Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 24 marca 2018    |    Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Wiadomości

lok zawody 2017

Serdecznie zapraszamy na odbywające się po raz drugi Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik.

Rywalizacja odbywać się będzie w konkurencji indywidualnej jako dwubój strzelecki (karabin +pistolet) w kategorii seniorów, bez podziału na płeć. Organizator zawodów, którym jest Koło Ligii Obrony Kraju w Bychawie, zapewnia komplet sprzętu strzeleckiego oraz nadzór nad bezpiecznym przebiegiem poszczególnych konkurencji. Udział w zawodach może wziąć każdy miłośnik sportu strzeleckiego. Opłata startowa dla seniorów wynosi 45 zł. 

Zawody, ze względu na posiadaną bazę, odbędą się na strzelnicy LOK w Bychawie 5 listopada 2017 od godziny 9.30. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 515 071 644. Zapisać się można również na miejscu, tuż przed zawodami. 

lok zawody 2017 mapa

s19 3

30 października 2017 roku w Kraśniku podpisano umowy z wykonawcami na realizację fragmentu drogi ekspresowej S19 pomiedzy Kraśnikiem a Janowem Lubelskim. Umowy na realizację trzech odcinków tej jakże ważnej dla całego regionu inwestycji podpisali przedstawiciele firmy Strabag i Strabag Infrastruktura Południe i firmy Mota-Engil oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału GDDKiA Stanisław Schodziński w obecności Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Posła na Sejm RP Jarosława Stawiarskiego,  Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Burmistrza Miasta Kraśnik Mirosława Włodarczyka oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka.
- Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że ta droga jest jednym z priorytetów naszego państwa. Bardzo się cieszę, że mogę być dziś w Kraśniku gdzie ma zostać podpisana umowa na realizację trzech odcinków drogi Via Carpatia. Pobudzi ona gospodarczo nie tylko wschodnie regiony Polski, ale i państw Europy Środkowej. Ta droga to droga życia dla kolejnych państw, przez które będzie przebiegała. Ta inwestycja powoli staje się faktem – wyjaśniał minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

s19 2

Budowę drogi ekspresowej S19 czynnie wspierał poseł Jarosław Stawiarski, zarówno poczas prac parlamentu, a także już jako Wiceminister Sportu i Turystyki w rządzie Beaty Szydło.

- Miasta takie jak Kraśnik czy Janów w związku z tą inwestycją dostaną nową szansę. Jeśli nie rozwija się transportu, to nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju. Społeczeństwo Polski Wschodniej czeka na inwestycje, by na równi z gminami pod Wrocławiem, Poznaniem czy Gdańskiem móc się rozwijać i nie szukać pracy gdzieś w Anglii czy Niemczech. Dziękuje panie ministrze, panie wojewodo, dziękuję kolegom posłom. Możemy już coś dziś świętować – mówił Jarosław Stawiarski.

Powstanie drogi ekspresowej S19 to szansa dla dalszego, dynamicznego rozwoju Kraśnika, a podpisanie umowy właśnie w Kraśniku to ogromny prestiż dla miasta i jego mieszkańców.

- Dziękuję za dotrzymanie słowa, za to że spotykamy się tu w Kraśniku. Wiążemy wielką nadzieję z realizacją tej inwestycji. Tam gdzie są dobre szlaki, gdzie jest komunikacja, tam miasta się rozwijają. A my chcemy się rozwijać. Cieszymy się, że ktoś zauważył Polskę Wschodnią i mniejsze miejscowości takie jak Kraśnik. Pan minister powiedział, że to jest droga życia. To jest droga przyszłości dla naszego miasta – podsumował burmistrz Mirosław Włodarczyk. 

s19 1

Nowa trasa ma mieć dwie jezdnie o nawierzchni asfaltowej, każda z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod budowę trzeciego pasa.  Od Kraśnika do Polichny nowa trasa będzie w większości przebiegać po śladzie obecnej drogi. Ominie jednak Polichnę i Modliborzyce. W tym miejscu będzie prowadziła po nowym śladzie na zachód od obecnej DK19. Następnie pobiegnie łukiem na skraju Lasów Janowskich i po ich przecięciu znów zbliży się do obecnego przebiegu trasy.

Budowa podzielona została na trzy odcinki :

- Kraśnik (koniec obwodnicy miasta ) – Janów Lubelski (początek obwodnicy) - 18 km - wykonawca: konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, 

- obwodnica Janowa Lubelskiego – 7 km – wykonawca: Mota-Engil,

- koniec obwodnicy Janowa – węzeł Lasy Janowskie – 8 km – wykonawca: konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Na trasie powstanie pięć węzłów na przecięciu z innymi drogami oraz trzy Miejsca Obsługi Podróżnych. Planowana jest budowa przejść dla zwierząt, ekranów przeciwhałasowych, ekranów zapobiegających wpadaniu ptaków na drogę w obszarze Natura 200 Lasy Janowskie oraz ograniczających emisję hałasu.

Roboty drogowe mają ruszyć wiosną 2019 r. Wcześniej wykonawcy muszą przygotować dokumentację projektową, a służby wojewody w oparciu o nią wydać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. GDDKiA liczy, że droga ekspresowa z Kraśnika do Janowa Lubelskiego będzie gotowa w 2021 roku. Trasa S19 jest częścią drogi Via Carpatia, która połączy Bałtyk z Morzem Śródziemnym. Na terenie woj. lubelskiego jest łącznie do wybudowania ok. 180 km drogi.

s 19

 

s 19przebieg

dworzec2

Miliard złotych będzie kosztował program rewitalizacji i budowy prawie 200 polskich dworców. W czwartek (26 października) w podwarszawskim Pruszkowie szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk i prezes PKP Krzysztof Mamiński ogłosili start programu, który ma się zakończyć w 2023 r.

Na liście dworców kolejowych znalazł się również dworzec w Kraśniku. Trwa właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, która ma być gotowa w 2018 roku. Na lata 2019-2020 przewidziana jest realizacja tej jakże potrzebnej inwestycji. Prawdopodobnie w Kraśniku powstanie zupełnie nowy obiekt tzw. dworzec modułowy. PKP już realizowało takie projekty, a dworzec w Kraśniku ma przypominać ten funkcjonujący od dwóch lat w Puławach.

Budowa nowego dworca w Kraśniku zbiegnie się w czasie z modernizacją linii kolejowej Lublin - Stalowa Wola. Linia zostanie w końcu zelektryfikowana, wymienione zostaną podkłady i tory. Większe bezpieczeństwo na trasie zapewni przebudowa 75 przejazdów kolejowo-drogowych oraz remont 46 i przebudowa 24 obiektów inżynieryjnych. Montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym usprawni przejazd pociągów, które będą jeździć z prędkością do 120 km/h.

Projekt jest największą inwestycją finansowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a jego zakończenie planowane jest na 2019 rok. Wartość całego projektu to 367 mln zł z czego 85% to unijne dofinansowanie.

To nie koniec dobrych informacji dla kraśniczan, a szczególnie mieszkańców dzielnicy kolejowej. Do końca 2018 roku zostanie odnowiony skwer przy dworcu PKP. Projekt o wartości ponad 100 000 zł obejmie prace agrotechniczne, nasadzenia drzew i krzewów. Powstaną również nowe ciągi piesze i mała architektura.

Wizualnie i funkcjonalnie dworzec kolejowy i tereny przyległe zmienią się nie do poznania i na pewno staną się ważnym bodźcem w rozwoju tej części miasta. Ważne znaczenie będzie mieć również trasa szybkiego ruchu S19, przebiegąjąca na obrzeżach miasta, obok dzielnicy kolejowej. Właśnie dziś w Kraśniku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisze umowy z wykonawcami na realizację odcinka z Kraśnika do Janowa Lubelskiego, a do 2021 roku oddany do użytku zostanie również odcinek Kraśnik - Lublin. 

 

Pieniądze z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zostaną wykorzystane na odnowę i rozwój 32,67 ha terenów zieleni w mieście. Zrealizowanych zostanie 21 oddzielnych projektów.

Umowa na dofinansowania  podpisana została w siedzibie NFOŚiGW 24 października, natomiast 27 października na konferencji w Kraśniku przedstawiono szczegóły projektu.

Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – etap II”, będzie realizowany do 30 grudnia 2019 r. Jego koszt całkowity to 7 197 864,53 zł, przy czym dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, przekazane przez NFOŚiGW, wyniesie 6 118 184,85 zł. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w Narodowym Funduszu: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kraśnik Barbary Jarosz.

Projekt obejmuje różnorodne działania polegające na zagospodarowaniu zieleni przyulicznej, parkowej, osiedlowej oraz zieleni znajdującej się na placach zabaw.

Realizowany będzie w 21 miejscach , wśród których są na przykład „aleja jabłoniowa” przy al. Niepodległości, „zamczysko” w starej części miasta czy skwer przy dworcu PKP.

- Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych przedsięwzięciem to  32ha, spośród 94 ha całkowitej powierzchni zieleni miejskiej – zapowiedział na konferencji prezentującej projekt burmistrz Mirosław Włodarczyk – Mamy więc niezwykłą okazję, aby znane mieszkańcom miejsca diametralnie odmienić.

Realizacja projektu zakłada stworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej mających aktywizować oraz integrować lokalną społeczność. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania - na terenie kompleksów eliminuje się bariery architektoniczne udostępniając obiekt osobom niepełnosprawnym (pochylnie, rampy, brak podniesionych obrzeży).

Oprócz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych tereny objęte projektem mają edukować i kształtować postawy proekologiczne oraz zdrowy styl życia.

Stworzenie ścieżki edukacyjnej zakłada się w parku znajdującym się przy ul. Słowackiego (okolice Szkoły Społecznej). W  obrębie skarpy w okolicach ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa oprócz aranżacji zieleni planowane jest także zabezpieczenie skarpy, aby zapobiec jej osuwaniu.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, takie jak m.in.: brak wystarczającej zieleni, pogarszający się stan terenów zielonych w mieście, brak uporządkowania szaty roślinnej i drzewostanu, zniszczona infrastruktura. Podstawowym założeniem ekologicznej inicjatywy jest modernizacja i rozbudowa obszarów zieleni miejskiej, ochrona obszarów o zachowanej tożsamości kulturowo-przyrodniczej i historycznej, a także stworzenie terenów pełniących funkcję edukacyjno-przyrodniczą i wypoczynkowo-rekreacyjną.

W poszczególnych lokalizacjach objętych projektem dążyć będzie się do ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, adaptacji roślinności istniejącej, wprowadzenia i ochrony różnorodności biologicznej. Efektem działań będzie nie tylko poprawa estetyki i funkcjonalności poszczególnych miejsc, ale też ograniczenie hałasu czy zatrzymanie pyłów oraz podniesienie jakości powietrza.

Lista miejsc, które zostaną objętę projektem : 

Zadanie 1. Zieleń przy Zalewie Kraśnickim

Zadanie 2. Zieleń przy Amfiteatrze

Zadanie 3. Zamczysko, skarpa w obrębie ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa

Zadanie 4. Skwer przy kościele Św. Ducha, ul. Gabriela Narutowicza

Zadanie 5. Skwer przy PKP

Zadanie 6. Zieleń przyuliczna al. Niepodległości (od ul. Urzędowskiej do ul. Wyszyńskiego)

Zadanie 7. Lasek przy Szkole Społecznej wraz z drogą do ul. Słowackiego

Zadanie 8. Plac Solskiego - al. Niepodległości 44 – skwer przed CKiP

Zadanie 9. Zieleń przyuliczna ul. Wyszyńskiego (od al. Niepodległości do ul. Sikorskiego)

Zadanie 10. Zieleń przy Archiwum Państwowym i przyblokowa - al. Niepodległości 41-45

Zadanie 11. Zieleń przyblokowa ul. Wyszyńskiego

Zadanie 12. Zieleń przyblokowa wzdłuż al. Niepodległości 33-39

Zadanie 13. „Park przy fontannie”

Zadanie 14. „Park przy kamieniu”

Zadanie 15. Zieleń przyblokowa Słowackiego 1

Zadanie 16. Zieleń przy Urzędzie Miasta

Zadanie 17. Plac zabaw przy ul. Makowej

Zadanie18. Zieleń przyblokowa przy ul. Kopernika

Zadanie 19. Park przy USC - Urzędowska

Zadanie 20. Zieleń przyblokowa przy ul. Koszarowej a Mieszka I

Zadanie 21. Zieleń przy al. Tysiąclecia

 

aljabloniowa

Projektowany wygląd al. Niepodległości

 

park kamien

Projektowany wygląd parku "przy kamieniu" 

mapa zielen

 

zieleniowy1

Straż Miejska w Kraśniku informuje, że wzorem lat ubiegłych, w okresie od 30-go października 2017 r. do 2-go listopada 2017 r. wprowadzona będzie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza parafialnego w dzielnicy starej miasta.
W tych dniach ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Żytniej (wjazd od strony ul. Oboźnej). Dojazd do cmentarza od ul. Kościuszki będzie się odbywał ul. Pułaskiego.

W okresie świątecznym strażnicy miejscy, jak co roku, będą koordynowali i nadzorowali  ruch w rejonie parkingu przy cmentarzu, aby wszystkim odwiedzającym groby ułatwić korzystanie z miejsc postojowych.

 swieto zmarlych

W dniu Wszystkich Świętych komunikacja miejska będzie kursować na podstawie rozkładów jazdy z

dnia świątecznego, dodatkowo zostaną wykonane kursy linii „A” kursującej po trasie:

Piłsudskiego (cmentarz parafialny, dzielnica stara) - Mickiewicza Główny - Racławicka - Wioska Dziecięca – Cmentarz Komunalny (cmentarz dzielnica fabryczna):

Linia A odjazdy z Piłsudskiego

07:30 08:10 08:30 08:50 09:05 09:20 09:45 10:05 10:10 10:30 10:50 11:15

11:25 11:35 12:00 12:24 12:50 13:10 13:30 13:50 14:12 14:30 14:50 15:00

15:30 15:45 16:05 16:35

Linia A odjazdy z Cmentarza Komunalnego:

08:05 08:45 09:05 09:25 09:35 09:55 10:20 10:40 10:50 11:05 11:25 11:50

12:00 12:10 12:35 13:10 13:25 13:45 14:15 14:25 14:50 15:05 15:20 15:35

16:05 16:20 16:35 17:05

UWAGA!

Ze względu na wzmożony ruch drogowy oraz możliwość nakazu odjazdów autobusów w trasę przez kierujących ruchem policjantów z KPP w Kraśniku,  rozkład jazdy pełni charakter orientacyjny i może nieznacznie ulegać zmianie.

Linia nr 8 zostanie skierowana dodatkowymi kursami na trasę:

Skrzyżowanie FŁT - Mickiewicza Główny - Racławicka - Wioska Dziecięca - Cmentarz Komunalny - Racławicka - Mickiewicza Główny - Skrzyżowanie FŁT:

Linia nr 8 odjazdy ze Skrzyżowania FŁT:

07:15 08:35 10:05 11:35 13:05

Linia nr 8 odjazdy z Cmentarza Komunalnego:

07:30 08:55 10:30 11:55 13:35

Na linii nr 9 zostanie wykonany dodatkowy kurs:

Odjazd z Piłsudskiego: 14:45

Odjazd z Mickiewicza Główny: 15:30

Wybrane kursy linii nr 1 zostaną wykonane z podjazdem pod Cmentarz  Komunalny:

Odjazdy z Cegielnianej:

15:47 17:17 18:42

Odjazdy z Cmentarza Komunalnego:

16:25 17:50 19:15

Zgodnie z sugestiami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kraśniku, autobusy  obsługujące dodatkowe kursy skierowane do cmentarza komunalnego w Dzielnicy Fabrycznej, będą kursowały przez ul. Gmeinera, Graniczną, natomiast powrót będzie się odbywał bezpośrednio przez ul. Krasińskiegodo Racławickiej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z autobusów komunikacji miejskiej!

Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące specjalnych kursów przedświątecznych i 2 listopada będą publikowane na bieżąco na profilu MPK Kraśnik na facebooku, w zależności od sytuacji komunikacyjnej i potrzeb.

 

bus mpk

Bieg Niepodlegoci plakat

Zapraszamy do udziału w symbolicznym biegu, który odbędzie się 11 listopada. Uczestnicy mają do pokonania 2,5 km ulicami miasta. Sztafeta wystartuje o godzinie 13:00, po zakończeniu oficjalnych uroczystości spod pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku.

Organizatorem biegu jest Urząd Miasta Kraśnik, a honorowy patronat objął burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk. 

Szczegóły oraz warunki uczestnictwa w VIII Sztafecie Niepodległości zawarte są w regulaminie.

Pobierz regulamin w formacie pdf

Pobierz zgłoszenie w formacie pdf

Trasa biegu 11 listopada 2

pck

Oddział Rejonowy PCK w Kraśniku informuje, że rozpoczyna realizację Programu Pomocy Żywnościowej (PO PŻ 2014-2020). Podprogram 2017.
Żywność będzie wydawana w magazynie PCK mieszczącym się przy al. Tysiąclecia 3B w godzinach 9.00-14.00, w dniach:
- 25 (środa) i 26 (czwartek) października dla mieszkańców Kraśnika Starego,
- 27 (piątek) i 30 (poniedziałek) października dla mieszkańców Kraśnika Fabrycznego.
Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby (mieszkańcy Miasta Kraśnik), które spełniają następujące kryteria:
- dochód nie przekracza 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub
- dochód nie przekracza 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Do odbioru żywności potrzebne jest skierowanie z MOPS w Kraśniku.
Więcej informacji pod nr tel. PCK Kraśnik: 81 825 25 39, 
MOPS w Kraśniku: 81 825 15 81, Filia MOPS w Kraśniku Starym: 81 825 20 14.

pck2

zieleniowy

24 października 2017 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni". Dzięki ciężkiej pracy wielu osób udało się uzyskać niebagatelne dofinansowanie w kwocie 6 118 184,85 zł. Środki te pozwolą na rewitalizację w ciągu dwóch lat terenów zielonych na terenie całego miasta, co z kolei przyczyni się do polepszenia warunków życia wszystkich mieszkańców. Umowę podpisali Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk. Szczególy projektu zostaną przedstawione już wkrótce na konferencji.

Bal nawiązujący do tradycji świętowania odzyskania niepodległości odbędzie się w Kraśniku 10 listopada. Goście bawić się będą w Hotelu Kmicic. Bilety w cenie 120 zł/os. do nabycia w recepcji hotelu. Serdecznie zapraszamy - smakowite potrawy i wspaniała muzyka zapewnione! Liczba miejsc ograniczona!

Podczas Balu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na kosztowne, zagraniczne leczenie kraśniczanina Michała Szota (11 lat), u którego zdiagnozowano nieoperacyjnego guza mózgu. Nr zbiórki 2017/3996/OR. 

Pieniądze można również wpłacać na konto bankowe:

Fundacja Po Prostu Pomagam

darowizny krajowe: 47 2030 0045 1110 0000 0409 3920

darowizny zagraniczne: IBAN: PL 42 1750 0012 0000 0000 3696 9636

BIC:RCBWPLPW z dopiskiem: Darowizna leczenie Michała

 

Plakat Bal Niepodlegoci

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI