Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 października 2017    |    Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan

Wiadomości

Projekt „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020.

Projekt pt.:„Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” jest realizowany w partnerstwie Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska (Partner wiodący) z IT Config Sp. z o.o. (Partner projektu) na terenie województwa lubelskiego od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

 

aktywni zatrudnieni

 

Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo na stronie internetowej:

http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl/

 
e-mail: aktywnizatrudnieni@projektyefs

Tel.: 664 084 763 lub 662 101 556

Wystawę przedstawiającą Józefa Piłsudskiego nie jako wodza i polityka, lecz jako osobę prywatną – syna, brata, męża i ojca, prezentowaną w wielu miastach w Polsce można od dziś obejrzeć także w Kraśniku. Ekspozycja prezentuje archiwalne fotografie marszałka oraz przybliża szczegóły z jego życia.

Wystawa przygotowana została przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w związku z obchodzonym w 2017 r. Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Mamy nadzieję, że taka forma przedstawienia Marszałka Piłsudskiego, spodoba się mieszkańcom i zachęci do bliższego zapoznania się z jego życiorysem i dokonaniami.

Wystawę w parku przy ul. Sikorskiego (dzielnica fabryczna) można oglądać do 21 czerwca. Ta sama wystawa  prezentowana będzie  później w dzielnicy starej Kraśnika. Pojawi się w parku im. Św. Jana Pawła II podczas obchodów Święta 24 Pułku Ułanów. 

 

pilsudski1

pilsudski2

17 czerwca zapraszamy na Piknik Ekologiczny pn. „Kraśnik Segreguje Odpady”. Od godziny 12.00 do 17.00 w Parku im. św. Jana Pawła II w Kraśniku czekają na uczestników liczne atrakcje przygotowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Głównym celem tego wydarzenia jest promocja zasad ekologii oraz zdrowego stylu życia. W programieznajdują się występy artystyczne, zabawy ruchowe oraz program edukacji przyrodniczo-leśnej. Organizatorzy przewidzieli wiele konkursów z nagrodami oraz animacje dla najmłodszych związane z tematyką segregacji odpadów, w myśl zasady „nauka przez zabawę”. Ponadto będzie prowadzona zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów dla fundacji „Otwórz dla nich drzwi swojego serca”, a także baterii i drobnego sprzętu elektrycznego na stoisku firmy Ekoland.

- Takie wydarzenie to doskonała okazja, by przypomnieć, że budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami to jedno z nowych, ale bardzo ważnych zadań samorządu. Wytwarzanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem nie tylko w skali miasta, ale i całego świata. Głównym problemem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów - tłumaczy burmistrz Mirosław Włodarczyk. - Kluczem do budowania współpracy z mieszkańcami na rzecz segregacji jest sprawny przepływ informacji i rozwój świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, które staramy się realizować również poprzez akcje informacyjne i pikniki ekologiczne.

Podczas pikniku najmłodsi uczestnicy wezmą udział w przedstawieniu o tematyce ekologicznej. Grupa teatralna, która je wykona będzie także animatorem gier i zabaw.

Piknikowi będzie towarzyszyć miasteczko ruchu drogowego zlokalizowane na placu targowym. Profesjonalne miasteczko zostanie przygotowane przy współpracy z PZU i każdy będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności bezpiecznej jazdy na rowerze. Trening bezcenny w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed zbliżającymi się wakacjami. Uczniowie kraśnickich szkół będę mieć także okazję do zdania egzaminu praktycznego na kartę rowerową przy współpracy z Powiatową Komendą Policji w Kraśniku.

Na placu targowym zostanie zaprezentowany nowoczesny sprzęt. Każdy będzie mógł obejrzeć z zewnątrz i od środka ciężarówkę do odbioru odpadów firmy Ekoland, wóz strażacki oraz autobus MPK.

Organizatorem pikniku jest Miasto Kraśnik. Imprezę sponsoruje firma Ekoland, a partnerami wydarzenia są: MPK Kraśnik, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, OSP Kraśnik oraz Nadleśnictwo Kraśnik.

Plakat Eko Piknik

W dniach 15-18 czerwca 2017 r. komunikacja miejska będzie funkcjonować według poniższych zasad.

15 czerwca br. (czwartek) - Boże Ciało:

- komunikacja miejska będzie kursować na podstawie rozkładów jazdy z dnia świątecznego;

16 czerwca br. (piątek):

- komunikacja miejska będzie kursować na podstawie rozkładów jazdy z soboty;

17 czerwca br. (sobota):

- komunikacja miejska będzie kursować na podstawie rozkładów jazdy z soboty;

18 czerwca br. (niedziela):

- komunikacja miejska będzie kursować na podstawie rozkładów jazdy z dnia świątecznego.

W związku z obchodami Święta Bożego Ciała i utrudnieniami w ruchu kołowym w trakcie uroczystości w dniu 15 czerwca br. (czwartek) w godzinach 10:00 – 13:00 autobusy będą doraźnie kierowane na krótkotrwałe objazdy bądź wstrzymywane.

 

mpk2

wycinka

17 czerwca 2017 r. następują istotne zmiany wniesione do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) dotyczące zasad usuwania drzew tj. uzyskiwania pozwoleń oraz naliczania opłat za ich usunięcie.

1. Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarczą, są obowiązane zgłosić zamiar usunięcia drzew. Zgłoszenie to dotyczy wszystkich gatunków drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

  1. 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),
  2. 65 cm(dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych),
  3. 50 cm (dot. pozostałych drzew).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

W terminie 14 dni od oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Natomiast niewyrażenie stanowiska w terminie 14 dni od oględzin przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia tzw. „milcząca zgoda”.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

2. Pozostałe podmioty (m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy) mają dalej obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm od gruntu (a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm) przekracza wymiary wymienione jak w pkt. 1 ..

3.  Organ może wnieść sprzeciw, gdy lokalizacja drzewa znajduję się

-   na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-   na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów usytuowanych na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.

4. Na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu.   

5. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.

Szczegółowe informacje na temat zmian przedmiotowych przepisów można uzyskać w rozdziale 4  - ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j.) dodatkowo pod numerem telefonu 81 825 15 49, 81 825 15 44 lub na stronie internetowej www.krasnik.eu w zakładce ochrona środowiska – „aktualności”.

Trwają zapisy na zajęcia prowadzone w ramach projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Program realizuje Centrum Wolontariatu w Kraśniku, a projekt dofinansowany jest  ze środków programu „Tesco Decydujesz, pomagamy 2017”.  

W ramach projektu od 1 lipca 2017 r. prowadzone będą zajęcia kulinarno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia z powiatu kraśnickiego. Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zdrowy poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz super zabawę i atmosferę.

W ofercie znajdują się szkolenia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia, przemyślanych zakupów,  a także co zrobić, aby nie marnować jedzenia. Przewidziane są również zajęcia praktyczne, między innymi „U babci jest słodko…” – czyli wielka lekcja pieczenia, „Kolorowy zawrót głowy” – jak Staś już wszystkie owoce i warzywa jadł.

Na wytrwałych uczestników kursu czekają nagrody.

Wszelkie informacje na temat zajęć można uzyskać stacjonarnie  w siedzibie Stowarzyszenie lub pod numerem telefonu 513-606-783

lub 663-368-000, e- mail: wolontariatkrasnik@gmail.com.

Plakat Tesco

 

W sobotę, 10 czerwca,  odbędzie się XXIII edycja „Biegu po Uśmiech”.

W programie jak zwykle biegi na 5 i 10 km oraz biegi dla dzieci. Poza konkurencjami biegowymi na uczestników czeka szereg innych atrakcji. Wśród nich m.in. pokaz ratownictwa medycznego, wesołe miasteczko, pokaz jiu-jitsu czy konkurs plastyczny. Wszystkie atrakcje zlokalizowane będą na terenie Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku, przy ul. Gmeinera.

Program imprezy :

8.00 - Rozpoczęcie zapisów bieg 5 i 10 km

9.00 - Rozpoczęcie zapisów biegi dziecięce i młodzieżowe

9.30 - Uroczyste otwarcie imprezy

9.40 - Bieg integracyjny

9.50 - Bieg Gości honorowych

10.00 - Bieg Główny im. Andrzeja Kandzierskiego

11.20 - Otwarcie Wesołego Miasteczka

11.30 - Rozpoczęcie konkurencji biegowych dla dzieci i młodzieży

11.30 - Występy artystyczne dzieci i młodzieży

12.00 - Konkurs plastyczny

12.30 - Wręczenie nagród i trofeów w biegu na 5 i 10km

13.30 - Zakończenie konkurencji biegowych

13.35 – Pokaz ratownictwa medycznego

14.20 – Pokaz Ju-Jitsu sekcja Bushi oraz boksu „Za bramą”

15.00 - Dekoracja zwycięzców w biegach dzieci i młodzieży oraz losowanie nagród niespodzianek

 

bieg po usmiech 2017

bieg po usmiech1

Po prawej zeszłoroczny zwycięzca Biegu Głównego, kraśniczanin, Kamil Jastrzębski

Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk wraz z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku zaprasza na uroczyste obchody 110-lecia OSP i 90-lecia orkiestry dętej OSP, które odbędą się 11 czerwca 2017 r. 

Uroczystości rozpoczną się Mszą Święta w intencji OSP Kraśnik w kościele pw. WNMP o godz. 12.00. Po mszy uczestnicy przejdą do Parku im. św. Jana Pawła II, gdzie po oficjalnych uroczystościach odbędzie się koncert orkiestr dętych. Na zakończenie obchodów Miejska OSP z Kraśnika przygotowała pokaz ratownictwa.

 

Plakat OSP

Zapraszamy na galę Disco Polo w amfiteatrze w Kraśniku.

9 czerwca w kraśnickim amfiteatrze wystąpi legendarna grupa BOYS na czele z liderem - Marcinem Millerem oraz super gwiazdy muzyki DISCO, zespół POWER PLAY, kraśnicka grupa SunRisee, a także półfinalistka konkursu "Disco Star" - Ilona Kurdziel! Początek koncertów o godzinie 19:00.

Bilety w przedsprzedaży dostępne są w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku ( w cenie 20 zł) oraz bezpośrednio przed koncertem (w cenie 25 zł).

 

discopolo2017

3  czerwca 2017 roku  w Kraśniku odbyła się  piąta edycja rajdu pieszo – rowerowego na orientację „Roztoczańska 13”przeprowadzona w formie rogainingu. Organizację imprezy wspomogli: Nadleśnictwo Kraśnik, Miasto Kraśnik, Starostwo Powiatowe Kraśnik , MBP Kraśnik, firma EVELINE oraz inni drobni producenci regionalni.  Zawody odbywały się na 4 trasach:

Piesza- 5 i  8 godzinna

Rowerowa- 5 i 8 godzinna

Najdłuższa trasa piesza zaliczana jest do cyklu  Pucharu Polski Maratonów  na Orientację.

Krótkie trasy 5 godzinne poprowadzone zostały w atmosferze familijnej. Zarówno w trasie rowerowej jak i pieszej  brały udział całe rodziny.

Na trasach pojawiło się ponad 140 zawodników z całej Polski. Z satysfakcją informujemy, że z roku na rok uczestników przybywa. Impreza zakończyła się poczęstunkiem w skład którego wchodziły potrawy z dziczyzny i regionalne potrawy, chleb ze smalczykiem i ogórkiem kiszonym.

Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki, a najlepsi na poszczególnych trasach – pamiątkowe statuetki.

Wyniki udostępnione są na stronie:

pmno.pl

zakładka: Roztoczańska 13

 

roztoczanska1

roztoczanska2

roztoczanska3

roztoczanska4

roztoczanska5

roztoczanska6

roztoczanska7

roztoczanska8

roztoczanska9

roztoczanska10

roztoczanska11

popularne mash

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI