14 PLN.

 Pomoc innym zawsze ma sens! Każdy dobry uczynek kiedyś do nas wraca, a potem idzie dalej zmieniać świat. Zamieniajmy łzy na uśmiech. Sprawiajmy, by każdego dnia świat był choć trochę lepszy!

 Szkolni organizatorzy WOŚP serdecznie dziękują dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, uczniom i wszystkim zaangażowanym w pomoc.

 

wosp3

 

wosp2  

 

wosp4  

 

wosp5  

 

wosp6  

 

wosp7  

 

wosp1                                                                                 

Zapraszamy na warsztaty dotyczące Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Kościuszki 23. Warsztaty odbywać się będą w godzinach 16:00 - 19:00.

 

warsztaty 3

Podczas tegorocznych ferii zimowych ofertę zajęć dla dzieci przygotowało Centrum Kultury i Promocji, oddziały Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz świetlica środowiskowa "Słońce na dłoni". Zajęcia będą odbywać się też na basenie MOSiR oraz Orlikach. Specjalne seanse filmowe dla dzieci przygotowało też kino "Metalowiec". 

 

ferie ckip

 

ferie kino

 

ferie bibl gl

 

ferie bibli f1

 

ferie bibl f2

 

ferie swietlica

 

ferie mosir

ogloszenie skan

W najbliższą niedzielę 15 stycznia odbędzie się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zagra pod hasłem "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom".

 

krasnikwosp

Po raz kolejny mieszkańcy wskażą inwestycje do realizacji w 2017 roku.

Akcję przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Mieście Kraśnik rozpoczynamy cyklem spotkań.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Podczas spotkań będą poruszane kwestie związane z inwestycjami i remontami, budową ulic i placów zabaw czy infrastruktury sportowej, kwestie czystości w mieście, pielęgnacji i rozwoju terenów zielonych, związane z transportem publicznym itp.

Spotkania odbędą się kolejno :

18 stycznia, godz. 17:00 – Filia nr 2  Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Piaskowa  20

19 stycznia, godz. 17:00 – ZPO nr 1, ul. Kościuszki 23

25 stycznia, godz. 17:00 – Centrum Kultury i Promocji, al. Niepodległości 44

26 stycznia, godz. 17:00 – SP nr 4 ul. Kolejowa 28

27 stycznia, godz. 17:00 – ZPO nr 2, ul. Urzędowska 10

Budżet Obywatelski w Kraśniku  to proces skierowany do wszystkich zameldowanych w Kraśniku mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i posiadają własny pomysł na wydanie pieniędzy lub chcą poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru swojego zamieszkania. W tym roku mieszkańcy zgłaszają projekty w siedmiu dzielnicach, mając do dyspozycji łącznie 280 tys. zł.

W Budżecie Obywatelskim w 2016 roku zrealizowanych zostało 6 projektów. Najwięcej głosów zebrał projekt budowy siłowni plenerowych na osiedlu „Metalowców” i „Młodych”. Zdobył w Dzielnicy II  poparcie prawie 500 osób. Z kolei w Dzielnicy I mieszkańcy wybrali przeniesienie i przebudowę altanki śmietnikowej przy ul. Popiełuszki 3. W Dzielnicy III zrealizowane były dwa projekty. Najwięcej głosów zebrał projekt Miejskiej OSP na doposażenie jej w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy oraz drugi w kolejności poparcia projekt - siłownia plenerowa na osiedlu Piaski. W dzielnicy IV najwięcej głosujących wsparło zakup szafek szkolnych dla ZPO 2. W dzielnicy V sfinansowano modernizację chodnika przy ul. Kolejowej.

 

Budzet obywatelski ogolny 2017

 

Budzet obywatelski spotkania 2017

Lodowisko na MOSiR jest już czynne, powstało też drugie w starej części Kraśnika, w Parku im. św. Jana Pawła II.

 - Pogoda pozwoliła nam w końcu na stworzenie lodowiska naturalnego - mówi Grzegorz Mazurek, dyrektor MOSiR Kraśnik. – W tym roku zdecydowaliśmy też, że drugie lodowisko powstanie na głównym placu w Parku im. św Jana Pawła II w starej części Kraśnika.

Korzystanie z obu obiektów jest bezpłatne. Lodowiska będą czynne  codziennie do godziny 21:00, tak długo, jak utrzymają się odpowiednie warunku pogodowe. 

lodowisko2

 

Miasto Kraśnik w lipcu 2016 roku przystąpiło do pracy nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.

W konsultacje i prace nad Programem od początku włączeni są mieszkańcy. Odbyły się spotkania z mieszkańcami oraz pikniki rewitalizacyjne, na których przeprowadzano badania ankietowe.

W związku z zakończeniem etapu wyznaczenia obszaru rewitalizacji mieszkańcy mogą konsultować przedstawioną propozycji granic obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kraśnik.
Swoje uwagi i opinie dot. projektu obszaru rewitalizacji, można złożyć w Urzędzie Miasta w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 84, pokój 204 lub 205.

Formularz konsultacji do pobrania tutaj.

Można też zgłaszać przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. fiszki projektów, które zdaniem mieszkańców są szczególnie ważne na tym obszarze. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane na nim problemy społeczne oraz przestrzenno-funkcjonalne lub gospodarcze lub techniczne lub środowiskowe. Zgłaszane mogą być zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, gospodarcze jak również projekty społeczne tzw. miękkie. Zgłoszone przedsięwzięcia będą miały szansę zostać wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023 na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ujęcie poszczególnych przedsięwzięć w LPR będzie podstawą do aplikowania o środki na dofinansowanie zaplanowanych w nim inwestycji, przedsięwzięć między innymi w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcia należy zgłaszać wypełniając Kartę Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych. Kartę należy przesłać do 16.01.2017 r. za pośrednictwem poczty e-mail na adres l.wyka@krasnik.eu lub iniezgoda@krasnik.eu lub dostarczyć osobiście  do Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Kraśnik, pok. 204. 

Karta Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych

Prace nad Programem Rewitalizacji  zostały objęte dofinansowaniem uzyskanym w wyniku udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W ramach konkursu Miastu Kraśnik przyznano dotację celową w wysokości 179 730,00  zł. Kwota wkładu własnego Miasta to 19 770,00 zł czyli jedynie 10% całego budżetu przeznaczonego na ten cel.

W dniu 08.07.2016r Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kraśnik (nr 287) powołany został Zespół do spraw rewitalizacji. W skład Zespołu weszło 17 osób wraz z przewodniczącym w osobie Zastępcy Burmistrza Miasta Kraśnik. Zadaniem zespołu jest monitorowanie, weryfikowanie, planowanie procesu tworzenia Programu Rewitalizacji, jak również upowszechnianie w mieście świadomości na temat założeń i istoty programu.

Posiadanie dokumentu LPR jest niezbędne do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Rewitalizacja baner

 

 

Obszar

Grafika przedstawia wyznaczony obszar rewitalizacji Miasta Kraśnik

 

belka fundusze rewitalizacja

popularne mash

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI