Edukacja

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 21 stycznia 2018    |    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław

projekt krasnik silale

31 października zakończył się projekt Samorządu Uczniowskiego PG nr 2 w Kraśniku, obejmujacy 178 dni współpracy polsko-litewskiej.

Uczniowie, aktywnie działający w Samorządzie Uczniowskim Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kraśniku (obecnie PSP nr 2), przy wsparciu Miasta Kraśnik wraz z partnerem projektu, Urzędem Rejonu Šilalė na Litwie i uczniami gimnazjum Šilalės Simono Gaudėšiaus Gimnazija, zrealizowali projekt pt. „Jesteśmy tacy sami. W  poszukiwaniu tolerancji i zrozumienia”, finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.
Celem projektu było zainteresowanie młodzieży z Polski i Litwy, oraz społeczności lokalnych zagadnieniem mniejszości narodowych i etnicznych, oraz promowanie tolerancji, otwartości i empatii. Projekt rozpoczął się oficjalnie 7 maja, ale przygotowania do projektu rozpoczęły się już w grudniu 2016 r. W głównych działaniach projektu, w dniach 2-6 października, obejmujących warsztaty, obrady i dyskusje, wzięło udział 24 uczniów z Polski i Litwy. Uczestnicy projektu przedstawili prezentacje na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Litwie oraz dyskutowali w ramach obrad okrągłego stołu na temat praw i problemów mniejszości narodowych w Europie. Aktywne uczestnictwo młodzieży w warsztatach interaktywnych i grach symulacyjnych, podążanie szlakiem chasydzkim po Lubelszczyźnie, tropem Ormian w Zamościu, oraz poszukiwanie śladów mniejszosci ewangelickiej, greckokatolickiej i żydowskiej w Lublinie, pozwoliło ukazać historię Polski jako kraju wielokulturowego i wielowyznaniowego, charakteryzującego się wielowiekową sąsiedzką współegzystencją przedstawicieli wielu narodowości.
Projekt zakończył się wydaniem publikacji oraz wystawą na rynku starego miasta w Kraśniku, ukazującą bogactwo i róznorodność innych kultur, pojawiających się stale w historii Kraśnika.

Koordynatorzy projektu

Monika Hatłas, Magdalena Maj

popularne mash

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI