Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 lutego 2017    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Wiadomości

pszczola

Zapraszamy na piknik, który odbędzie się w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 2 października na rynku odbędą się rozmowy z ekspertami wyjaśniające, czym jest rewitalizacja i co można zmienić na lepsze w mieście i jego życiu społecznym przeprowadzając rewitalizację.

Mieszkańcy będą mogli wypełnić ankiety, w których wskażą, jakie problemy i w których miejscach są przez nich zauważane.

Będą też animacje dla dzieci i konkursy z nagrodami a dla wszystkich – gorący bigos. Na zakończenie odbędzie się bezpłatny pokaz filmu „ANN”.

Piknik trwać będzie w godzinach od 14:00 do 19:00.

Piknik jest pierwszym z cyklu spotkań z mieszkańcami w ramach tworzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Kraśnika. W kolejnych tygodniach odbędą się jeszcze dwa pikniki a następnie spotkania warsztatowe z ekspertami. 

Piknik rewitalizacja Plakat 02102016

22 września w całym regionie odbędzie się akcja „Profilaktyka po lubelsku”. W 140 przychodniach, w godz. od 8 do 13, będziemy mogli wykonać bezpłatnie morfologię krwi i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Bezpłatne spotkania z lekarzami odbędą się w czwartek, 22 września. Badania trwać będą od godziny 8:00 do 13:00, rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku od godziny 8:00 do 18:00.

Pierwsza, inauguracyjna akcja cyklu odbyła się rok temu 22 września, w Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród pacjentów świadczącym o dużej potrzebie podobnych działań.

Wykonano około 5500 badań morfologii krwi, zarejestrowano 573 potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku.

Przychodnie biorące udział w akcji:

POWIAT KRAŚNICKI

1. NZOZ s.c. w Trzydniku, 23-230Trzydnik Duży 59

2. NZOZ "Refugium" w Gościeradowie-Rzeszutek Henryk, ul. Folwark 19, 23-275 Gościeradów

3. CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ Gliniewicz i Spółka NZOZ Spółka Jawna , ul. Sikorskiego 11, 23-210 Kraśnik

4. NZOZ "Rodzina", ul. Kościuszki 26, 23-200 Kraśnik

5. NZOZ "MEDYCYNA RODZINNA" S.C. w Kraśniku, Słowackiego 3 B, 23-210 Kraśnik

6. NZOZ "LEKARZ" Dariusz Chmiel, Leśna 1, 23-235 Annopol

7. NZOZ "LEKARZ RODZINNY" Wiesław Jedliński, Kosin 7, 23-235 Annopol

8. Ośrodek Zdrowia w Stróży, 23-206 Stróża 97

 

profilaktyka po lubelsku

W Kraśniku odbyły się konsultacje programu „ Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Program, nastawiony na niwelowanie różnic gospodarczych i społecznych przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński.

Strategia zakłada tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym.

Strategia zakłada koncentrację na działaniach wyprzedzających - ukierunkowujących rozwój w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. Ma na celu zmianę struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną. 

 

SOR1

 

 

SOR2

 

 

SOR3

 

 

SOR4

Polska Rada Języka Migowego, z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących zainicjowała akcję  „Migajmy razem!” dotyczącą stosowania Polskiego Języka Migowego. Inicjatywa ta ma na celu rozpowszechnienie wiedzy nt. języka migowego i ułatwienie osobom głuchym i niedosłyszącym funkcjonowania w społeczeństwie.

 

migajmy razem

Dariusz Lisek będzie od 20 września pełnił obowiązki drugiego zastępcy burmistrza Kraśnika. Będzie odpowiadał za sprawy inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarki mieniem oraz nadzorem nad spółkami komunalnymi.

 - To człowiek, który dał się poznać jako ambitny, nieunikający wyzwań. – mówi uzasadniając swoją decyzję burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Kierując MPK podjął ogromny wysiłek wyprowadzenia na prostą przedsiębiorstwa, które z trudem radziło sobie na rynku. Po pięciu latach miejski przewoźnik stanowi realną konkurencję dla przedsiębiorstw prywatnych, rozwija się, wprowadza nowe rozwiązania i usługi.

Dziękując za okazane zaufanie Dariusz Lisek zadeklarował, że zadanie, jakim jest nowa funkcja stanowi jednocześnie ogromną motywację do pracy.

 - Ważne będą dla mnie zarówno duże projekty ze środków zewnętrznych, jakie chcielibyśmy realizować, jak też niewielkie sprawy, który wpływają na komfort życia w mieście – mówił Dariusz Lisek – Myślę tu głównie o czystości, stanie dróg i chodników i innych elementów infrastruktury.

Dariusz Lisek to kraśniczanin z urodzenia. Po ukończeniu Wydziału Prawa KUL był aplikantem w prokuraturze rejonowej w Kraśniku, następnie pracował w biurze maklerskim banku Pekao S. A. w Kraśniku. Dalszym etapem kariery było prywatne przedsiębiorstwo zajmujące się przewozami międzynarodowymi. Z transportem związana była też kolejna praca. W 2011 roku został prezesem MPK w Kraśniku. Pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo zaczęło korzystać z funduszy unijnych, które pozwoliły między innymi na zakup 5 sztuk nowych pojazdów marki Autosan. Autobusy zostały wyposażone w system monitoringu oraz nawigacji GPS. Wprowadzono nowe linie kursujące na terenie Gminy Kraśnik. 

 

2zastepca2

 

 

2zastepca1

14 września 2016 r. odbyło się w Kraśniku spotkanie konsultacyjne mieszkańców miasta i powiatu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. Wśród prelegentów znalazł się także Henryk Wujec, były doradca prezydenta RP ds. społecznych.
Na spotkaniu, w bezpośredniej rozmowie z RPO poruszono najważniejsze problemy dotyczące praw człowieka, ich respektowania, tematów kluczowych dla społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu. Najwięcej pytań i wątpliwości dotyczyło problemów sądowych, a także przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się również prawa osób z niepełnosprawnych czy problemy placówek opieki psychiatrycznej. Uczestnicy zadawali także pytania dotyczące waloryzacji emerytur, problemów rolników, a także zagadnień wynikających z reformy edukacji. 
Wizyta w Kraśniku odbyła się w ramach cyklu spotkań regionalnych organizowanych w województwie lubelskim. W dniach 13-16 września RPO zaplanował wizyty w kilku miastach regionu.

RPO1

 

 

RPO2

 

17 wrzesnia 2016 1

17 września 1939 roku wojska sowieckie, realizując postanowienia traktatu Ribbentrop-Mołotow, wkroczyły na terytorium Polski.

W ramach miejskich obchodów tej tragicznej rocznicy odbędzie się Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 18:00 z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych i orkiestry OSP Kraśnik.

Zapraszamy również na widowisko plenerowe zorganizowane przez samorzad powiatowy, dzięki środkom pozyskanym z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Inscenizacja odbędzie się w Kolonii Pasiece o godzinie 16. Udział w widowisku historyczno-patriotycznym pt. „Tamten Wrzesień” wezmą 4 grupy rekonstrukcyjne wyposażone w czołgi, wozy pancerne oraz zaprzęgi.

Widowisko zostanie poprzedzone mszą polową o godzinie 14:00. O godzinie 15:00 nastąpi część oficjalna, a po niej wspomiana wcześniej inscenizacja historyczna.

 

plakat tamten wrzesien

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński oraz Burmistrz Miasta Kraśnik, Mirosław Włodarczyk zapraszają na konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

 Konferencja dotycząca konsultacji społecznych projektu odbędzie się w Kraśniku 16 września o godzinie 14:00. Miejscem konferencji będzie sala widowiskowa Centrum Kultury i Promocji, al. Niepodległości 44.

 W programie konferencji znajduje się między innymi prezentacja „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz dyskusja panelowa.

 W spotkaniu uczestniczyć będą Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, posłowie i senatorowie ziemi lubelskiej, radni Rady Miasta Kraśnik, samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy.

 

odpowiedzialny rozwj plakat

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Urzędu Miasta Kraśnik z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej www.krasnik.eu banneru oraz oraz informacji w tej ważnej sprawie.

CEIDG

popularne mash

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI