Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 16 sierpnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch

Wiadomości

Rozpoczął się remont skarpy i ogrodzenia przy kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego w Kraśniku. Roboty potrwają do końca września i będą kosztowały 433 014,78 zł. Zadanie obejmuje umocnienie skarpy i remontu muru oporowego znajdującego się na skarpie.

Projekt remontu zakłada m.in. prace rozbiórkowe, przycięcie dolnych konarów lipy z gałęziami zwisającymi na ogrodzenie i w rejonie planowanych prac wiertniczych, wykonanie palisady z pali żelbetowych wzmacniających skarpę od strony kościoła i od strony ulicy. Konieczne będzie także usunięcie krzewów i drzew porastających skarpę, w miejsce których po remoncie zaplanowane są nowe nasadzenia zieleni.

Zakres prac określony został po konsultacji z konserwatorem zabytków, gdyż zarówno kościół jak i ogrodzenie są zabytkowe.  Zwrócono się także o opinię dendrologa, ze względu na to, że na terenie przykościelnym rosną dwa drzewa będące pomnikami przyrody – kasztanowiec oraz lipa.

 - W Kraśniku widać postęp w skali nakładów finansowych przeznaczonych na wszelkiego typu prace konserwatorskie. Musimy dbać o najcenniejsze zabytki, które są naszą wizytówką. Od kilku lat miasto wspomaga m.in. prace restauratorskie i konserwacyjne w zabytkowym kościele pw. WNMP – tłumaczy burmistrz Mirosław Włodarczyk.

W zeszłym roku ze względu na możliwe zagrożenie, konieczne było zamknięcie dla pieszych fragmentu chodnika przy skarpie i wyznaczenie w pobliżu tymczasowych przejść dla pieszych.  Te utrudnienia po zakończeniu remontu i prawidłowym zabezpieczeniu skarpy zostaną usunięte.

Kosciol ogrodzenie

Z dniem 28 marca 2017 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik.

Wnioski wraz z odpowiednimi dokumentami składać można do 14 kwietnia.

Natomiast od 3 kwietnia 2017 r. postępowania rekrutacyjne do klas pierwszych rozpoczną publiczne szkoły podstawowe. Przyjmowanie wniosków trwać będzie do 25 kwietnia.

Szczegółowe harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych określone są w Zarządzeniu nr 183/2017.

Informacje na temat rekrutacji oraz terminarz można uzyskać także w sekretariatach szkół i przedszkoli.

Szczegółowe kryteria postępowania rekrutacyjnego wraz z wzorami dokumentów, które należy złożyć określają Uchwały Rady Miasta Kraśnik Nr XXXV/273/2017 i XXXV/274/2017.

Dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

1) oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej szkole ,

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego bądź przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje szkoła,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

4) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej na terenie gminy Miasto Kraśnik,

5) oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Miasto Kraśnik (załącznik nr 4),

6) oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim.

Dokumenty  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

1) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

3) oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby posiłków,

4) oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w sekretariatach szkół i przedszkoli oraz do pobrania jako załączniki Uchwał Rady Miasta Kraśnik Nr XXXV/273/2017 i XXXV/274/2017.

 rekrutacja do szk2

20 marca odbyło się spotkanie burmistrza Mirosława Włodarczyka z przedstawicielami sześciu Rodzinnych Ogródków Działkowych funkcjonujących na terenie miasta Kraśnik.

Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji ROD-ów przed zbliżającym się sezonem, a także opracowanie zasad konkursu pn. „Wzorcowy Rodzinny Ogród Działkowy w  2017 r.” W tym roku w budżecie miasta Kraśnik przeznaczono na ten cel 15 tys. zł. Dodatkowo ROD-y mogą się ubiegać o przyznanie dotacji celowej na kwotę 5 tys. zł na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Na przełomie maja i czerwca komisja konkursowa odwiedzi wszystkie ROD-y, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu podczas Dni Kraśnika 2017.

W latach 2014-2016 miasto przeznaczyło na konkursy „Wzorcowy Rodzinny Ogród Działkowy” oraz dotacje łącznie 58 tys. zł

- Ogródki działkowe wpisały się na trwałe w krajobraz Kraśnika. Stanowią enklawę zieleni w miejskim krajobrazie, spełniając jednocześnie bardzo potrzebną i pożyteczną rolę społeczną. Ogrody to miejsca wypoczynku, rodzinnych i przyjacielskich spotkań, służących utrwalaniu więzi międzypokoleniowych i integrowaniu lokalnej społeczności. Działkowcy są również przykładem samorządnej, dobrze funkcjonującej organizacji społecznej, która wielokrotnie dawała wyraz swojej niezależności i obywatelskiej postawie - mówił w swoim wystąpieniu  burmistrz Mirosław Włodarczyk.

Podczas spotkania zgromadzeni zadeklarowali pomoc dla ROD Suchynia, który od dłuższego czasu zmaga się z problemem zniszczeń jakie wyrządzają bobry. Tamy budowane na biegnącym wzdłuż granicy ogrodu kanale powodują zalewanie ogródków. Zwierzęta wycinają drzewka owocowe, powodując znaczne straty. Oczyszczanie przez Urząd Miasta rowu melioracyjnego daje doraźne efekty, bo tamy szybko są odbudowywane. Zarząd ROD Suchynia wraz z Miastem Kraśnik i Starostwem Powiatowym dofinansuje prace modernizacyjne wzdłuż ogrodzenia ROD. Miasto i Powiat przekażą na ten cel po 5 tys. zł.

To nie jedyna pomoc udzielona przez lokalne samorządy ROD Suchynia. Na terenie ogrodu trwa inwestycja, która ma na celu stworzenie zaplecza sanitarnego w budynku socjalnym ogrodu. Do budynku została doprowadzona woda, powstały toalety.

 - Wszystko to mogliśmy sfinansować głównie dzięki pomocy z zewnątrz – mówi Stanisław Baran, gospodarz ogrodu. – Po 5 tys. zł dofinansowało inwestycję miasto i powiat oraz zarząd okręgu ROD. Otrzymaliśmy także 15 tysięcy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostała kwota pochodzi ze składek działkowców.

 

 


dzialkowcy1

dzialkowcy2

 

mleko

Komunikat srodowisko

Budzet obywatelski 2017 banner

Poniżej przedstawiamy pełną listę projektów, na które będzie można głosować w dniach 4-8 kwietnia 2017 r. Po kliknięciu w nazwę wyświetli się karta tytułowa danego projektu. Dodatkowe informacje na pewno pomogą w wyborze projektów, które mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. 

Dzielnica I

 1. A MOŻE MIEJSKIE HAMAKI
 2. BEZPIECZNE I ESTETYCZNE STOJAKI NA ROWERY
 3. BUDOWA PARKINGU NAJAZDOWEGO
 4. BUDY DLA KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH
 5. BULODROM KRAŚNICKI - BUDOWA BOISKA DO GRY W BULE
 6. LETNIA STREFA RELAKSU
 7. PIES W MIEŚCIE - BEZPIECZNE MIEJSCE ZABAW DLA PSIAKÓW
 8. POCZEKALNIA KINOWA W CKIP
 9. PROJEKTOR DLA KRAŚNICKICH FOTOGRAFIKÓW
 10. PRZESUNIĘCIE TRASY CHODNIKA PRZY BUDYNKU KWIATKOWSKIEGO 7
 11. ROZBUDOWA PARKINGU W OBRĘBIE BUDYNKÓW KWIATKOWSKIEGO 5 i 7 ORAZ ZAWADZKIEGO 4 i 6
 12. ROZBUDOWA PARKINGU W OBRĘBIE BUDYNKÓW UL. KRASIŃSKIEGO 30 - SIKORSKIEGO 30
 13. RUCH - RADOŚĆ - REKREACJA = ZDROWIE NA 5
 14. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PLENEROWA
 15. ŚCIEŻKA HERKULESA
 16. TABLICA INTERAKTYWNA DLA FILII NR 1 MBP KRAŚNIK
 17. UKWIECONY DEPTAK PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY
 18. WYKONANIE PARKINGU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO
 19. ZAKUP I MONTAŻ GABLOT NA ROZKŁADY JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Dzielnica II

 1. BARIERKI NA IMPREZY SPORTOWE
 2. BUDY DLA KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH
 3. IMPREZY KULTURALNO - ROZRYWKOWE DLA SENIORÓW
 4. ŁAWKA SOLARNA
 5. MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU "MŁODYCH"
 6. WYMIANA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 6
 7. ZAKUP I MONTAŻ GABLOT NA ROZKŁADY JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 8. ZAKUP STOLIKÓW ORAZ ŁAWEK DO GIER W SZACHY

Dzielnica III

 1. CHODNIK PRZY ULICY KONOPNICKIEJ
 2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ DROGI - PRZEDŁUŻENIE UL. MŁODOŚCI DO UL. URZĘDOWSKIEJ
 3. IMPREZY KULTURALNO - ROZRYWKOWE DLA SENIORÓW
 4. MINI STREET WORKOUT PARK
 5. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. GAŁCZYŃSKIEGO
 6. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UL. ASNYKA NA BRAKUJĄCYM ODCINKU
 7. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA ULICY WĘGIERSKIEJ
 8. ZAKUP I MONTAŻ GABLOT NA ROZKŁADY JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Dzielnica IV

 1. "POMÓŻ BEZPIECZNIE RATOWAĆ" - DOBRZE WYPOSAŻONA OSP GWARANTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
 2. BUDOWA ALTANKI ŚMIETNIKOWEJ
 3. BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. PIASKOWEJ I UL. URZĘDOWSKIEJ
 4. KRAŚNICKIE KINO PLENEROWE
 5. PARKING NAJAZDOWY PRZY ULICY PIASKOWEJ
 6. PARKING SAMOCHODOWY WZDŁUŻ UL. PIASKOWEJ PO DRUGIEJ STRONIE ULICY
 7. PERGOLA DAJĄCA CIEŃ NAD FRAGMENTEM ŚCIEŻKI WOKÓŁ ZALEWU
 8. WIATA GRILLOWA DLA WĘDKARZY
 9. ZACISZNE I OCIENIONE ŁAWKI NAD ZALEWEM KRAŚNICKIM
 10. ZAKUP I MONTAŻ GABLOT NA ROZKŁADY JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 11. ZESTAW INTERAKTYWNY
 12. ZESTAW INTERAKTYWNY
 13. ZESTAW INTERAKTYWNY
 14. ZESTAW INTERAKTYWNY (TABLICA INTERAKTYWNA, UCHWYTY, KABLE, PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY)
 15. ZESTAW INTERAKTYWNY Z OSPRZĘTOWANIEM

Dzielnica V

 1. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZPO 2 NR 2 W KRAŚNIKU
 2. NAGŁOŚNIENIE NA SPOTKANIA SENIORÓW
 3. REWITALIZACJA BOISKA SPÓŁDZIELCZEGO
 4. ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY DZIELNICY NR 5 (V) POPRZEZ DOPOZAŻENIE PLACU ZABAW
 5. WYMIANA MURAWY NA BOISKU PRZY. UL. CHOPINA W KRAŚNIKU
 6. ZAKUP I MONTAŻ GABLOT NA ROZKŁADY JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 7. ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO A3 KOLOR DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAŚNIKU
 8. ZAPLECZE PIKNIKOWE DLA SENIORÓW

Dzielnica VI

 1. BEZPIECZNE I ESTETYCZNE STOJAKI NA ROWERY NA RYNKU
 2. BEZPIECZNE I ESTETYCZNE STOJAKI NA ROWERY W PARKU JANA PAWAŁA  II
 3. BULODROM KRAŚNICKI - BUDOWA BOISKA DO GRY W BULE
 4. HAMAKOWANIE
 5. KRAŚNICKA SCENA PLENEROWA 6X8M
 6. MINIMALISTYCZNY I NOWOCZESNY KĄCIK W PARKU JANA PAWŁA II
 7. REMONT POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
 8. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA KORYTARZY SZKOLNYCH NA OPRAWY LEDOWE W ZPO NR 1 W KRAŚNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 23
 9. ZAKUP I MONTAŻ GABLOT NA ROZKŁADY JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 10. ZAKUP MUNDURÓW WYJŚCIOWYCH ORAZ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ORKIESTRY DĘTEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAŚNIKU

Dzielnica VII

 1. BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 2. BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 4 W KRAŚNIKU
 3. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. KOLEJOWEJ W KRAŚNIKU
 4. ZAKUP I MONTAŻ GABLOT NA ROZKŁADY JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

21 marca 2017 roku na konferencji prasowej Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty zaapelowała opiekunów dzieci i wszystkich osób dorosłych o szczególne zwrócenie uwagi na zachowania dzieci dotyczące korzystania przez nie z internetu.

Z podobnym apelem wystąpił w liście do dyrektorów także resort edukacji; w piśmie minister Anny Zalewskiej zostały zamieszczone również wskazania dla rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu przez dzieci z gier komputerowych.

Akcja ma na celu uwrażliwienie rodziców w związku z przypadkami udziału uczniów w grze nakłaniającej do okaleczeń ciała a w skrajnych przypadkach – do samobójstwa jej uczestników. 

We wszystkich kraśnickich szkołach podstawowych odbędą się specjalne spotkania z rodzicami dotyczące zagrożeń pojawiających się w internecie.

Na spotkaniach otrzymają oni wskazówki na temat niebezpiecznych sygnałów, na jakie powinni zwrócić uwagę, sposobu przeprowadzania rozmów z dziećmi jak też sposobów bezpiecznego korzystania z internetu i nadzorowania tego, jak dzieci korzystają z internetu i spędzają czas wolny.

Spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz informatykiem zorganizowane zostaną też dla wszystkich uczniów.

Poniżej przedstawiamy wskazówki dla rodziców, którymi mogą się kierować określając z dzieckiem zasady korzystania z komputera oraz internetu:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
 • Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

WAŻNE - Gdzie można uzyskać pomoc?
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). 
Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

 

cyberbezpieczestwo

16 marca  w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala, na której Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek uhonorowal najaktywniej działające organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego.

Wyróżnienie w kategorii „Bezpieczeństwo” otrzymała jednostka Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Nagrodę wraz z Naczelnikiem MOSP Łukaszem Gałkowskim odebrał Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk.

Kapituła konkursu miała bardzo trudne zadanie aby wyłonić laureatów 5 kategorii spośród 100 zgłoszonych organizacji. Oprócz statuetek dla laureatów wojewoda wręczył też dyplomy dla stowarzyszeń, które zdobyły wyróżnienia w konkursie.

W tym zaszczytnym gronie znalazła się miejska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jedna z trzech organizacji wyróżnionych w kategorii.

- Jest to bardzo duże wyróżnienie dla naszej formacji. Bardzo się cieszymy że w województwie doceniają naszą bezinteresowna pracę. Ta nagroda to kolejny ogromny impuls do działania – mówił Naczelnik MOSP Łukasz Gałkowski. – Mieszkańcy mogą być pewni, że w sytuacjach zagrożenia będziemy zawsze nieść pomoc.

Finałowa gala podsumowująca wydarzenie odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Pojawiło się na niej blisko dwieście osób, związanych ze stowarzyszeniami biorącymi udział w konkursie. Organizatorem konkursu i gali finałowej był Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie we współpracy z pełnomocnikiem wojewody ds. organizacji pozarządowych. 

MOSP1

MOSP2

MOSP3

MOSP4

nuty konkurs

hymn wyniki

Mieszkańcy Kraśnika w siedmiu dzielnicach będą głosować łącznie na 72 projekty.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach  4-8 kwietnia, w godzinach 10:00 – 18:00, w następujących miejscach:

Dzielnica I:
- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (CKiP), Al. Niepodległości 44, 
- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, ul. ks. Zielińskiego3, 

Dzielnica II:
- Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku, ul. Balladyny 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 2,

Dzielnica III:
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku, ul. Ks. Popiełuszki 1,

Dzielnica IV:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, Filia nr 2, ul. Piaskowa 20,

Dzielnica V:
- Urząd Stanu Cywilnego w Kraśniku, ul. Urzędowska 34, 
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, ul. Urzędowska 10,

Dzielnica VI:
- Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku, ul. Kościuszki 23, 
- Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84,

Dzielnica VII:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kraśniku, ul. Kolejowa 28.

 Protokół Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 2017

Zestawienie Wnioskw Budzet Obywatelski poprawiona

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3 

Plakat 4a

Plakat 5

Plakat 6

Plakat 7

MRM konkurs

Młodzieżowa Rada Miasta Kraśnik zaprasza uczniów kraśnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na logo MRM.
Celem konkursu jest stworzenie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik i będzie używane we wszelkiego typu materiałach promocyjnych. Organizatorzy wstępnie zakładają, że logo powinno zawierać napis – „Młodzieżowa Rada Miasta Kraśnik” lub ,,MRM Kraśnik”.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik lub złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców w CKiP al. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik w terminie od 15 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. Pracę należy wykonać w postaci pliku graficznego o rozszerzeniach .jpg, .png lub .pdf o wysokiej rozdzielczości, co dla młodzieży biegle obsługującej programy graficzne nie powinno stanowić większego problemu. Zwycięski projekt zostanie wybrany przez Młodzieżową Radę Miasta, przy czym pod uwagę będą brane takie kryteria, jak oryginalność projektu, czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość zapamiętywania.
Organizatorzy planują ogłoszenie wyników konkursu 28 kwietnia 2017 r., a zwycięzca otrzyma bon towarowy o wartości 500 zł. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uzdolnionych plastycznie uczniów kraśnickich szkół.

Pobierz Regulamin Konkursu w pdf

Pobierz załącznik nr 1 w pdf

Pobierz załącznik nr 2 w pdf

 

popularne mash

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI