Edukacja

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli

18 września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Mieście Kraśnik w myśleniu o Uczniu w XXI wieku”.

Głównym celem projektu jest stworzenie lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół.  Plan taki powstanie jako strategiczny dokument, zawierający konkretne działania, które zostaną podjęte w celu realizacji długoterminowej wizji rozwoju oświaty.

Zasadniczym  celem debaty była prezentacja różnych spojrzeń na proces edukacji, wyrażanie krytycznych sądów oraz szukanie nowych rozwiązań.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci lokalnych grup społecznych:  nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, uczniowie, przedstawiciele samorządu. Liczba przybyłych na spotkanie świadczy o tym, iż społecznościom lokalnym nie jest obojętna jakość edukacji naszej młodzieży. 

Uczestnicząca w spotkaniu zastępca burmistrza, Marzena Pomykalska podkreślała, że istotą dobrej edukacji nie jest tylko realizacja programów nauczania ale rozwinięcie w uczniach umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i praktycznego użycia zdobytej wiedzy. Zaznaczyła, że w zmieniającym się świecie także nauczycieli należy inspirować do nauczania eksperymentalnego inwestując w  ich umiejętności zawodowe.

 - Nieocenioną rolę we współpracy ze szkołą odgrywają zawsze rodzice – mówiła Marzena Pomykalska. - Stąd wynika potrzeba poznania osądu rodziców i uczniów, dla których pracujemy.

Uczestnicy, pracując w grupach mieli możliwość opowiedzenia o swojej „szkole marzeń” oraz opisania, jak wygląda „szkoła realna”, z którą mają kontakt w życiu codziennym.

Doskonale z tego zadania wywiązali się uczniowie, którzy przekazali bardzo cenne wskazówki. Wartością dodaną do debaty jest z pewnością integracja całego środowiska lokalnego, oraz stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Wszyscy uczestnicy debaty, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie i ich rodzice podkreślali konieczność wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce naukowe, najnowsze technologie oraz wprowadzenia większej ilości zajęć praktycznych, nauki w formie przeprowadzania eksperymentów. Problemy, jakie podkreślali nauczyciele to głównie duża ilość biurokracji, która zabiera czas i utrudnia twórcze i indywidualne podejście do uczniów. Uczniowie i rodzice narzekali na przeładowanie podstaw programowych, zbyt małą ilość zajęć praktycznych, zajęć w terenie czy wycieczek edukacyjnych. Zauważono też dobre zmiany w szkołach, jakie zaszły w ostatnich latach – lepsze wyposażenie pracowni, współpracę na linii szkoła-rodzice.

W wyniku innych pomysłów, jakie się pojawiły wyodrębniono łatwe do interwencji obszary, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności. Pomysłami, które zostaną wprowadzone są : brak prac domowych na weekendy oraz stworzenie w szkołach stref ciszy i kącików chilloutu.

Debata oświatowa realizowana była w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. Lubelskim ". Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodek Lubelski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w spotkaniu dialogowym.

 

debata1

 

debata2

debata3

debata5

debata4

0
0
0
s2smodern