Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 stycznia 2017    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

Wiadomości

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński oraz Burmistrz Miasta Kraśnik, Mirosław Włodarczyk zapraszają na konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

 Konferencja dotycząca konsultacji społecznych projektu odbędzie się w Kraśniku 16 września o godzinie 14:00. Miejscem konferencji będzie sala widowiskowa Centrum Kultury i Promocji, al. Niepodległości 44.

 W programie konferencji znajduje się między innymi prezentacja „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz dyskusja panelowa.

 W spotkaniu uczestniczyć będą Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, posłowie i senatorowie ziemi lubelskiej, radni Rady Miasta Kraśnik, samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy.

 

odpowiedzialny rozwj plakat

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Urzędu Miasta Kraśnik z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej www.krasnik.eu banneru oraz oraz informacji w tej ważnej sprawie.

CEIDG

„Piękne chwile, piękne słowa - ku pokrzepieniu serc i dusz naszych”

5 września 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku odbyło się czytanie powieści „Quo vadis”. Imprezę mającą ogólnomiejski charakter przygotowali nauczyciele i uczniowie szkoły. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, w tym władze miasta oraz powiatu kraśnickiego, dyrektorzy instytucji kulturalnych i placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji społecznych, a także uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

Narodowe Czytanie rozpoczęli uczniowie PSP 5, którzy odśpiewali hymn szkoły, dedykowany patronowi, po czym przybliżyli zebranym postać autora powieści. Głównym punktem spotkania było czytanie wybranych fragmentów dzieła noblisty, przeplatane piękną muzyką, stanowiącą ilustrację do ekranizacji powieści. Kolejni interpretatorzy wznosili się na wyżyny, przenosząc słuchaczy do czasów pierwszych chrześcijan oraz dostarczając duchowych doznań.

Na zakończenie goście upamiętnili swoją obecność pięknymi wpisami do kroniki szkoły.     

AS

norodowe czytanie              

Kraśnik otrzymał dofinansowanie do trwającej przebudowy ulicy Armii Krajowej. Dzięki umowie, podpisanej 9 września przez burmistrza Mirosława Włodarczyka z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem miasto otrzyma 659 tys. 292 zł. Kwota ta stanowić będzie niemal 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania, tj. 1 mln 318 tys. 584, 75 zł. Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2016 r.

Udzielona dotacja celowa pochodzi z budżetu państwa i przekazana będzie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Główne cele ustanowionego programu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.

Ulica Armii Krajowej, której część była do tej pory drogą gruntową zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Lubelską do Zespołu Szkół nr 1. Wykonana będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik oraz ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji powstaną też zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe. W dalszej części przebiegu ulicy powstanie droga szerokości 5 m oraz 1,5-metrowe chodniki po obu stronach.

Połączenie z ulicą Janowską ułatwi dojazd do posesji, które znajdują się w jej pobliżu. Nowy odcinek ulicy usprawni też dojazd i powrót uczniom oraz pracownikom Zespołu Szkół nr 1. Prace budowalne trwają od lipca i mają zakończyć się do końca roku. 

armii krajowej wrzesien

Bumistrz Miasta Kraśnik informuje, że realizowane jest zadanie pn. "Budowa oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Kraśniku" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", zgodnie z umową nr 755 zawartą w dniu 9 września 2016 roku między Wojewodą Lubelskiem a Miastem Kraśnik w sprawie udzielenie dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na jego realizację. 

armii krajowej lipiec

monitoring

Urząd Miasta Kraśnik otrzymał od Ministra Środowiska pismo w sprawie sposobu prowadzenia prac obserwacyjno–pomiarowych siedlisk przyrodniczych na terenie poszczególnych gmin w latach 2016 – 2018. Pismo zawierało jednocześnie prośbę o rozpowszenienie informacji wśód zaiteresowanych podmiotów.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj.pdf

 

Rozpoczęto  remonty na miejskich drogach. W starej części Kraśnika remontowane będą ulice:

 - Narutowicza: od ul. Rybnej do rynku. Remont obejmuje odcinek o długości 393,5 m. Wykonane zostaną też włączenia do ulic: Zaklikowskiej, Szewskiej i Strażackiej. Powierzchnia ulicy zostanie sfrezowana, wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna. Konieczne jest też wyrównanie studzienek kanalizacyjnych.

 - Kościuszki – ze względu na duże zużycie sfrezowana i położona będzie cała nawierzchnia ulicy wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Klasztorną, Festiwalową, Wierzbową oraz wjazdem do PSS Społem.

 - Ceramiczna – zostaną wymienione uszkodzone krawężniki, nawierzchnia ulicy zostanie wyrównana i położona od nowa.

 - Zgoda – zostaną przebudowane krawężniki oraz wyrównane studzienki kanalizacyjne, położona nowa nawierzchnia oraz chodnik z kostki brukowej o długości 76 m.

 - Spółdzielcza – na szerokości jezdni zostanie położona nowa nawierzchnia.

 - Kochanowskiego – ulica zostanie poszerzona, położona będzie nowa nawierzchnia oraz przebudowany chodnik.

W dzielnicy fabrycznej remontowane będą:

 - Gałczyńskiego – zostaną przebudowane krawężniki, nawierzchnia będzie sfrezowana oczyszczona i ułożona nowa, zostaną też wykonane wjazdy na posesje.

 - Norwida – od ul. Sienkiewicza do ul. Słowackiego nawierzchnia zostanie sfrezowana w miejscach połączenia ulic oraz w miejscach nakładek przy wjazdach na posesje. Zostaną wymienione krawężniki i położona nowa nawierzchnia oraz wykonany chodnik z kostki brukowej po stronie prawej.

 - Piastowska – zostanie położona nowa nawierzchnia oraz wymienione będą krawężniki.

 - Żwirki i Wigury – na odcinku 77,5 m ułożona będzie nowa nawierzchnia

 - Miedziana – na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Słowackiego zostanie wymieniona nawierzchnia oraz chodniki i zjazdy do posesji z kostki brukowej.

 - Leśna – zostanie położona nowa nawierzchnia oraz wymienione krawężniki.

W przetargu wybrano konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB sp. z o. o. Koszt wykonania remontów to 1 067 174 zł.

Poniżej przedstawiamy orientacyjny harmonogram prowadzenia prac.

Ulica Termin prowadzenia prac modernizacyjnych
1. Narutowicza 22 sierpnia – 18 września
2. Kościuszki 22 sierpnia – 18 września
3. Ceramiczna 19 – 30 września
4. Zgoda 19 – 30 września
5. Spółdzielcza 12 – 18 września
6. Kochanowskiego 12 – 18 września
7. Gałczyńskiego 12 – 25 września
8. Norwida 3-16 października
9. Piastowska 5 – 25 września
10. Żwirki i Wigury 10 – 16 października
11. Miedziana 19 września – 9 października
12. Leśna 3 – 16 października

na zdjęciu: Obecnie remontowana jest ulica Narutowicza.

narutowicza

 Tak wyglądała przed rozpoczęciem prac.

narutowicza nowa

A tak wygląda po położeniu nowej nawierzchni.

 

W sobotę 3 września w całej Polsce rozpocznie się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w wielu miejscowościach, w tym również w Kraśniku, publicznie czytana będzie książka Henryka Sienkiewicza pt.„Quo Vadis”. Ta słynna powieść naszego noblisty zwyciężyła w internetowym plebiscycie, zostawiając w tyle „Chłopów” Reymonta, „Wesele” Wyspiańskiego, „Popioły” Żeromskiego oraz „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Honorowy patronat nad akcją objęła para prezydencka.

W Kraśniku na Narodowe Czytanie zaprasza Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. Wydarzenie odbędzie się 5 września o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kraśnika do włączenia się w pożyteczną akcję.

narodowe czytanie

 

1 września to jedna z najtragiczniejszych dat w dziejach całej ludzkości. W tym dniu, 77 lat temu, rozpoczęła się II wojna światowa od bezprecedensowego ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę. II wojna światowa miała tragiczne skutki dla obywateli państw biorących udział w tym największym w historii konflikcie zbrojnym. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły łącznie prawie 33 miliony ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków. Straty społeczne i gospodarcze są trudne do oszacowania. Pamięć o istocie II wojny światowej powinna być kultywowana przede wszystkim wśród młodych ludzi tak, aby podobny scenariusz nigdy się już nie powtórzył.

Uroczystości w Kraśniku rozpoczną się mszą świętą w intencji Ojczyzny i poległych kraśniczan w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego o godzinie 11.30. Następnie delegacje władz samorządowych, kombatanci i młodzież oddadzą hołd ofiarom wojny, składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem Pomordowanych Kolejarzy przy stacji PKP Kraśnik.

77 rocznica wybuchu II ws

 

 

77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016 77. rocznica wybuchu II wojny światowej - Kraśnik 2016

W sobotę, 27 sierpnia, zapraszamy na odbywający się po raz pierwszy w Kraśniku Young Fest. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta kilka miesięcy temu zaproponowali, aby impreza kończąca Lato z Kulturą została zorganizowana przez młodzież dla młodzieży, z hip-hopem jako wiodącym tematem muzycznym. I udało się. Na scenie zlokalizowanej na plaży zobaczymy i usłyszymy eNPe, Kartky, Sztoss i prawdziwą gwiazdę polskiego rapu - Tede.  Koncerty, prowadzone przez Dolara, rozpoczną się o godzinie 18.00, ale dobrej zabawy nie zabraknie już od wczesnego popołudnia. Organizatorzy zaplanowali „Eksplozję kolorów”, „Bitwę na bomby wodne” oraz konkurs „Pływania na byle czym” z atrakcyjnymi nagrodami.

W tym dniu będzie można skorzystać bezpłatnie ze sprzętu pływającego oraz dmuchanej zjeżdżalni. Młodzież będzie miała również okazję do pokazania swoich zdolności plastycznych podczas wykonywania graffiti. Prawdziwą gratką zapewne stanie się Fotobudka z możliwością wykonania darmowych, pamiątkowych zdjęć, które mogą być jedyne w swoim rodzaju, zwłaszcza po Eksplozji kolorów i Bitwie na bomby wodne...

Imprezę zakończy wspólne puszczanie lampionów.

Zapraszamy nad Zalew Kraśnicki! Wspaniała zabawa przy pięknej, letniej pogodzie gwarantowana !!!

young fest 2016

Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016 Young Fest - Kraśnik 2016

popularne mash

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI