Kraśniczanie Roku

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 marca 2018    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Kraśniczanin roku 2016 – ks. Wiesław Rosiński i ks. Wiesław Szewczuk

RosinskiSzewczukTytuł Kraśniczanina Roku otrzymali ex aequo proboszczowie kraśnickich parafii - Wiesław Rosiński i Wiesław Szewczuk, którzy po wielu latach starań zakończyli budowę dwóch nowych świątyń. Oba kościoły zostały też konsekrowane.

Jak czytamy w uzasadnieniu komisji obaj nominaci dokonywali wieloletnich wysiłków i starań, których zwieńczeniem były akty konsekracji kościołów. Zasługą obydwu księży są nie tylko nowo wybudowane kościoły. Wykazując talent organizatorski pobudzili aktywność okolicznej społeczności i zintegrowali ją. Nowe świątynie są nie tylko miejscem kultu religijnego, ale podejmują starania, by być miejscem życia kulturalnego parafian, gdzie także młodzież może czerpać z najlepszych wzorców wychowawczych. 

 


Kraśniczanin roku 2014 - Krzysztof Wiśliński

WislinskiInicjator Festiwalu Dziedzictwa JP II, chórzysta zespołu kameralnego działającego przy Kościele Ducha Św., członek lubelskiego Zespołu Wokalnego "Kairos" oraz prezes zarządu Fundacji Dziedzictwa Jan Pawła II. Jest pomysłodawcą i twórcą Festiwalu Dziedzictwa Jana Pawła II. Jego pierwsza edycja miała miejsce 19 maja 2007 w Centrum Kultury i Promocji. Celem Festiwalu jest ukazywanie osoby i nauczania Jana Pawła II poprzez utwory muzyczno-wokalne. 

W 2008 r. założył i jest prezesem Fundacji Dziedzictwa Jana Pawła II, której celem działania jest m.in. upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie pontyfikatu Jana Pawła II, a także praca wychowawcza ukierunkowana na kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej opartej na wartościach głoszonych przez Jana Pawła II. Współtwórca i aktywny członek Stowarzyszenia Muzycznego „Chór Kameralny Canticum Canticorum” dającego wiele koncertów w Kraśniku, Lublinie i innych miastach, w tym koncertów charytatywnych na określone cele. Współorganizator Pop oratorium "Miłosierdzie Boże" Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu Zespołu Lumen i kraśnickich chórów w trakcie części artystycznej Obchodów Kanonizacji Jana Pawła II w Kraśniku w dniu 4 maja 2014 r. w Kościele p.w. WNMP. 


Kraśniczanin roku 2013 - Marek Solecki

SoleckiMarek Solecki kolekcjonuje m.in. żelazka i wagi. Jest dyplomowanym nauczycielem biologii w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, w której założył w 1995 roku unikalną szkolną Izbę Historyczno-Etnograficzną. Od 2007 roku jest również prezesem Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów. W 2010 roku ówczesny Starosta Kraśnicki przyznał mu medal „Za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego”, a 11 listopada 2013 r. podczas uroczystej gali z okazji Święta Niepodległości został uhonorowany tytułem „Kraśniczanin Roku 2013”. Od wielu lat współpracuje z placówkami muzealnymi w Kraśniku, Zamościu, Chełmie, Batorzu, Janowie Lubelskim i Kluczkowicach. W wielu z nich współorganizował różne wystawy tematyczne, najwięcej w Muzeum Regionalnym w Kraśniku („620-lecie Kraśnika”, „Z malowanej skrzyni”, „Wagi i inne miary”, „Wielka wojna Schlat bei Krasnik 1914 – 1915”, „Żydzi w Kraśniku”). W 2011 roku szereg jego eksponatów zaprezentowano również w Muzeum Zamojskim na wystawie pt. „Zabytki techniki codziennego użytku” oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste w Chełmie”. Jest również autorem wielu publikacji w regionalnych pismach, w tym w „Głosie Ziemi Urzędowskiej”, „Janowskich Korzeniach” oraz kraśnickim „Regionaliście”.


Kraśniczanin roku 2012 - Szczepan Ignaczyński

IgnaczynskiPatriota, społecznik i człowiek z pasją. Ceniony rzeźbiarz w drewnie. Trzy wykonane przez niego rzeźby, kraśnickie pielgrzymki rowerowe zawiozły w darze Janowi Pawłowi II do Watykanu. Swoje rzeźby poświęcił min.: T. Kościuszce, J. Piłsudskiemu, ks. St. Zielińskiemu, P. Ściegiennemu, Papieżowi Janowi Pawłowi II, J. Popiełuszce. Znany kolekcjoner staroci.

W latach 1982-88 pracując w Komendzie Hufca ZHP prowadził harcówkę w modrzewiowym dworku. Był cenionym działaczem turystyki, organizatorem wielu rajdów. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” oraz Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 


Kraśniczanin roku 2011 – ks. dr Jerzy Zamorski

ZamorskiOd 2007 r. Proboszcz i Dziekan w Kościele W.N.M.P. Dekanatu Kraśnickiego w Kraśniku. Wykładowca psychologii, promotor wielu prac licencjackich i magisterskich, a jego dorobek naukowy to szereg wydanych pozycji książkowych. Dzięki jego determinacji, charyzmie oraz wielu staraniom rozpoczęto kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie Świątyni W.N.M.P. obejmujące min. prace przy polichromii ścian i ołtarza, stalli, obrazów i posadzki z ogrzewaniem podłogowym, zasilanym ciepłem z ziemi. 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2010 - Ryszard Łagoda

LagodaByły strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Wieloletni społeczny Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Długoletni kustosz Izby Tradycji i Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Opiekun unikatowego zbioru z zakresu pożarnictwa z terenów Lubelszczyzny i Podlasia. Opiekun i organizator obozów szkoleniowych drużyn harcerskich o specjalności pożarniczej oraz imprez kulturalno-oświatowych. Prezes koła rencistów i emerytów pożarnictwa.

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2009 - Aleksander Płatek

PlatekTwórca i animator kraśnickich zapasów, trener i działacz sportowy. Kraśnicką szkołę zapasów budował na bazie Tęczy Kraśnik, później Stali Kraśnik, a teraz klubu LUKS Suples i działającej przy Zespole Szkół nr 3 Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jego wychowankowie zdobywają wiele medali na zawodach rangi mistrzowskiej, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Znajdują się wśród nich między innymi Jerzy Nieć, olimpijczyk z Seulu oraz wicemistrzyni świata, Agata Pietrzyk i Mistrz Polski Damian Jakóbczyk.

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2008 - Jerzy Cichocki

CichockiPpłk w st. spoczynku, propagator tradycji Wojska Polskiego i wartości patriotycznych. Piastował stanowisko prezesa Klubu Oficerów Rezerwy im. gen. Wł. Andersa w Kraśniku oraz wiceprezesa Koła 24 Pułku Ułanów im. Stanisława Żółkiewskiego w Kraśniku. Od 1990 r. brał czynny udział w inicjowaniu oraz organizowaniu obchodów wszelkich uroczystości państwowych, patriotyczno - religijnych i rocznicowych w Kraśniku - jako mistrz ceremonii i dowódca pocztów sztandarowych. Za swoja aktywną pracę został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

 

 

 


Kraśniczanin roku 2007 - Stanisław Sprawka

SprawkaSpołecznik dający się poznać na wielu płaszczyznach działalności. W 2001 r. założyciel Bractwa ks. Stanisława Zielińskiego gdzie pełnił funkcję przewodniczącego i redaktora czasopisma „Czuwanie” wydawanego przez Bractwo. Inicjator ufundowanej przez mieszkańców Kraśnika, tablicy poświęconej pamięci ks. Stanisława Zielińskiego, pragnący doprowadzić do kanonizacji księdza. Pełnił funkcję sekretarza, a później przewodniczącego w Kraśnickim Towarzystwie Regionalnym. Pisał artykuły i dystrybuował czasopismo „Regionalista”, które wydawało Kraśnickie Towarzystwo Regionalne. Miłośnik przyrody i ochrony środowiska, gdzie pełnił funkcję strażnika przyrody.

 

 

 


Kraśniczanin roku 2006 - Stanisław Różyński

RozynskiDługoletni prezes Koła Pszczelarzy w Kraśniku, był m.in. Wiceprezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego i pełni funkcję Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Radny Rady Miasta Kraśnika w latach 1998-2006. W roku 1982 z jego  inicjatywy i Zarządu Koła Pszczelarzy w Kraśniku odbyło się pierwsze kraśnickie spotkanie  pszczelarzy, które miało charakter naukowo-towarzyski, a po czternastu latach corocznych spotkań Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy zyskały rangę wojewódzką. W spotkaniach biorą udział pszczelarze zarówno z całego kraju jak i delegacje zagraniczne. Podczas spotkań odbywa się szereg prelekcji naukowych o tematyce pszczelarskiej i medycznej. Tradycją jest kiermasz sprzętu i produktów pszczelich, a spotkania urozmaicane są występami artystycznymi.

 

 


Kraśniczanin roku 2005 – ks. Andrzej Majchrzak

MajchrzakByły rektor kościoła Ducha Św. w Kraśniku. Jako dobry gospodarz przyczynił się do przywrócenia dawnej świetności kościoła. Od samego początku swojej pracy duszpasterskiej w Kraśniku dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzka krzywdę i problemy lokalnej społeczności, a współpracując z wieloma organizacjami i instytucjami wniósł znaczący wkład w życie kulturalne Kraśnika. Jego dom stał otworem dla młodzieży, która tłumnie gromadziła się przy jego osobie. Był jednym z założycieli Bractwa księdza Stanisława Zielińskiego.

 

 

 


Kraśniczanin roku 2004 - Anna Zbytniewska

ZbytniewskaDługoletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, cieszący się dużym zaufaniem społecznym. Radna Rady Miasta Kraśnika w latach 1994-1998. Znana z ogromnego zaangażowania w życie kulturalne i rozwój Miasta Kraśnika. Organizator wielu wystaw fotografii, wernisaży, spotkań autorskich, festynów dla dzieci promujących miasto. Propagator czytelnictwa w naszym mieście wśród dzieci, młodzieży, studentów i ludzi starszych dostarczając literaturę ludziom niedołężnym do domów i szpitali za pośrednictwem wolontariuszy. Z jej inicjatywy skomputeryzowano bibliotekę, jako jedną z niewielu w naszym regionie. Dbała o księgozbiór dla młodzieży i studentów współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi.

 

 


Kraśniczanin roku 2003 - Tadeusz Bartoś

BartosRodowity Kraśniczanin, społecznik pomagający potrzebującym. Twórca pierwszej w Kraśniku stołówki „Kromka Chleba” dla bezdomnych i ubogich. Założyciel komitetu zbiórki funduszy na tomograf komputerowy dla SP ZOZ w Kraśniku. Organizator wielu zbiórek darów tj. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykliczne zbiórki świąteczne. Działacz i współpracownik wielu organizacji pozarządowych tj. Bractwa ks. Stanisława Zielińskiego, pełnomocnik Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie sami”, członek redakcji „Regionalista”, Członek Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, członek TOW. Przyjaciół AK, członek klubu modelarskiego „PA-LO-OK.” Został uhonorowany „Medalem Ludzi Gorących Serc” Kuriera Lubelskiego.

 

  


Kraśniczanin roku 2003 - Eliasz Choroszy

ChoroszyDługoletni nauczyciel fizyki, astronomii i jęz. łacińskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kraśniku. Współzałożyciel Szkoły Społecznej im. 24. Pułku Ułanów w Kraśniku. Wydawca podręczników: Testy z fizyki, Notatki z fizyki.

 

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2003 - Roman Wereszczyński

WereszczynskiDługoletni dyrektor Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, który dokonał reorganizacji i restrukturyzacji zakładu prywatyzując jego część. Pod jego zarządem fabryka przetrwała okres transformacji ustrojowej i ekonomicznej, będąc głównym pracodawcą w mieście. Menadżer, przychylny innym instytucjom i firmom, wspomagający w różnej formie działania społeczne, kulturalne i sportowe.

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2003 - Barbara Jaworska-Mazur

Jaworska MazurOd 1974 r. pracownik Zakładowego Domu Kultury FŁT, Miejskiego Domu Kultury, a następnie CKiP w Kraśniku. Wieloletni trener zespołów tanecznych, kształtujący postawy dzieci i młodzieży. Choreograf formacji tanecznej „Fantan”. Poprzez swą działalność kulturalno – wychowawczą przyczyniła się do promocji Kraśnika nie tylko w kraju ale i za jego granicami.

 

 

 

 


Kraśniczanin Roku 2003 - Bogdan Dankiewicz

DankiewiczLekarz, specjalista chirurg I i II stopnia. Ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Kraśniku. Ceniony lekarz, przyjazny i życzliwy dla chorych i personelu. Były działacz konspiracyjny w szeregach AK na terenie obwodu Janów – Kraśnik, a następnie aktywny działacz Światowego Związku Żołnierzy AK.

Bogdan Dankiewicz urodził się 07.11.1925 r. w Bobach. Przed II wojną światową uczęszczał do Gimnazjum w Kraśniku. Od marca 1942 r. był żołnierzem AK - pseudonim „Boguś”. Początkowo pełnił funkcję łącznika, a w połowie 1943 r. został przyjęty do oddziału stacjonarnego Kedywu AK. Po lipcu 1944 r. nie ujawnił się i rozpoczął działalność w „Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość”. Po rozpracowaniu miejscowej siatki ukrywał się w Sopocie, a następnie Szczecinie. W 1947 r. został aresztowany i osadzony na Zamku w Gniewie k. Tczewa. Po wyjściu z więzienia zdał maturę i rozpoczął studia najpierw na Akademii Handlowej, a następnie Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1958 r. wrócił do Kraśnika i rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgicznym w Kraśniku gdzie w późniejszych latach pełnił funkcję ordynatora. W latach 80-tych zaangażowany w działalność opozycji antykomunistycznej. Od 1988 r. współodpowiedzialny za tworzenie struktur zrzeszających żołnierzy AK, z których w 1990 r. powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, którego był aktywnym działaczem w ramach Koła Nr 1 w Kraśniku. Od 2008 r. pełnił funkcję prezesa tego Koła. Był inicjatorem wielu uroczystości oraz aktywnie angażował się w powstawanie miejsc pamięci narodowej na terenie Kraśnika i okolic. Był m.in. jednym ze współinicjatorów powstania Krzyża Katyńskiego na cmentarzu w Kraśniku. Po 1990 r. działał w organizacjach społecznych i politycznych. Współtworzył komitety wyborcze „Solidarność”. Pełnił mandat radnego Rady Miasta przez trzy kadencje w latach 1990-2002. Był jednym z inicjatorów budowy zalewu kraśnickiego. Dwa razy był odznaczany przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 11 kwietnia 2015 r.

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI