Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 stycznia 2017    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

Wiadomości

Prawie 70-osobowa grupa z Belgii, uczestnicząca w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie odwiedzi Kraśnik. Przed głównymi obchodami ŚDM odbywa się etap diecezjalny, który jest okazją do poznania kultury i tradycji goszczącego kraju.

Pielgrzymi mieszkać będą u rodzin, które zadeklarowały chęć ich przyjęcia u siebie. Uczestniczyć będą także w wydarzeniach przygotowanych w celu zapoznania ich z naszym miastem. Po przyjeździe, w środę wieczorem wezmą udział w ognisku integracyjnym nad Zalewem Kraśnickim przygotowanym dla nich oraz goszczących ich rodzin przez Urzad Miasta Kraśnik i Centrum Kultury i Promocji.

W czwartek rano wezmą udział w mszy świętej w kościele pw. św. Antoniego.

Oficjalne przywitanie pielgrzymów przez burmistrza Kraśnika oraz starostę kraśnickiego nastąpi w kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego w czwartek o godzinie 9:00. Następnie goście wezmą udział w zwiedzaniu miasta, a wieczorem w Centrum Kultury i Promocji przygotowano dla nich widowisko artystyczne. Pielgrzymi obejrzą pantomimę przygotowaną przez kraśnicką grupę teatralną NoToCo przedstawiającą wydarzenia biblijne. Odbędą się także koncerty, między innymi zespołu Emmanuel Gospel. Wydarzenie będzie otwarte dla mieszkańców, więc serdecznie na nie zapraszamy wszystkich kraśniczan.

Piątek zaplanowano jako dzień zwiedzania powiatu kraśnickiego, a w sobotę odbędzie się wyjazd do Lublina na główne obchody diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży na stadionie Lublin Arena.

Wyjazd na obchody krakowskie nastapi w poniedziałek rano, po pożegnalnej mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 

dnimlodziezyplakat

Komunikacja miejska w Kraśniku ma już 40 lat. Z tej okazji MPK zaprasza na obchody jubileuszowe. Uroczystości odbędą się 22 lipca w Centrum Kultury i Promocji. Zapraszamy na godzinę 14:00 na część oficjalną, po której odbędzie się rozdanie nagród w konkursie „Kraśnicki autobus marzeń”.

Artystycznym akcentem dnia będzie koncert „Przez ulice mego miasta…” przygotowany przez artystów z CKiP. Uroczystościom towarzyszy wystawa fotograficzna zdjęć związanych z kraśnicką komunikacją.

Powstałe w 1976 roku MPK miało za zadanie połączenie dwóch oddalonych od siebie o kilka kilometrów dzielnic Kraśnika: Lubelskiej, czyli tzw. "Starej" i Fabrycznej. Początkowo uruchomiono dla potrzeb mieszkańców trzy linie kursujące do dzielnicy fabrycznej z ul. Młyńskiej, dworca PKP oraz ze Stróży. Wkrótce powstawały kolejne linie, których przystanki końcowe znajdowały się w sąsiednich gminach : Dzierzkowicach, Wilkołazie, Urzędowie, Zakrzówku. W latach rozkwitu przedsiębiorstwa, czyli pod koniec lat 80. XX wieku obsługiwanych było około 20 linii autobusowych kursujących po mieście i okolicznych gminach oraz kilka linii przewożących pracowników Fabryki Łożysk Tocznych. Mimo trudności, jakie przechodziła firma w latach 90. autobusy MPK pozostały elementem miejskiego krajobrazu. Okres nowej jakości zapoczątkowano w 2011 roku. Zakupiono ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 5 nowych autobusów. Środki unijne pozwoliły też wprowadzić system monitoringu w autobusach oraz zaopatrzyć je z tablice LED wyświetlające ważne informacje z życia miasta. 

 

mpk 40 lat

plakat Apel Prezesa KRUS do rolnikow lato 2016

Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL realizuje obecnie projekty współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których realizowane są: szkolenia  zawodowe, komputerowe i językowe; doradztwo; pośrednictwo pracy; staże.

 Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis projektów:

 LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych w województwie lubelskim w wieku 15-29 lat należących wyłącznie do grupy NEET (nie pracujących; nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacj zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób z województwa lubelskiego do 30.06.2017 r. poprzez: staże (w tym stypendia), szkolenia (w tym stypendia) oraz poradnictwo indywidualne i diagnozę potrzeb. Szkolenia obejmują następujące tematy:

Budownictwo

Monter urządzeń systemów energii odnawialnej

Monter suchej zabudowy

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Specjalista ds. finansowo – księgowych

Specjalista ds. kadr i płac

Opiekun osób starszych (z językiem obcym)

Przedstawiciel handlowy (z językiem angielskim)

Telemarketer

LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT i języka angielskiego z terenu województwa lubelskiego. Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT (obsługi komputera) i języka angielskiego na poziomie (A1/A2 i B1/B2) u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego do 31.08.2017 r. poprzez: szkolenia komputerowe i językowe.

 

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

Projekt skierowany jest do 70 osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na posiadane niepełnosprawności, z terenu województwa lubelskiego, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia i bezrobotne, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno – zawodowej.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 70 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego (zwłaszcza z gmin Opole Lubelskie i Łaziska) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu do końca 30.06.2017 r. Szkolenia obejmują następujące tematy:

Pracownik kancelaryjny

Specjalista ds. funduszy UE

Specjalista ds. finansowych i kadr

Grafika komputerowa

 

W przypadku skompletowania całej grupy szkoleniowe w danej miejscowości istnieje możliwość realizacji szkoleń lub innych form wsparcia na miejscu.

 

Szczegółowe informacje nt. projektów dostępne są na stronie internetowej projektów: www.lbs.pl oraz w  Biurze  Projektu:  Lubelskiej  Szkoły  Biznesu, 20-708 Lublin, ul. Konstantynów 1 H, telefon/fax: 81 445 46 65; e-mail:info@lbs.pl.

 

 

 

szkolenie1

 

szkolenie2

 

 

 

Dofinansowane zadanie obejmuje budowę szatni i oświetlenie boiska na MOSiR oraz oświetlenie na stadionie „Tęczy”.

Złożony do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i otrzyma dofinansowanie w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej. 

Modernizacja na stadionie MOSiR to długo oczekiwana poprawa stanu technicznego obiektu. Do tej pory nie miał on zaplecza szatniowego, a rozgrywający mecze i trenujący na  boisku piłkarze „Stali” Kraśnik korzystali z budynku szatniowego poza stadionem.

Nowoczesna szatnia z zapleczem sanitarnym oraz oświetlenie na boisku zwiększy ilość osób korzystających z obiektu i wydłuży godziny jego funkcjonowania.

-Oba obiekty służą mieszkańcom od kilkudziesięciu lat – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Wymagają wielu zmian i remontów, które będziemy wykonywać sukcesywnie.

Inwestycja ma obejmować wykonanie szatni z włączeniem do tego budynku istniejącej spikerki po jej adaptacji tak, aby możliwe było skomunikowanie pomieszczeń bez wychodzenia na zewnątrz. W budynku znaleźć się mają dwa zespoły szatni z zapleczem sanitarnym, pokojem dla trenerów i lekarza oraz szatnia do przechowywania rzeczy zawodników. Oddzielną szatnię będą mieć sędziowie. Planowane są też pomieszczenie do badań lekarskich oraz pomieszczenie porządkowe. Cały budynek ma mieć dwa wyjścia, w tym jedno służące jako wyjście bezpośrednio na boisko.

Zarówno boczne boisko treningowe na MOSiR jak i boisko przy ul. Oboźnej zyskają w ramach inwestycji oświetlenie, co zwiększy możliwości przeprowadzania treningów, szczególnie w porze jesienno-zimowej. Dodatkowo na stadionie „Tęczy” zakupiony zostanie sprzęt do pielęgnacji nawierzchni boiska.

Koszt całości inwestycji ocenia się na ok. 3 mln zł. Inwestycja zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku. Najpierw planowane jest oświetlenie boiska przy ul. Oboźnej. Zostaną też wykonane wszystkie potrzebne przyłącza na MOSiR. W przyszłym roku wiosną zostanie wykonane oświetlenie boiska na MOSiR, a potem wybudowany budynek szatni wraz z drogą dojazdową.

mosir spikerka

 

 

 

Miasto Kraśnik wygrało w sprawie zwrotu dotacji na Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Korzystna dla miasta decyzja w sprawie toczącej się od 2013 roku zapadła 12 lipca w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.


Decyzję o żądaniu zwrotu dotacji miasto otrzymało w sierpniu 2013 roku. Miało to związek ze skazaniem przez Sąd Rejonowy w Kraśniku byłego Burmistrza Miasta Kraśnik Piotra Czubińskiego za nieprawidłowości w zarządzaniu i korupcji podczas realizacji projektu „Centrum współpracy Polsko – Ukraińskiej”, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

To ze względu na skazanie byłego burmistrza za korupcję, Władza Wdrażająca Programy Europejskie zażądała zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami. Na dziś, czyli 12 lipca 2016 roku kwota ta wyniosłaby 4 441 028,67 zł.

Decyzja wydawała się nieodwołalna, władze miasta zapowiedziały jednak podjęcie działań w kierunku zmiany tego niekorzystnego rozstrzygnięcia.


- To niesprawiedliwe, że konsekwencje działań korupcyjnych poprzedniej władzy mają ponosić mieszkańcy. Jeśli będzie taka potrzeba, to przedstawiciele magistratu pojadą w tej sprawie nawet do Norwegii. - zapowiadał na konferencji prasowej w sierpniu 2013 roku burmistrz Włodarczyk.

Po otrzymaniu od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wezwania do zwrotu całości środków przekazanych na realizację projektu, skierowano pisma z prośbą o pomoc do zastępcy Dyrektora Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, do ambasadora Królestwa Norwegii, ministra gospodarki, ministra rozwoju regionalnego, ministra spraw zagranicznych, marszałka województwa i wojewody lubelskiego, a także lubelskich parlamentarzystów.

Miasto postanowiło też walczyć na drodze sądowej. 24 kwietnia 2014 r. Burmistrz Miasta Kraśnik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju wzywające Miasto Kraśnik, jako beneficjenta do zwrotu dotacji. Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się 29 października 2014 r. WSA orzekł o uchyleniu zaskarżonych decyzji i wstrzymał ich wykonanie.
23 grudnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju złożył jednak do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od tegoż wyroku. Ostateczna decyzja, zgodnie z którą miasto nie musi zwracać pieniędzy zapadła 12 lipca 2016 roku. Przed NSA, podobnie jak w poprzednich sprawach, Miasto Kraśnik reprezentował radca prawny Urzędu dr Paweł Cioch.
Decyzję z ulgą przyjął burmistrz, Mirosław Włodarczyk.
- Zwrot takiej kwoty naraziłby nie tylko prowadzone przez miasto inwestycje, ale zagroził normalnemu funkcjonowaniu naszego samorządu - mówi burmistrz. - Niezmiernie się cieszę, że ta sprawa zakończyła się  dla wszystkich Kraśniczan pomyślnie.

cwpu

Przez cały lipiec i sierpień w oddziałach miejskiej biblioteki odbywają się zajęcia wakacyjne. Zapraszamy na warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne a także edukacyjne zajęcia o historii miasta. 

 

Poniżej zdjęcia z zajęć w Oddziale Głównym przy ul. Koszarowej oraz programy zajęć w poszczególnych placówkach. 

 

wakacje bibl3

 

 

wakacje bibl1

 

 

wakacjae bibl 5

 

wakacja bibl2

 

wakacje bibl4

 

 

wakacje16 f1

 

wakacje16 f2

 

wakacje16 odm

Festiwal Kraśnik Blues Meeting odbędzie się 16 lipca.  W tym roku wystąpi 16 zespołów bluesowych z całej Polski. Odbędzie się też konkurs wokalny dla dzieci. 30 młodych wokalistów weźmie udział w towarzyszącym przeglądowi głównemu konkursie "Dzieci w Kraśniku Śpiewają Bluesa". Jedną z Gwiazd wieczornych będzie Jacek Kawalec z zespołem znakomitych Muzyków w projekcie „Niezapomniany Joe Cocker. Śpiewa Jacek Kawalec”. Pojawią się też znani z ubiegłorocznej edycji Hot Tamales. Dołączy do nich Sławek Wierzcholski z Nocną Zmianą Bluesa oraz Jan Błędowski. Kraśnicki zespół Pawkin pojawi się w specjalnie na tę okazję przygotowanym projekcie „Pawkin Dżem Projekt”.

Imprezę poprowadzą Sławek Wierzcholski oraz Adam Dobrzyński z Polskiego Radia.

W części konkursowej nastąpiły w tym roku małe zmiany. Zgłosiło się bardzo wielu wykonawców z całej Polski. Komisja miała duży problem z wybraniem szczęśliwej dziesiątki. Po naradach i negocjacjach, postanowiono dopuścić do konkursu trzynaście zespołów

Zespoły, które zawalczą o Grand Prix Festiwalu Kraśnik Blues Meeting 2016 to:

Manfredi & Johnson, Levi, Klucze, Karen's Diet, Marcin Kruk Band, Immunitet, Blues Perspective Band, Blues Time, Bad Rain, Cherries In Ski, Ap Blues, The Blue Socks, Old Wave.

 

Program

13:00

KONKURS: Dzieci w Kraśniku śpiewają Bluesa

15:00

Przesłuchania wykonawców konkursowych

18:30

Ogłoszenie wyników konkursu

19:00

Koncert Gwiazd

 

krasnik blues meeting

Po konsultacjach z mieszkańcami i przeprowadzonej wizji lokalnej wybrano drogi, które będą remontowane jeszcze w tym roku. Modernizacja będzie przeprowadzana, ponieważ na wniosek burmistrza, radni na sesji 16 czerwca zwiększyli o 1 mln zł pulę pieniędzy przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie.

 - Obecnie firmy proponują wyjątkowo korzystne ceny na wykonanie tego rodzaju prac – argumentował burmistrz Włodarczyk podczas sesji. – Związane jest to z mniejszą liczbą zamówień, bo jeszcze nie ruszyły kolejne programy unijne w tym zakresie. Mniejszy popyt wymusił obniżenie cen, na czym możemy skorzystać.

Składanie ofert w przetargu zakończy się 12 lipca, wtedy też poznamy wykonawcę i cenę przeprowadzenia dodatkowych remontów.

Zadanie obejmie remont nawierzchni następujących ulic: Narutowicza, Kościuszki, Ceramicznej, Zgoda, Spółdzielczej, Kochanowskiego, Gałczyńskiego, Norwida, Piastowskiej, Żwirki i Wigury, Miedzianej i Leśnej.

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec października bieżącego roku. 

 

kosciuszki

Remontowana będzie między innymi ulica Kościuszki

 

Ulica zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Lubelską do Zespołu Szkół nr 1. Wykonana będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik oraz ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji powstaną też zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe. W dalszej części przebiegu ulicy powstanie droga szerokości 5m oraz 1,5 metrowe chodniki po obu stronach.

Nowy odcinek będzie mieć oświetlenie oraz kanalizację deszczową.

Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm : PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB sp. z o. o.

Wartość robót budowalnych wynosi 1 388 694,22zł.

Plac budowy został przekazany wykonawcy 4 lipca. Pierwsze prace ruszą po wykonaniu pomiarów geodezyjnych.

 

ul armii krajowej

popularne mash

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI