Młodzieżowa Rada Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 marca 2018    |    Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Młodzieżowa Rada Miasta

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że III zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik I kadencji odbędzie się 11 października 2016 r. (wtorek) o godz. 1530 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84 (III piętro – sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołów problemowych Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej oraz jej przewodniczącego.
 9. Wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik do Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
 10. Dyskusja w sprawie wniosków do budżetu Miasta Kraśnik na rok 2017.
 11. Wolne głosy.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik

Maja Sygacz

 

mrm 3

 

Uprzejmie zawiadamiam, że II zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik I kadencji odbędzie się 07 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84 (III piętro – sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik.
 4. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kraśniku zaświadczeń o wyborze na radnego
 5. Ślubowanie radnych.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja dotycząca imprezy Young Festival – 27.08.2016 r.
 9. Omówienie kalendarza imprez kulturalnych w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.
 10. Wolne głosy.
 11. Zakończenie obrad sesji.

 

mlodziezowa rada 3

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KRAŚNIK

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów na kandydata Został wybrany
 1. Nastarowicz Marcin 79 TAK
 2. Bnyamin Nicol 74 TAK
 3. Maziarz Artur 68 TAK
 4. Sowa Patryk 50 TAK
 5. Zugaj Filip 49 TAK
 6. Jach Julia 48 TAK
 7. Madras Mikołaj 41 TAK
 8. Klucznik Wojciech 40 TAK
 9. Drozd Klara 39 TAK
 10. Skowera Klaudia 39 TAK
 11. Reluga Bartłomiej 37 TAK
 12. Osojca Bartosz 36 TAK
 13. Wójtowicz Paweł 31 TAK
 14. Pielaszkiewicz Maciej 30 TAK
 15. Szutta Maciej 30 TAK
 16. Sygacz Maja 26 TAK
 17. Jarosz Aleksandra 25 TAK
 18. Gozdalska Kinga 19 TAK
 19. Orzeł Daniel 19 TAK
 20. Krawiec Maciej 18 TAK

 

mrm kandydaci

 

pdf Protokół Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

W kwietniu odbędą się pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.

Do rady kandydować będą mogły osoby w wieku od 14 do19 lat, które zamieszkują na terenie miasta Kraśnik lub są zameldowani na pobyt czasowy.

W skład Rady wejdzie 20 osób, wybranych w wyborach, które odbędą się pod koniec kwietnia.

Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 30 osób uprawnionych do głosowania.

Do głosowania w wyborach uprawnieni będą mieszkańcy w wieku 14-19 lat. Każdy będzie mógł oddać głos na 1 do 3 kandydatów.

Kandydaci na radnych stosowne dokumenty mogą składać w Miejskiej Komisji Wyborczej (Urząd Miasta Kraśnik, pokój 317) w dniach 1-8 kwietnia. Następnie, po ogłoszeniu zarejestrowanych kandydatów będzie czas na kampanię wyborczą.

Wybory odbywać się będą w dniach 22-26 kwietnia. Na terenie miasta będzie kilka lokali wyborczych, każdego dnia będzie można zagłosować w jednym z nich.

Lokale wyborcze:

-Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84

-Centrum Kultury i Promocji, al. Niepodległości 44

-Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1

-Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, ul. Urzędowska 10

-Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Nr 2, ul. Piaskowa 20

Młodzieżowa Rada Miasta będzie mogła opiniować projekty uchwał Rady Miasta Kraśnik dotyczące istotnych dla młodzieży spraw. Będzie miała też możliwość inicjowania działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście oraz inspirowania i koordynowania inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi. 

 

Zgoda na kandydowanie

Zgoda rodziców na kandydowanie osoby niepełnoletniej

Lista osób popierających kandydata

Kalendarz wyborczy

Zgoda na przetwarzanie danych

 

wybory MRM

 

 

 

W kwietniu odbędą się pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.

Powołanie młodzieżowej rady jest jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi i systematycznego angażowania jej w życie swojej społeczności. Możliwość powstania Młodzieżowej Rady przewiduje uchwała podjęta przez Radę Miasta pod koniec lutego. Statut Młodzieżowej Rady oraz sposób jej wyboru został wypracowany podczas spotkań z młodzieżą, odbywających się w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

- Dobrze działający samorząd możliwy jest jedynie wtedy, gdy obywatele są zainteresowani sprawami publicznymi i włączeni w podejmowanie decyzji – mówi burmistrz Mirosław Włodarczyk. Konsultowanie działań władz z mieszkańcami jest gwarantem tego, iż decyzje te zgodne będą z oczekiwaniami ich adresatów.

Do rady kandydować będą mogły osoby w wieku od 14 do19 lat, które zamieszkują na terenie miasta Kraśnik lub są zameldowani na pobyt czasowy.

W skład Rady wejdzie 20 osób, wybranych w wyborach, które odbędą się pod koniec kwietnia.

Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 30 osób uprawnionych do głosowania.

Do głosowania w wyborach uprawnieni będą mieszkańcy w wieku 14-19 lat. Każdy będzie mógł oddać głos na 1 do 3 kandydatów.

Na początku kwietnia będzie można zgłaszać kandydatów na radnych. Następnie, po ogłoszeniu zarejestrowanych kandydatów będzie czas na kampanię wyborczą a pod koniec kwietnia odbędą się wybory. Na terenie miasta będzie kilka lokali wyborczych, każdego dnia będzie można zagłosować w jednym z nich.

Młodzieżowa Rada Miasta będzie mogła opiniować projekty uchwał Rady Miasta Kraśnik dotyczące istotnych dla młodzieży spraw. Będzie miała też możliwość inicjowania działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście oraz inspirowania i koordynowania inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi.

 

mlodziezowa rada konsultacje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI