e-Kraśnik

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

e krasnik top2

Platforma wymiany informacji i dokumentów

efrr  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne,
Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.
 

 

 

Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego można uzyskać w następujących miejscach:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
  tel.: 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl
  www.lubelskie.pl/?pid=154
 2. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  tel.: 81 44 16 738, 81 4416 750, fax: 81 44 16 740
  BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 888 776
  email: drr@lubelskie.plrpo@lubelskie.pl
  www.rpo.lubelskie.pl
 3. Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
  tel. 81 46 23 831, 81 46 23 812
  e-mail: lawp@lubelskie.pl
  www.lawp.lubelskie.pl

  Beneficjent: Miasto Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

  Całkowita wartość projektu: 1 935 750,00 PLN

  Kwota dofinansowania: 1 624 307,50 PLN

  Cel projektu

  Celem głównym projektu jest stworzenie efektywnej platformy wymiany informacji i dokumentów między mieszkańcami i władzami Miasta Kraśnik.

  O projekcie

  „e-Kraśnik” oznacza rozwiązania organizacyjno-technologiczne umożliwiające świadczenie usług publicznych za pomocą Internetu. Realizacja projektu spowoduje szereg korzyści dla Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Kraśnik, a dla klienta oznaczać będzie: sprawną obsługę, wygodne załatwianie spraw, przejrzystość prowadzonych postępowań i wydawanych decyzji dzięki możliwości załatwiania większości spraw przez Internet.

  W ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania teleinformatyczne dedykowane dla mieszkańców, tj.:

  • darmowy dostęp do Internetu socjalnego poprzez HOT SPOTY,
  • darmowy dostęp do usług e-Kraśnik poprzez TELECENTRA, które umożliwią mieszkańcom: dostęp do aktualnych przepisów, załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną, skanowanie, drukowanie, archiwizowanie danych na nośnikach optycznych
  • publiczne punkty dostępu do internetu – INFOMATY,
  • wydawanie bezpłatnych niekwalifikowanych certyfikatów (podpis elektroniczny), umożliwiających załatwianie spraw przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie,
  • utworzenie Centrum Obsługi Mikropłatności umożliwiające dokonywanie płatności o niskiej wartości jednostkowej przez Internet,
  • dostosowanie serwisów informacyjnych Miasta Kraśnik do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie w przeglądarkach większej czcionki, udostępnienie tekstu mówionego, nawigację z wykorzystaniem klawiatury zamiast myszki,
  • system kurierski – obsługa osób starszych (po 75 r. życia) i niepełnosprawnych oraz przedsiębiorców w miejscu ich zamieszkania bądź siedzibie,
  • system publicznego udostępniania map cyfrowych (system GIS) umożliwi przeglądanie planu Miasta, map tematycznych i innych informacji o przestrzeni miejskiej dla mieszkańców, turystów, inwestorów, w atrakcyjnej szacie graficznej, użytkownik będzie miał możliwość generowania wydruków wysokiej jakości w wybranym formacie graficznym (PDF, JPG) z podziałką i legendą
  • szersze wykorzystanie platformy multiinfo – informowanie o statusie załatwionej sprawy.

 

0
0
0
s2smodern