Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek

Wiadomości

MRM konkurs

Młodzieżowa Rada Miasta Kraśnik zaprasza uczniów kraśnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na logo MRM.
Celem konkursu jest stworzenie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik i będzie używane we wszelkiego typu materiałach promocyjnych. Organizatorzy wstępnie zakładają, że logo powinno zawierać napis – „Młodzieżowa Rada Miasta Kraśnik” lub ,,MRM Kraśnik”.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik lub złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców w CKiP al. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik w terminie od 15 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. Pracę należy wykonać w postaci pliku graficznego o rozszerzeniach .jpg, .png lub .pdf o wysokiej rozdzielczości, co dla młodzieży biegle obsługującej programy graficzne nie powinno stanowić większego problemu. Zwycięski projekt zostanie wybrany przez Młodzieżową Radę Miasta, przy czym pod uwagę będą brane takie kryteria, jak oryginalność projektu, czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość zapamiętywania.
Organizatorzy planują ogłoszenie wyników konkursu 28 kwietnia 2017 r., a zwycięzca otrzyma bon towarowy o wartości 500 zł. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uzdolnionych plastycznie uczniów kraśnickich szkół.

Pobierz Regulamin Konkursu w pdf

Pobierz załącznik nr 1 w pdf

Pobierz załącznik nr 2 w pdf

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kraśniku informuje, że dla osób korzystających z pomocy żywnościowej, prowadzone są Warsztaty Edukacji Żywieniowej w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016.

Warsztaty prowadzi doświadczony dietetyk pani Marta Baltaziak, a pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca 2017.

W części teoretycznej uczestnicy warsztatów poszerzają swoja wiedzę na temat sposobów przechowywania produktów, tak aby zapobiegać marnowaniu się żywności. Bardzo ważna jest także umiejętność właściwego komponowania jadłospisu, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Zaproszony dietetyk pokazuje różne możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem artykułów spożywczych otrzymywanych w Programie.

W części praktycznej przygotowywane są dania na bazie artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej. Uczestnicy pierwszego spotkania aktywnie włączyli się w przygotowanie dietetycznych posiłków. Było także wiele pytań, na które pani Marta Baltaziuk odpowiadała, dzieląc się w sposób przystępny fachową wiedzą.

Kolejne Warsztaty Edukacji Żywieniowej odbędą się 16 i 17 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Świetlicy PCK „Okno na Świat” przy alei Tysiąclecia 3 b (I piętro).
Serdecznie zapraszamy do udziału w nich wszystkie osoby korzystające z pomocy żywnościowej organizowanej dla mieszkańców naszego miasta przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kraśniku przy pomocy finansowej Miasta Kraśnik. 

PCK O/Kraśnik

PCK warsztaty2

PCK warsztaty1

PCK warsztaty3

PCK warsztaty4

 

Kolejny rok prowadzimy ogólnopolską kampanię - Przeciw pijanym kierowcom!

Miasto Kraśnik za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi różnego rodzaju działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynikające z ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pismo od  Burmistrza Miasta Kraśnik z prośbą o propagowanie wiedzy nt. konsekwencji jazdy po alkoholu oraz materiały informacyjno-edukacyjne, testy do wykrywania alkoholu w oddechu związane z  kampanią „Przeciw pijanym kierowcom” trafiły do Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie miasta Kraśnik.

Kampania ma na celu ograniczenie zjawiska nietrzeźwości na drogach.

Tylko wspólne działanie na każdej płaszczyźnie  może przynieść oczekiwane efekty – uratować życie potencjalnych ofiar wypadków z udziałem pijanych kierowców!

 kampania osk2

 

kampania osk

 

kampania osk3

Podobnie jak w 2016 roku w Kraśniku właściciele psów będą mogli bezpłatnie je zaczipować.

Akcją objęte będą psy zarejestrowane w Urzędzie Miasta, za które opłacona została opłata od ich posiadania, wynosząca 40zł rocznie. Aby skorzystać z usługi czipowania właściciel  musi odebrać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kraśnik skierowanie na taki zabieg. 

Z akcji bezpłatnego czipowania psów będą mogli skorzystać też właściciele czworonogów, którzy z  opłaty za posiadanie psa są zwolnieni.

Możliwość bezpłatnego czipowania została ponownie wpisana do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. W 2016 roku w ramach akcji zostało oznaczonych 101 psów.

Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym 15 cyfrowym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.

Elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem do wyrobienia paszportu zwierzaka, który trzeba posiadać aby móc legalnie podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Właściciele psów czują się zabezpieczeni w przypadku kradzieży lub nagłego zaginięcia psa. Sprzedaż psa, nielegalnie przywłaszczonego z wszczepionym mikroprocesorem byłaby  wyjątkowo ryzykowna. Dzięki czipowi pies ma większą szansę na odnalezienie domu.

Akcja jest dotowana z budżetu Miasta Kraśnik i będzie prowadzona do czasu wyczerpania limitu funduszy przeznaczonych na ten cel.

Czip dla Psa

 

 

W sobotę, 11 marca, strażacy Miejskiej OSP w Kraśniku przeprowadzili akcję sprzątania lasu sąsiadującego z dzielnicą fabryczną Kraśnika. 20 strażaków pod kierunkiem leśniczego usunęło niebezpieczne odpady z najbardziej zanieczyszczonego terenu w całym Nadleśnictwie Kraśnik. Oczyszczono pas lasu od ulicy Urzędowskiej aż do Słonecznej Polany o powierzchni około 9 hektarów. Zebrano i wywieziono około 30 m3 śmieci.
Oczywiście śmieci w lesie nie znalazły się same. To my kraśniczanie je tam wyrzuciliśmy, choć to dziwne po zmianie przepisów dotyczących gospodarowaniem odpadami. Teraz każdy mieszkaniec i tak płaci za wywóz śmieci, więc po co wyrzucać je w lesie, który jest dobrem wspólnym i powinien spełniać dla mieszkańców funkcje rekreacyjne. Mamy nadzieję, że to jeszcze śmieci sprzed wprowadzenia ustawy i podobna sytuacja już się nie powtórzy. Wspólnie dbajmy o czystość zarówno w mieście, jak i na terenach zielonych wokół Kraśnika.

Oczywiście, strażakom kraśnickiej OSP należą się serdeczne podziękowania za tę pożyteczną, ekologiczną akcję.

OSP2

OSP3

OSP4

OSP6

OSP5

Strażacy kraśnickiej OSP wykonali kawał dobrej roboty

 

Trwają uroczystości 72. rocznicy śmierci ks. Stanisława Zielińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza i w Archikatedrze Lubelskiej,3 marca.

10 marca zamordowanego w 1945 roku kapłana wspominać będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży, podczas Dnia Patrona. Tego samego dnia wieczorem zapraszamy do kościoła pw. Ducha Świętego na koncert oraz mszę świętą.

Główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na niedzielę. O godzinie 11.00 uczestnicy uroczystości zgromadzą się pod domem, w którym mieszkał kapłan, następnie złożą kwiaty i zapalą znicze na jego grobie. Na godzinę 11:30 zaplanowano mszę św. w kościele Ducha Św.

Ksiądz Stanisław Zieliński był w czasie okupacji hitlerowskiej zaangażowany był w działalność konspiracyjną, jako kapelan dobrze zorganizowanych w okolicach Kraśnika struktur Narodowych Sił Zbrojnych. Organizował pomoc potrzebującym, wiadomo też, że uczestniczył w partyzanckich pogrzebach. Zginął od kul nieznanych zamachowców 10 marca 1945 roku. Według niektórych za śmierć ks. Stanisława Zielińskiego odpowiadają funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa.

Plakat Bractwo Ks. Zielinskiego 1 2017

W najbliższym tygodniu rozpocznie się remont ul. Bóźnicznej. Droga zostanie naprawiona na odcinku od ul. Strażackiej do Olejnej. W ramach robót zostanie odnowiona nawierzchnia drogi wraz z chodnikami, schodami na skarpie, zjazdami wraz z budową kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej. Wykonawcą inwestycji będzie firma WOD-BUD Sp. z o. o. Koszt inwestycji wyniesie 190 123,01 zł. Czas realizacji to 31 lipiec 2017 r.

W roku ubiegłym za kwotę ponad miliona złotych wyremontowano nawierzchnię ulic: Narutowicza, Kościuszki, Ceramicznej, Zgoda, Spółdzielczej, Kochanowskiego, Gałczyńskiego, Norwida, Piastowskiej, Żwirki i Wigury, Miedzianej i Leśnej.

- Cały czas w miarę możliwości staramy się poprawiać stan dróg w naszej gminie. W tym roku budżetowym oprócz remontu ulicy Bóźnicznej została ujęta także budowa ulicy Niecałej, na którą już opracowywana jest dokumentacja projektowa, a także budowa ulicy Makowej. Wyremontowane zostaną ulice Filaretów i Prusa. Dodatkowo zabezpieczyliśmy fundusze na opracowanie dokumentacji budowy ul. Batalionów Chłopskich, a także łącznika ul. Suchyńskiej i Jagiellońskiej. Wspólnie z powiatem wyremontujemy al. Niepodległości (od ul. Urzędowskiej do Inwalidów Wojennych) oraz ul. Oboźnej (od ul. Lubelskiej do DPS), a także ulicę Mickiewicza – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk.

bozniczna1

 

bozniczna2

 

bozniczna3

4 marca 2017 roku Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniku wraz z OSP Urzędów zorganizowała warsztaty szkoleniowe pod nazwą "TERMOSAW 2017". Patronat nad tą bardzo potrzebną dla środowiska strażackiego imprezą objął m.in. Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk.

W warsztatach uczestniczyło 170 strażaków z 36 jednostek OSP z całego regionu (powiaty: kraśnicki, opolski, janowski i lubelski). Tematyką warsztatów "TERMOSAW2017" była stabilizacja pojazdów, praca piłami łańcuchowymi oraz obsługa kamer termowizyjnych.

Warsztaty odbywały się w trzech częściach tj. części wykładowej, pokazu działania sprzętu strażackiego oraz praktycznej, dotyczącej doskonalenia umiejętności przerzynki powalonych drzew. Ostatnią część z oczywistych względów przeprowadzono w pobliskim lesie.

Pozytywne opinie uczestników, przekazywane organizatorom tuż po zakończeniu warsztatów, pokazały jak wielkie jest zapotrzebowanie na organizację takich imprez. Strażacy-ochotnicy mieli okazję zaznajomienia się w nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Warsztaty stały się także platformą do wymiany doświadczeń miedzy poszczególnymi jednostkami. Kraśnicka OSP deklaruje organizację kolejnych warsztatów za rok.

Łukasz Gałkowski
Naczelnik Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku 

OSP1

OSP2

OSP3

OSP4

OSP5

OSP6

OSP7

Serdecznia zapraszamy wszystkie Kraśniczanki na uroczyste obchody Dnia Kobiet w Kraśniku.

Centrum Kultury i Promocji przygotowało szereg atrakcji, sposród których każda z Pań znajdzie na pewno coś dla siebie. O 15.30 rozpoczną się Targi Zdrowia i Urody, zorganizowane przy udziale wielu znanych firm kosmetycznych i farmaceutycznych. O 17.00 gość specjalny dr Małgorzata Jedynak zaprasza na warsztaty rozwoju osobistego. Panie, które lubią aktywność fizyczną będą mogły uczestniczyć w zjęciach Fit Ball i Zumby. Wieczór zakończy nastrojowy koncert zespoły Modem Band pt. Anna Jantar wspomnienie, podczas którego wysłuchamy najnowszych aranżacji znanych wszystkim przebojów gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej lat 70-tych Anny Jantar.

Zapraszamy wszystkie Panie na wspaniały wieczór przygotowany specjalnie dla WAS!

plakat DK 2017

plakat targi urody

Pływacy z klubu MASTERS Kraśnik przebywali w dniach 23-28 lutego we Francji na zaproszenie klubu pływackiego EANV Maitres oraz Stowarzyszenia Nogent-Kraśnik. Nogent sur Oise to miasto partnerskie Kraśnika położone 60 km na północ od Paryża, w którym aktywnie działa Polonia francuska w ramach wspomnianego wcześniej stowarzyszenia.

Ostatnie lata to bardzo aktywna wymiana między zaprzyjaźnionymi miastami na płaszczyźnie sportowej. W 2016 roku w Nogent sur Oise przebywali młodzi piłkarze MUKS Kraśnik oraz pływacy z Fali Kraśnik. Tym razem do Francji udali się sportowcy-seniorzy, którzy rzadko mają okazję do rywalizacji z zagranicznymi zawodnikami. Uczestnictwo w Mistrzostwach Północnej Francji Masters było więc wielką niewiadomą, gdyż wszyscy znają poziom francuskiego pływania, do którego polskim zawodnikom jest jeszcze daleko. Doświadczeni przede wszystkim w krajowych zawodach kraśniccy Mastersi stanęli jednak na wysokości zadania i godnie reprezentowali nie tylko Kraśnik, ale także cały kraj występując jako Pologne. Dwudniowe zawody przyniosły szereg sukcesów naszych zawodników oraz uznanie miejscowych zawodników, działaczy oraz trenerów. Ciekawostką zawodów był liczny udział zawodników francuskich o polskich korzeniach z Lille czy Dunkierki. Chętnie przyznawali się do polskiego pochodzenia, a nawet próbowali się komunikować w ojczystym języku.

Organizatorzy pobytu kraśnickich Mastersów we Francji przygotowali szereg atrakcji, także pozasportowych. W pamięci na pewno na lata pozostaną wycieczki do Amiens czy Paryża. Małym minusem zwiedzania były ciągłe kontrole przy wejściach do poszczególnych atrakcji turystycznych w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

To nie koniec wymiany sportowej w tym roku pomiędzy Noget sur Oise a Kraśnikiem. W maju do Kraśnika przyjedzie grupa młodych francuskich pływaków i będzie przyjmowaną przez Falę Kraśnik, a we wrześniu pojawią się w naszym mieście francuscy Mastersi. Obie grupy będą uczestniczyć we wspólnych treningach oraz w zawodach, które nabiorą rangi międzynarodowych.

Na koniec warto podziękować Urzędowi Miasta Kraśnik za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Francji. Specjalne podziękowania należą się członkom Stowarzyszenia Noget-Kraśnik za perfekcyjne przygotowanie pobytu naszych zawodników we Francji. Serdecznie dziękujemy!

MASTERS Kraśnik

Mistrzostwa Północnej Francji Masters

Nogent sur Oise, 25-26 lutego 2017

wyniki najlepszych zawodników MASTERS Kraśnik

Indywidualnie

Agnieszka Kurzyna

1. miejsce 200 m stylem grzbietowym

1. miejsce 50 m stylem motylkowym

2. miejsce 50 m stylem grzbietowym

Młodzianowska Joanna

1. miejsce 50 stylem dowolnym

2. miejsce 50 m stylem klasycznym

2. miejsce 100 m stylem klasycznym

2. miejsce 200 m stylem klasycznym

Cis Andrzej

1. miejsce 100 m stylem zmiennym

2. miejsce 50 m stylem grzbietowym

3. miejsce 50 m stylem dowolnym

3. miejsce 50 m stylem motylkowym

Samonek Krzysztof

1. miejsce 200 m stylem grzbietowym

2. miejsce 50 m stylem grzbietowym

Zieliński Rafał

3. miejsce 100 m stylem klasycznym

Sztafety

1. miejsce 4 x 100 m stylem dowolnym mężczyzn

1. miejsce 4 x 50 m stylem dowolnym mieszane (2 kobiety, 2 mężczyzn)

1. miejsce 4 x 50 m zmiennym  mieszane (2 kobiety, 2 mężczyzn)

3. miejsce 4 x 50 m stylem dowolnym mężczyzn 

Masters1

Masters2

Masters3

Masters4

Masters6

Masters7

popularne mash

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI