Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek

Wiadomości

W związku z odbywającym się w 2017 roku Jubileuszem 640-lecia miasta zachęcamy mieszkańców do podzielenia się posiadanymi w domowych archiwach starymi zdjęciami Kraśnika.

 - Szukamy szczególnie ujęć nigdzie nie publikowanych – mówi o projekcie burmistrz Mirosław Włodarczyk. - Przede wszystkim zdjęć architektury, bo te pokazują jak na przestrzeni lat zmieniało się miasto, ale poszukiwane również są zdjęcia z wydarzeń miejskich, uroczystości.

Zdjęcia pojawią się na stronie internetowej miasta w specjalnej galerii, planowane jest także wydanie  specjalnej publikacji złożonej ze starych zdjęć.

Fotografie można przynosić do oddziałów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zdjęcia będą skanowane i zwracane właścicielom.

 stare zdjecia

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Uśmiech Dziecka”.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6 – 12 lat ze Szkół Podstawowych z miasta Kraśnik i ich rodziców.

Do konkursu można zgłosić dowolną ilość zdjęć. Uwaga: można zgłosić tylko jedno zdjęcie jednego dziecka.

Zdjęcia w formacie 15 cm x 21 cm należy przekazać wychowawcom klasy do której dane dziecko uczęszcza lub przynieść do Sekretariatu Centrum Kultury i Promocji.w Kraśniku, w terminie do 31 maja 2017 roku.

Fotografie powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora wraz z numerem telefonu.

Wybór najlepszych prac odbędzie się podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka, 4 czerwca, w Parku Jana Pawła II. Uczestnicy pikniku będą mogli oddać głos na najlepszą ich zdaniem pracę.

Rozdanie nagród odbędzie się tego samego dnia, podczas pikniku. 

konkurs usmiech dziecka

Podczas XXV Etapu okręgowego Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK Drużyna PCK z "Reja" zajęła II miejsce. Mistrzostwa odbyły się w sobotę 13 maja 2017 r. na terenie Zalewu Zemborzyckiego "Słoneczny Wrotków". Podczas Mistrzostw rywalizowało 11 drużyn z całego województwa lubelskiego. Drużyny musiały udzielić pierwszej pomocy na 5 stacjach urazowych oraz rozwiązać test wiedzy.

W skład drużyny weszli uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku (członkowie Szkolnego Koła PCK): Mikołaj Piątek (kapitan drużyny), Karolina Samolej, Magdalena Rudna, Anna Chrabąszcz, Bartosz Osojca i Michał Lenart. Wszyscy członkowie drużyny wcześniej ukończyli, zorganizowany przez PCK Kraśnik, 16-godzinny podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy.

Drużynę do zawodów przygotowywali również Jolanta Łapa (opiekun Szkolnego Koła w "Reju") oraz Roberta Strzyż (wieloletni nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa).

PCK4

PCK3

PCK2

Miasto Kraśnik podpisało porozumienie o  współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Porozumienie to rozpocznie współpracę przy unikalnym projekcie edukacyjnym „Dzieci listy piszą”.

Projekt  składać się będzie z wystawy czasowej (prezentowanej najpierw w Opolu, a  następnie w Kraśniku), towarzyszących jej wydawnictw oraz scenariuszy zajęć dla przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej.

Idea projektu narodziła się w związku ze znajdującymi się w zasobach muzeum rysunkami  wykonanymi przez dzieci z prywatnego przedszkola Janiny Suskiej w Kraśniku w 1943 r. i wysłanymi do jeńców wojennych w Oflagu VI B Dössel.

Inicjatywa podjęta przez kraśnickie przedszkole zainspirowała pracowników muzeum oraz władze Kraśnika do współpracy i uwspółcześnienia projektu.

Do współpracy zaproszono Przedszkole Miejskie nr 7 w Kraśniku, a także 10. Opolską Brygadą Logistyczną. Zadanie, które miały wykonać dzieci było podobne do tego sprzed z górą siedemdziesięciu laty – przygotować wielkanocne kartki świąteczne. Zmienili się tylko adresaci, teraz byli to żołnierze polscy przebywający na misjach pokojowych w różnych częściach świata oraz byli żołnierze – powstańcy warszawscy, którzy w swej tułaczej doli przewinęli się przez  Stalag 344 Lamsdorf i do dziś utrzymują z Muzeum serdeczne kontakty. Do powstańców warszawskich, a także do Zofii Optułowicz-Pileckiej i Andrzeja Pileckiego, dzieci rtm. Witolda Pileckiego wysłano prace przedszkolaków z Kraśnika.

W wyniku współpracy miasta z muzeum powstanie wystawa czasowa (prezentowana najpierw w Opolu, a  następnie w Kraśniku), której główną oś stanowią rysunki (ze zbiorów CMJW) wykonane przez przedszkolaków i wysłane w 1943 roku  do jeńców wojennych oraz fotografie z lat 1943 i 1944  przedstawiające przedszkolaków podczas posiłków, nauki, zabawy w przedszkolnym ogródku. Oprócz głównych bohaterów dorosłych – Janiny Suskiej (wychowawczyni), ks. Stanisława Zielińskiego (patrona przedszkola), dr Juliana Winklera (szefa kraśnickiego PCK i ojca jednej z uczennic) przedstawione są  także postacie kilku odszukanych dzieci – Jana Przedwojskiego, Rudolfa Biegaja, Eugeniusza Gustka, Marii Winkler, Wiesławy Ziętek. Na wystawie znajdzie się także niezwykle poruszająca korespondencja dzieci z ojcami przetrzymywanymi w różnych obozach jenieckich. 

porozumienie muzeum1

 

Związek Miast Polskich w ramach projektu „Polsko – Norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” zorganizował wizytę wschodnich partnerów w Kraśniku, która stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi samorządami. Spośród polskich miast w projekcie uczestniczyły jeszcze takie miasta jak Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Chorzów i Płock.

W naszym mieście gościliśmy dwuosobową delegację z Korostenia-miasta partnerskiego Kraśnika. W skład delegacji wchodziła Hanna Babska-starszy specjalista ds. miejscowego rozwoju gospodarczego oraz Serhii Stuzhuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Budownicta i Usług Komunalnych.

Pierwszego dnia wizyty (poniedziałek, 24.04.2017 r.) odbyła się wizyta studyjna w terenie – działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w Mieście Kraśnik na przykładzie projektu „Nowa energia dla Kraśnika”. Uczestnicy zostali zapoznani  z założeniami projektu „Nowa energia dla Kraśnika – zakup i montaż zestawów solarnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Uczestnicy odbyli także wizytę w placówkach oświatowych objętych projektem „Nowa energia dla Kraśnika – Termomodernizacja budynków oświatowych” oraz zostali zapoznani z założeniami technicznymi inwestycji  i sposobem współfinansowania projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w latach 2007 – 2013.

We wtorek 25.04.2017 miała miejsce „Wizyta studyjna w terenie - realizacja projektu „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku, a polepszenie bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków” w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kraśniku. Uczestnicy zapoznali się z całym procesem technologicznym oczyszczania ścieków jaki funkcjonuje w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wyniku realizacji największej w ostatnich latach inwestycji prowadzone na terenie Kraśnika (wartość projektu – 51 786 169,44 zł, dotacja – 26 597 419,51 zł). Przedmiotem projektu pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji kraśnickiej.

Następnie odbyła się wizyta studyjna w terenie – realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanej tkanki mieszkaniowej oraz adaptacja budynku internatu na potrzeby socjalne przy ul. Armii Krajowej 25A”. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi termomodernizacji i dostosowania budynku do potrzeb socjalnych (w wyniku projektu powstało 57 mieszkań socjalnych przeznaczonych dla ok 200 mieszkańców).

W dniu 26.04.2017 r. (środa) w Urzędzie Miasta Kraśnik odbyły się warsztaty „Działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej - studium przypadku”. Uczestnicy poruszali tematy związane ze zwiększenie efektywności energetycznej jak również gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Ponadto na prośbę naszych gości omówiono zasady działania (oraz systemu ulg dla przedsiębiorców) Strefy Inwestycji Kraśnik jako podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Podczas pobytu delegacji z Miasta Korosteń omawiane były również planowane projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej tj.:
- Modernizacja oświetlenia ulicznego,
- Montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych,
- Wymiana starych systemów grzewczych – węglowych, gazowych na nowoczesne, ekologiczne i wysokosprawne piece.

 Korosten1

 

Korosten2

 

Korosten3

 

Korosten4

 

Korosten 5

 

norweskie granty

9 maja do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku zawitał Mistrz Polski w piłce siatkowej seniorów (w barwach ZAKSy Kędzierzyn-Koźle) Aleksander Maziarz. Dzieciaki z „szóstki” miały okazję uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych przez wychowanka klubu MKS Kraśnik. Warto dodać, że na parkiecie Mistrzowi pomagał jego dawny trener, nauczyciel wychowania fizycznego z SP 6 Michał Wojcieszkiewicz. Po treningu wszyscy uczestnicy mieli okazję zadać pytania naszemu Mistrzowi, nie zabrakło autografów oraz pamiątkowych zdjęć. Olku, dziękujemy!!!

PS, fot.Anna Jasińska i Jerzy Nowak

maziarz1

maziarz2

maziarz5

maziarz6

maziarz3

maziarz4

sp6 maziarz2

 

mrm7

mrm baner

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że VII Zwyczajna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik I kadencji odbędzie się 16 maja 2017 r. (wtorek)
o godz. 1530 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84 (III piętro – sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu IV, V, VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia logo Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
  7. Rozmowy na temat Young Fest.
  8. Dyskusja na temat udziału Młodzieżowej Rady w imprezach miejskich w 2017 r.
  9. Wolne głosy.
  10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik

Maja Sygacz

 

Ruszyły zapisy do kolejnej edycji Roztoczańskiej 13. Odbywająca się po raz piąty impreza to pieszo-rowerowy rajd na orientację. W tym roku odbędzie się 3 czerwca 2017 r.

Do wyboru mamy dwie trasy piesze, 8-mio (Pucharowa-50 km) i 5-cio godzinną (Familijna 20 km), a także dwie rowerowe-120 km i 50 km. Trasa piesza ośmiogodzinna będzie zaliczana do Pucharu Maratonów na Orientację, Lubelskiej ORIENT-LIGI oraz Ligi-Pro.

Baza rajdu ulokowana będzie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej 435. Organizatorami rajdu są Klub Sportowy FKS STAL KRAŚNIK, Nadleśnictwo Kraśnik oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku .

Chętnych do udziału w Roztoczańskiej 13 prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: r13zapisy@o2.pl podając imię, nazwisko, wiek uczestnika, nr tel. kontaktowego używanego podczas rajdu oraz nazwę trasy na której chcemy startować (P8,P5,R8,R5) lub telefonicznie pod nr 81 825 28 97. 

Wpisowe w zawodach wynosi 45 zł do 25 maja, po tym terminie – 55zł. Zniżka obowiązuje mieszkańców powiatu kraśnickiego i miasta Kraśnik (25 zł do 25 maja, po tym terminie – 35zł). Dla dzieci do lat 12 opłata wynosi 5 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w REGULAMINIE

Zapisy przyjmowane będą do 25 maja br.

roztoczanska

mroz2

mroz

auta flaga

Dziś, 2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Wybór przez Sejm RP daty 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Data ta ma także kontekst historyczny. 2 maja 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, tak aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja.

Obchody tego święta w Polsce mają różny charakter i organizowane są zarówno przez instytucje państwowe oraz samorządy lokalne, jak i organizacje społeczne.

W tym roku w Kraśniku w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej rozdawane będą flagietki samochodowe. Akcja rozpocznie się na rynku starego miasta o godzinie 11, a nastepnie będzie kontynuoawana o godzinie 12.30 na nowym targowisku miejskim.

Zachęcamy do udziału w kraśnickich obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkich Kraśniczan zachęcamy również do wywieszenia flagi narodowej. Wywieszając flagę i ozdabiając samochody flagietkami podkreślamy swoją patriotyczną postawę.

 

popularne mash

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI