Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 marca 2018    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Wiadomości

sp6 akt

akt3Na unikatowe znalezisko w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku natrafili robotnicy podczas prac związanych z termomodernizacją placówki. Podczas zabezpieczania fundamentów budynku znaleziony został Akt Erekcyjny Szkoły datowany na dzień 30 listopada 1960 r. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że akt erekcyjny został znaleziony 14 października 2017 roku czyli przeddzień 55-lecia funkcjonowania szkoły. Pierwszy dzwonek zabrzmiał w murach ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 2 15 października 1962 roku, dokładnie o godzinie 13.30. Dokument znaleziony po blisko 57 latach znajdował się w butelce, która uległa podczas prac zniszczeniu. Na szczęście sam dokument o wielkości 85 cm x 20 cm zachował się w doskonałym stanie. Został on sporządzony ręcznie na pergaminie impregnowanym olejem i ma wartość historyczną nie tylko dla SP 6. Prawdopodobnie jest to jednym znalezisko o tym charakterze w całym województwie.

W Urzędzie Miast Kraśnik została już wykonana kopia tego dokumentu i będzie ona eksponowana na honorowym miejscu w szkole. Natomiast oryginalny dokument będzie przechowywany w specjalnie do tego zrobionej tubie ze stali nierdzewnej i zostanie zwrócony szkole podczas uroczystości związanej z zakończeniem prac termomodernizacyjnych jeszcze w listopadzie tego roku.

akt4

Uwaga ! Zmiana organizacji ruchu dla samochodów ciężarowych jadących przez centrum miasta.

Od 16 października 2017 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych ulic: Narutowicza,  pl. Wolności, Kościuszki, Cegielniana w Kraśniku.

Zmiana będzie dotyczyła zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 12 ton do centrum miasta z wyłączeniem zaopatrzenia, służb komunalnych, a od strony obwodnicy - z wyłączeniem dojazdu do posesji przy ul. Ostrowieckiej i Cegielnianej.

W związku z tym na ulicach: Mostowa (przy Narutowicza), Narutowicza (przy Zaklikowskiej), Cegielniana (przy Żytniej) oraz Ostrowiecka (przy obwodnicy) pojawi się nowe oznakowanie typu B-18 12t, informujące kierowców o zaistniałych ograniczeniach.

Nowa organizacja ma na celu odciążenie rynku starego miasta poprzez skierowanie ruchu tranzytowego Lublin - Kielce na obwodnicę.

rynek1

afisz szkoy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Bumistrz Miasta Kraśnik skierował życzenia do wszystkich pracowników miejskich placówek oświatowych. 

W czwartek, 12 października, przedstawiciele władz - burmistrz Mirosław Włodarczyk oraz jego zastępcy Marzena Pomykalska i Dariusz Lisek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Albiniakiem spotkali się z nauczycielami, by podziękować im za podejmowany trud działań wychowawczych we wszystkich placówkach edukacyjnych w mieście.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i podziękowań. To doskonały czas do nagrodzenia najbardziej oddanych w swojej pracy dyrektorów i nauczycieli, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody burmistrza odebrało 43 pracowników placówek oświatowych. W trakcie uroczystości odbyło się także wręczenie nagród dyrektorów szkół i przedszkoli dla swoich pracowników. 

Nagrody burmistrza w tym roku otrzymali:

Zespół Placówek Oświatowych nr 1

Maria Misiak

Jarosław Stanisław Nieradko

Wiesława Rycerz

Sławomir Tomasz Tyc

Małgorzata Żelazna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

Paweł Biskup

Edyta Buczaj

Artur Domański

Beata Kołosińska

Żanetta Matwiejczuk

Małgorzata Piaszczyńska

Marzena Piłat

Leszek Pomykalski

Anna Serafin

Edyta Szmyrgała

Szkoła Podstawowa nr 3

Małgorzata Tylus

Artur Żurek

Szkoła Podstawowa nr 4

Marzena Olszyńska

Krystyna Adamiak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Barbara Grasińska – Ciereszko

Jerzy Andrzejczuk

Katarzyna Kudła

Halina Machajska

Bożena Wiech

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Jadwiga Lewandowska

Jadwiga Ewa Marzec

Anna Eleonora Osiak

Barbara Jadwiga Wilk

Izabela Zdyb

Barbara Zielińska

Publiczne Gimnazjum nr 1

Mieczysław Biernacki

Katarzyna Borowska

Małgorzata Czubińska

Małgorzata Fendrykowska

Joanna Mazik

Anna Niewiadomska

Przedszkole Miejskie nr 1

Elżbieta Szalach

Barbara Turkowska

Przedszkole Miejskie nr 2

Monika Kosidło

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3

Kamila Kopeć

Przedszkole Miejskie nr 4

Marzena Goleń

Przedszkole Miejskie nr 5

Monika Owczarz

Szkoła Muzyczna I stopnia

Karol Szymański

 

 

azbest

Ogłoszenie o naborze  wniosków na dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu z terenu miasta Kraśnik na podstawie „Regulaminu udzielania dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Kraśnik na rok 2018” przyjętego Zarządzeniem Nr 653/2017 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.10.2017 r. Wnioski należy składać w terminie od 12.10.2017 r. do 24.11.2017 r. w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. 

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie - pobierz w formacie pdf

2. Zarządzenie - pobierz w formacie pdf

3. Regulamin - pobierz w formacie pdf

4. Wniosek - pobierz w formacie pdf

 

makowa4

Zakończona została kolejna inwestycja drogowa w naszym mieście. Urząd Miasta Kraśnik odebrał właśnie prace związane z budową ulicy Makowej od generalnego wykonawcy firmy WOD-BUD.  Budowa tej jakże potrzebnej drogi o długości ponad 95 m objęła wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodnika z kostki brukowej. Na całej długości droga jest oświetlona nowoczesnymi i energooszczędnymi lampami ledowymi. Wykonawca zadbał również o estetykę całego pasa drogowego, porządkując teren oraz prowadząc nasadzenia roślin.
Budowa ulicy Makowej poprzez połączenie z aleją gen. Kuklińskiego pozwala na lepszą komunikację osiedla Piaski z Koszarami, ułatwiając mieszkańcom dojazd do przychodni, szpitala czy szkoły. Jest więc ważną inwestycją integrującą zabudowę miejską tej dzielnicy.

Ulica Makowa ma szansę stać się również ważnym traktem pieszym. Niestety, w pasie drogowym al. gen. Kuklińskiego nie ma chodnika i mieszkańcy są zmuszeni przemieszczać się polną ścieżką lub korzystając z jezdni, co jest bardzo niebezpieczne. Aleja gen. Kuklińskiego jest drogą powiatową i to od decyzji Powiatu zależeć będzie, czy powstanie wzdłuż drogi chodnik łączący ulicę Makową z ulicą św. Faustyny. Na pewno warto o tym pomyśleć, planując powiatowe inwestycje drogowe na 2018 rok.

Na koniec warto dodać, że koszt tej inwestycji wyniósł 217 786,10 zł i w całości został pokryty ze środków budżetowych Miasta Kraśnik.

makowa1

makowa2

makowa3

 

Barbara Łukasiewicz i Marlena Kulik, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 5 jako jedyne z województwa lubelskiego otrzymały nagrodę-wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za realizację zajęć z programowania.

Program realizowany jest od września 2016 roku. Na zajęciach komputerowych z elementami programowania dzieci uczyły się korzystania z edytora tekstu, edytora grafiki i arkusza kalkulacyjnego, ale przede wszystkim poznawały elementy programowania.

Uroczyste podsumowanie I etapu pilotażu odbyło się w Warszawie, 28 września 2017 r. 32 nauczycieli oraz dyrektorów szkół odebrało wyróżnienia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej za innowację pedagogiczną, przeprowadzoną w ramach pilotażowego programu MEN Szkoła w Pilotażu Programowania.

Chęć udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania zgłosiło w ubiegłym roku ponad 1500 szkół z całego kraju, w tym 52 z województwa lubelskiego. Głównym celem Programu MEN było wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania. Ostatecznie do udziału w programie wybrano 16 – po jednej z każdego województwa.

28 września nauczyciele odebrali wyróżnienia i nagrody z rąk zastępcy dyrektora Departamentu Programów, Podręczników i Innowacji MEN Rafała Lwa-Starowicza. Wyróżnionym nauczycielkom z SP5 gratulacje złożyła także obecna na uroczystości Lubelska Kurator Oświaty, Teresa Misiuk.

Uroczystości wręczenia wyróżnień i nagród dla najlepszych szkół w Polsce towarzyszyła dwudniowa konferencja naukowa dotycząca eTwinningu i programowania.

Społeczność PSP 5 jest niezmiernie dumna, że kraśnicka szkoła, jako jedyna z województwa lubelskiego, została wyróżniona i nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wszystkie działania podejmowane w ramach innowacji oraz całej akcji wprowadzania programowania do nauczania są  na bieżąco opisywane przez Barbarę Łukasiewicz, na stronie internetowej szkoły, w zakładce "Pilotaż programowania". 

pilotaz programowania1

pilotaz programowania2

PILOTAZ

silale

2 października, młodzież aktywnie działająca w Samorządzie Uczniowskim Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kraśniku, przy wsparciu Urzędu Miasta Kraśnik rozpoczęła realizację projektu „Jesteśmy tacy sami. W  poszukiwaniu tolerancji i zrozumienia”, finansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży z Polski i Litwy, oraz społeczności lokalnych zagadnieniem mniejszości narodowych i etnicznych, oraz promowanie tolerancji, otwartości i empatii. W głównych działaniach projektu, w dniach 2-6 października, obejmujacych warsztaty, obrady i dyskusje, bierze udział 24 uczestników z Polski i Litwy. Stronę polską w projekcie reprezentują uczniowie klas 3 gimnazjum, aktywnie działający w samorządzie uczniowskim, oraz opiekunowie samorządu. Stronę litewską reprezentują uczniowie gimnazjum (Šilalės Simono Gaudėšiaus Gimnazija) z miasta partnerskiego Šilalė pod opieką pracowników Urzedu Rejonu w Šilalė, który jest partnerem projektu. W ramach projektu, uczniowie we wtorek 3 października uczestniczyli w obradach okrągłego stołu, które odbyły się w Urzędzie Miasta Kraśnika. Uczestnicy projektu, powitani przez zastępców burmistrza Marzenę Pomykalską oraz  Dariusza Liska przedstawili prezentacje na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Litwie oraz dyskutowali na temat praw mniejszości narodowych w Europie. Po południu uczestniczyli w warsztatach garncarskich w pracowni P. Cezarego Gajewskiego w Bęczynie, a wieczorem w szkole zorganizowali wieczór kultury polskiej i litewskiej, w którym aktywnie uczestniczył Burmistrz Miasta Kraśnika Mirosław Włodarczyk. Uczniowie ubrani w tradycyjne stroje regionalne zaprezentowali pieśni i tańce narodowe oraz częstowali tradycyjnymi potrawami z Litwy i Polski. 

wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie stopnia 2 o silnym wietrze dla województwa lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 21.00 5 października do  godziny 7.00 6 października. W nocy możemy się spodziewać porywów wiatru do 100 km/h. Silne porywy wiatru, miejscami intensywne opady deszczu oraz lokalne burze mogą powodować znaczne szkody. Wystąpi także znaczny spadek ciśnienia, a potem szybki wzrost, co może także wpływać na pogorszenie warunków biometeorologicznych. Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców Kraśnika o zachowanie szczególnej ostrożności oraz postępowanie zgodnie z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

 

Zakończono dofinansowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przebudowę i remont stadionu MOSiR. Stadion „Stali” Kraśnik ma nowe  szatnie, spikerkę i oświetlenie na  bocznym boisku.

W powstałym z przebudowanej spikerki budynku znalazły się dwie szatnie z węzłami sanitarnymi oraz szatnia dla sędziów. Jest też sala konferencyjna i szatnia dla sędziego obserwatora oraz miejsce dla spikera. Wyjście z szatni na płytę boiska umiejscowione zostało na wysokości gruntu, przejściem wykonanym w trybunie. Piłkarze mogą z niego bezkolizyjnie wchodzić na płytę boiska.

Wykonano też prace remontowe przy budynku gospodarczym znajdującym się na terenie stadionu oraz wybudowano nowy budynek z toaletami dla kibiców.

Została wykonana też droga dojazdowa do budynku szatni oraz odnowiona brama wejściowa z pomieszczeniem kasy biletowej. W wejściu zamontowano też bramkę, która umożliwia automatyczne określenie liczby kibiców wchodzących na mecz.

Całość inwestycji na stadionie kosztowała prawie 4 mln zł, z czego 1,6mln pochodziło z ministerialnej dotacji.

Budowa szatni i spikerki na stadionie była jednym z priorytetów, jeśli chodzi o modernizację i rozbudowę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do tej pory kluby rozgrywające tu mecze korzystały z szatni i zaplecza sanitarnego przy CKiP, a pomieszczenia te czasy świetności mają już dawno za sobą. Budowa nowych szatni to dostosowanie obiektu do standardów, jakie obowiązują w rozgrywkach ligowych.

Zarówno boczne boisko treningowe na MOSiR jak i boisko przy ul. Oboźnej zyskały w ramach inwestycji oświetlenie, co zwiększy możliwości przeprowadzania treningów, szczególnie w porze jesienno-zimowej. 

Nowoczesna szatnia z zapleczem sanitarnym oraz oświetlenie na boisku zwiększy ilość osób korzystających z obiektu i wydłuży godziny jego funkcjonowania.

Przypomnijmy, że stadion powstał w 1956 roku i był wtedy uznawany  za jeden z najładniejszych w województwie. 

 - Warto zadbać o to, żeby obiekty sportowe były wizytówkami miasta – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk. – To pierwszy etap prac na MOSiR, których potrzeba było od dawna. Będziemy konsekwentnie przeprowadzać kolejne prace, aby mieć nowoczesny obiekt sportowy służący mieszkańcom i promujący miasto.

W następnej kolejności planowana jest między innymi modernizacja basenu oraz modernizacja i oświetlenie istniejącego skate parku i wygospodarowane miejsca na plenerową siłownię typu street workout.

 mosir1

mosir2

mosir3

mosir4

mosir5

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI