Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 marca 2017    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Wiadomości

XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik odbyła się 24 listopada.

W interpelacjach Radni mówili między innymi o planach inwestycji drogowych na 2017 rok. Radny Marian Kowalski pytał o ulicę Makową a także o przyszłość ulicy Urzędowskiej, w związku z planowanym remontem drogi Kraśnik-Chodel, której częścią jest ul. Urzędowska.  Inwestycję wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2016-2030 zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik”.

 - Jeden z wariantów przebudowy proponuje nowy przebieg drogi w Kraśniku, czyli znane już od lat plany tzw. obwodnicy północnej, w sprawie której interweniowałem już od 2012 roku – odpowiadał burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Do tej pory taka wersja nie była brana pod uwagę. Planowana przebudowa drogi oznacza prawdopodobnie, że do czasu jej realizacji, ulica Urzędowska nie będzie remontowana. W momencie zaś oddania do użytku nowej drogi, miasto będzie zmuszone przejąć Urzędowską w jeszcze gorszym stanie technicznym.

Burmistrz zapowiedział wystąpienie na Sejmiku Województwa Lubelskiego w celu wyjaśnienia tych kwestii.

Kolejni radni zwrócili uwagę na problem z przechodzeniem na cmentarz parafialny od strony ulicy Żytniej.

 - Szczególnie w okresie Dnia Wszystkich Świętych wiele osób skraca sobie drogę, być może trzeba zrobić niewielkie wejście z tamtej strony – argumentował radny Tracz.

Poparła go radna Agnieszka Lis oraz Jacek Zając, który zwrócił też uwagę na problem handlu na parkingu przy cmentarzu, co powoduje, że jest mniej miejsc parkingowych.

 - Zakaz handlu na parkingu jest nieprzestrzegany – mówił radny.

Radna Dorota Posyniak zapytała o przyczyny odwołania członka Rady Nadzorczej KPWiK.

 - Nie mamy możliwości ujawnienia przyczyn takiego odwołania – wyjaśnił burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Zapewniam, że sprawa ta została wyjaśniona bezpośrednio z tą osobą.

Radny Zbigniew Bartysiak zapytał, czy Kraśnik, wzorem kilku już miast w Polsce weźmie udział w rządowym programie Mieszkanie+.

 - Wysłaliśmy zapytanie do Agencji Mienia Wojskowego w sprawie działek, które mogłyby zostać przekazane miastu na ten cel – odpowiedział burmistrz.

W sesji wzięli udział przedstawiciele firmy INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych – Bartłomiej Paczóski oraz Katarzyna Czajkowska.

Firma, która nabyła od kraśnickiego przedsiębiorcy działkę u zbiegu ulic Inwalidów Wojennych oraz alei Niepodległości, planuje zbudować tam galerię handlową. Bartłomiej Paczóski, prezes zarządu prosił radnych o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby wpisać możliwość budowy obiektów wielkopowierzchniowych w tym miejscu. Taka zmiana przyspieszyłaby inwestycję.

Radni dopytywali o kwestię wpływu tak dużego obiektu na lokalne sklepy, obawiając się o dalsze funkcjonowanie małych, lokalnych sklepów.

 - Nasza inwestycja ma przyciągnąć klientów, którzy do tej pory jeździli na zakupy do Lublina, a nie być konkurencją dla lokalnych sklepów. W galerii znajdą się sklepy sieciowe do tej pory nieobecne w Kraśniku, nie planujemy też marketu spożywczego, ze względu na bliskość kilku takich marketów oraz lokalnego targowiska – odpowiadał Bartłomiej Paczóski.

Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad Radni podjęli uchwały o zmianie w budżecie miasta na 2016 rok oraz zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynikających między innymi z otrzymania przez miasto dotacji na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.

Kolejno podjęto też między innymi uchwały określające stawki podatkowe na podatek od środków transportu, opłatę od posiadania psa, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego oraz nieobniżania średniej ceny skupu drewna, przyjmowanej do obliczania podatku leśnego. W wyniku podjętych uchwał stawki wymienionych podatków i opłat lokalnych pozostają bez zmian.

Przyjęta została też Uchwała w sprawie Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Kolejnym punktem była uchwała dotycząca warunków przyznawania i odpłatności za szczególne usługi opiekuńcze. Wątpliwości radnych wzbudziła wysokość stawek opłat. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Cholewińska argumentowała, że stawki były do tej pory zaniżone, co powodowało niskie zarobki świadczących usługi opiekunek. Zapewniała też, że stosowany system ulg i zwolnień z opłat powoduje, że żadna potrzebująca osoba w trudnej sytuacji materialnej nie jest zmuszona z pomocy rezygnować. Po takim wyjaśnieniu radni zdecydowali się podjąć uchwałę.

Zdecydowano o współpracy w Powiatem Kraśnickim w zakresie utrzymania dróg oraz ich remontów. Podjęto uchwałę o porozumieniu ws. przejęcia przez miasto letniego utrzymania dróg powiatowych leżących na terenie miasta a także uchwały o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na remont dróg – ul. Mickiewicza, al. Niepodległości i ul. Oboźnej. Na realizację tych zadań zostaną w budżecie miasta zabezpieczone środki w wysokości 325 000zł.

Podjęto też uchwałę intencyjną o wspólnej z powiatem realizacji przebudowy ulic : Strażackiej, Piłsudskiego i Lubelskiej. Miasto deklaruje udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50%.

Radni podjęli też uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz przyjęli „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2017 rok.

XXXIIsesjaRM

Budżet Obywatelski w Kraśniku  to proces skierowany do wszystkich zameldowanych w Kraśniku mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i posiadają własny pomysł na wydanie pieniędzy lub chcą poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru swojego zamieszkania.
W jego ramach uprawnieni mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, dotyczących obszaru ich zameldowania, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na zadania znajdujące się w kompetencji gminy i związane na przykład z budową czy remontem nawierzchni ulic, dróg rowerowych, chodników, instalacji oświetlenia, modernizacją placów zabaw, obiektów sportowych  i terenów rekreacyjnych, urządzaniem parków i skwerów dzielnicowych.

Idea Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców, a najlepszym tego dowodem jest fakt, że złożono 60 projektów. Projekty zostały sprawdzone pod względem formalnym a następnie techniczno - finansowym. Sprawdzono, czy zadania znajdują się w kompetencjach gminy, czy jest techniczna możliwość ich wykonania oraz czy kwoty podane przez wnioskodawców wystarczą do ich realizacji. W razie potrzeby zadania były ponownie szacowane, jednak koszt ich realizacji nie może przekroczyć 50 tys. zł.


Pozytywnie weryfikację przeszły 43 wnioski, łącznie w pięciu rejonach i to one poddane zostały głosowaniu mieszkańców. Głosowanie odbywało się w terminie 18 - 22 stycznia 2016 roku. Łącznie na wszystkie projekty oddano 2698 głosów. Wśród zwycięskich projektów znalazły się:

Dzielnica Tytuł projektu Liczba głosów ważnych oddanych na zwycięski projekt
I Przeniesienie i przebudowa altanki śmietnikowej przy ul. Popiełuszki 3 w Kraśniku Fabrycznym 354
II Siłownie plenerowe dla seniorów na placu zabaw na osiedlu „Metalowców i Młodych” 498
III Doposażenie Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 139
Siłownia zewnętrzna – plenerowa – os. Piaski 62
IV Zakup szafek szkolnych 207
V Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej 50

Przeniesienie i przebudowa altanki śmietnikowej obejmowała: rozbiórkę istniejącej altanki śmietnikowej, wykonanie fundamentów pod nową altankę, wykonanie ściany altanki z cegły klinkierowej o wymiarach 14 x 14, wykończenie altanki, wykonanie placu manewrowego przed altanką, a także chodnika dla pieszych. Zadanie drugie obejmowało montaż siłowni plenerowych na ulicy Dekutowskiego 2, Grunwaldzkiej 3-5, a także Balladyny 6-Słowackiego 12. Łącznie na wszystkich siłowniach zainstalowano 10 urządzeń wraz z tablicami informacyjnymi z regulaminem korzystania z urządzeń.

 

Siownie plenerowe dla seniorw ul. Dekutowskiego Projekt nr 2

 

Siownie plenerowe dla seniorw ul. Balladyny Projekt 2

 

 

Siownie plenerowe dla seniorw ul. GrunwaldzkaProjekt 2

altanka popieluszki

Projekt doposażenia Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej obejmował doposażenie jednostki w sprzęt Ratowniczo-Gaśniczy pomocny szczególnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także zakup materiałów służących do nauki pierwszej pomocy. W dzielnicy „Piaski”, przy boisku Orlik, powstała również siłownia zewnętrzna wyposażona w dwa wielofunkcyjne urządzenia.

Doposaenie Miejskiej Ochotniczej Stray Poarnej

Siownia zewntrzna plenerowa os. Piaski

Zakup szafek szkolnych to projekt, które beneficjentem jest Zespół Placówek Oświatowych nr 2. Uczniowie ZPO 2 mają możliwość korzystania z szafek szkolnych w czasie zajęć lekcyjnych, pozostawiania garderoby i podręczników.

szafki sp2

Zadanie nr V polegało na remoncie chodnika przy ul. Kolejowej poprzez ułożenie nowej kostki na odcinku od ul. Obwodowej – w stronę ul. Lubelskiej. Ulica Kolejowa jest drogą powiatową, więc zadanie było realizowane z powiatem na zasadzie porozumienia. Miasto Kraśnik sfinansowało zakup materiałów, a Powiat zajął się realizacją zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji.    

Kolejowa 2

30 listopada 2016 roku oraz 1 grudnia 2016 roku odbędzie się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. 

Forum będzie dwudniowym spotkaniem organizacji pozarządowych i osób z terenu Powiatu Kraśnickiego, które aktywnie uczestniczą w rozwoju III sektora.

Program Forum :

30 listopada – (sala konferencyjna Zespołu Szkół nr 3 ul. Słowackiego 7)

godz.10.00 -  Uroczyste spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

godz. 11.00 - Konferencja naukowa Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

1 grudnia 2016 roku (Centrum Kultury i Promocji ul. Aleja Niepodległości 44)

godz. 16.00 - Prezentacja dorobku i promocja działań organizacji pozarządowych – wystawa osiągnięć organizacji pozarządowych

godz. 18.00 – uroczysta Gala Wolontariatu – wręczenie wyróżnień w konkursie Barwy Wolontariatu 2016, koncert zespołu LOREIN.

Forum odbywa się pod patronatem burmistrza Kraśnika Mirosława Włodarczyka oraz starosty kraśnickiego Andrzeja Maja.

forum org pozarzadowych 2016

 

 

1 grudnia w sali widowiskowej kraśnickiego Centrum Kultury i Promocji odbędzie się Gala Wolontariatu 2016. Wydarzenie to jest jedna z tegorocznych atrakcji I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego. Podczas Gali nastąpi wręczenie nagród w kategoriach: Wolontariusz Roku, Klub Wolontariatu, Koordynator Wolontariuszy, Wolontariusz Senior, Przyjaźni Wolontariuszom oraz Wolontariusz wybrany przez internautów. Patronat nad Wydarzeniem objął Starosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Maj oraz Burmistrz Miasta Kranik Mirosław Włodarczyk. Po części oficjalnej usłyszymy zespół Lorein, który właśnie przygotowuje się do wydania nowej płyty. Wstęp wolny.

Tegoroczna Gala Wolontariatu współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

gala wolontariatu 2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że IV zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik I kadencji odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 1530 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84 (III piętro – sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje.
  6. Dyskusja na temat logo Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
  7. Dyskusja na temat turnieju gier.
  8. Dyskusja na temat strony Fanpage.
  9. Wolne głosy.
  10. Zakończenie obrad sesji.

mrm4

 

Zespół Canion wydał właśnie nową płytę pod intrygującym tytułem Drzewa Głupców. Jest to już drugi longplay zespołu, działającego na polskim rynku muzycznym od 2007 roku. Pierwsza płyta pojawiła się na rynku wiosną 2011 roku pod patronem medialnym Programu 1 Polskiego Radia i została ciepło przyjęta przez miłośników rodzimego rocka. Kolejne lata działalności zespołu, to liczne koncerty i przygotowanie materiału na nowy krążek. Wydanie płyty Drzewa Głupców zostało wsparte finansowo przez Urząd Miasta Kraśnik, co jest zgodne z działaniami promocyjnymi prowadzonymi w tym zakresie.

- Chcemy wspierać rodzimych twórców, oczywiście nie tylko muzyków. Warto zainwestować pieniądze zwłaszcza w młodych ludzi, którzy rozwijają swoje talenty i próbują przebić się do szerszej publiczności. Bez naszej pomocy ich start często byłby niemożliwy. Tak wsparliśmy w ostatnim czasie zespoły Pawkin i Spring Rolls. Ważną sprawą jest również aspekt promocyjny naszego miasta. Na podstawie umów z wykonawcami, herb Kraśnika pojawił się na okładkach płyt, stronach internetowych zespołów oraz w teledyskach. W efekcie końcowym zadowolone są obie strony – wyjaśnia burmistrz Włodarczyk.

Podczas wizyty w Urzędzie Miasta, zespół Canion w pełnym składzie podziękował burmistrzowi za udzielone wsparcie, wręczając na pamiątkę nowy krążek. Lider zespołu Dariusz Koneczny  przedstawił plany zespołu na przyszły rok, związane przede wszystkim z trasą koncertową promująca płytę Drzewa Głupców. Zespół obiecał także szerszy udział w wydarzeniach kulturalnych, które planowane są w Kraśniku w 2017 roku.
Mamy nadzieję, że płyta będzie dużym sukcesem, który pozwoli zespołowi kraśnickich muzyków na dalszy dynamiczny rozwój. Szczerze im tego życzymy.

canionZespół Canion podczas wizyty u burmistrza Mirosława Włodarczyka

canion okladka2

Canion – Drzewa Głupców

słowa Stanisław Wójtowicz

muzyka – Dariusz Koneczny

Patronat medialny – Radio RockTime

Skład zespołu:

Dariusz Koneczny - gitara, wokal

Jerzy Bartoszek - instrumenty klawiszowe

Robert Gałuszkiewicz - gitara basowa

Łukasz Chudzicki - perkusja

Łukasz Zieliński - gitara

 

Zarejestrowane w dniu 28 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie Kraśnicki Klub Morsów otworzyło 13 listopada 2016 roku drugi już sezon kąpieli zdrowotnych.
Ponad 30 osób (przy licznej publiczności) zanim weszło do wody, przeprowadziło rozgrzewkę. Wszelkiego rodzaju biegi, przysiady, podskoki czy pompki pozwalają na odpowiednie rozgrzanie organizmu, dzięki czemu pobyt w wodzie jest przyjemniejszy. Po wyjściu z wody i przebraniu się miło było rozgrzać się przy ognisku i pogadać o dalszych planach Klubu. Posiłek oraz napoje zostały przygotowane przez Urząd Miasta, dzięki czemu każdy mógł szybko naładować akumulatory do kolejnych działań.
Począwszy od pierwszego wejścia do zimnej wody, kraśnickie grono morsów stale poszerza się o osoby, które na własnej skórze odczuwają jej korzystny wpływ na zdrowie. Woda w porze jesienno-zimowej działa na zasadzie krioterapii, hartowania odporności, wpływa również na jakość snu.
Morsem można być niezależnie od wieku i płci, co widać na przykładzie kraśnickiego klubu. Jarosław Toporowski - Prezes Klubu, który zanim przekonał się o właściwościach zdrowotnych morsowania, z pewną rezerwą patrzył na morsy w innych częściach Polski. Popularność morsowania w Kraśniku jednak zadziwiła wszystkich. Ta organizacja społeczna żyje już swoim własnym życiem, wywołuje wiele pozytywnych emocji oraz katalizuje ogromny potencjał i inwencję tkwiącą w Kraśniczankach i Kraśniczanach.
Kanałem komunikacyjnym członków oraz osób zainteresowanych jest portal społecznościowy Facebook. Tam będą umieszczane wszelkie informacje i komunikaty.
Następne morsowanie na plaży Kraśnickiego Zalewu już w najbliższą niedzielę (20 listopada) o godzinie 15. Kolejne odbywać się będą w każdą niedzielę, aż do wiosny zwyczajowo o godzinie 14. Zapraszamy!

JT

morsy2Również kraśnickie Morsy najlepiej czują się w lodowatej wodzie /fot. Paweł Wojciechowski/

 

Podczas Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada uczestnicy obchodów, po mszy świętej w kościele pw. WNMP przemaszerowali ulicami miasta, składając wiązanki kwiatów przy tablicach i pomnikach upamiętniających historyczne wydarzenia. Główne uroczystości odbyły się na rynku, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po przemówieniu burmistrz Mirosława Włodarczyka także złożono kwiaty. Pojawili się przedstawiciele samorządów – Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Gminy Kraśnik oraz innych instytucji, przedstawiciele klubów Rady Miasta Kraśnik i partii politycznych a także stowarzyszeń. Następnie ulicami miasta przebiegła VII Sztafeta Niepodległości, przy licznym udziale uczniów kraśnickich szkół. Uroczysta gala w kraśnickim Centrum Kultury i Promocji, zakończyła obchody Święta Niepodległości. Podczas gali wręczono tytuł Kraśniczanina Roku, który otrzymali ex aequo proboszczowie kraśnickich parafii - Zbigniew Rosiński i Wiesław Szewczuk, którzy po wielu latach starań zakończyli w tym roku budowę dwóch nowych świątyń. Oba kościoły zostały też konsekrowane. Nominowany do nagrody był także Zbigniew Biały, trener lekkiej atletyki i wychowawca wielu mistrzów Polski i Europy. Na koniec publiczność podziwiała widowisko artystyczne pt. "Jest takie miejsce, taki kraj" w wykonaniu podopiecznych CkiP – grupy teatralnej NoToCo oraz wokalistów.


rynek1


rynek2


sztafeta1


gala1


gala2


gala3

Polski Związek Wędkarski w listopadzie zarybi kraśnicki zalew ponad trzema tonami ryb. Wśród wpuszczonych do zbiornika ryb znalazło się już  1,5 tony karpia i 380 kg lina. W najbliższych dniach PZW dostarczy jeszcze 450 kg karasia, 350 kg mieszanki okonia i płoci oraz 400 kg szczupaka.

 - Oprócz tego zamówiliśmy jeszcze niewielką ilość (około 45 kg) innego drapieżnika. Prawdopodobnie będzie to jaź lub szczupak – mówi prezes Koła Wędkarskiego FŁT Kraśnik, Wiesław Zbytniewski.

Na wiosnę łowisko wzbogacone zostało 800 kg karpia, zakupionego ze środków miasta. Karpie wpuszczone na wiosnę są już w tej chwili wymiarowe i nadają się do łowienia.

 - Jako PZW korzystamy z łowiska na co dzień oraz organizując zawody. Jesteśmy więc zobowiązani dbać o jego stan, tak samo jak właściciel zbiornika, czyli Miasto Kraśnik. – mówi prezes Zbytniewski – Dzięki tak dużemu zarybieniu, podjętemu wspólnymi siłami na wiosnę w Kraśniku będzie naprawdę atrakcyjne łowisko.

 zarybianie2

 

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szczepień dla dzieci. Mogą z nich skorzystać dzieci w wieku 2-5 lat, które nie były wcześniej szczepione. Bezpłatny program szczepień fifnansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie a realizowany przez Centrum Medyczne Luxmed. Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu 81 536 58 58. 

 

szczepienia plakat

popularne mash

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI