Kraśniczanie Roku

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Kraśniczanin roku 2016 – ks. Wiesław Rosiński i ks. Wiesław Szewczuk

RosinskiSzewczukTytuł Kraśniczanina Roku otrzymali ex aequo proboszczowie kraśnickich parafii - Wiesław Rosiński i Wiesław Szewczuk, którzy po wielu latach starań zakończyli budowę dwóch nowych świątyń. Oba kościoły zostały też konsekrowane.

Jak czytamy w uzasadnieniu komisji obaj nominaci dokonywali wieloletnich wysiłków i starań, których zwieńczeniem były akty konsekracji kościołów. Zasługą obydwu księży są nie tylko nowo wybudowane kościoły. Wykazując talent organizatorski pobudzili aktywność okolicznej społeczności i zintegrowali ją. Nowe świątynie są nie tylko miejscem kultu religijnego, ale podejmują starania, by być miejscem życia kulturalnego parafian, gdzie także młodzież może czerpać z najlepszych wzorców wychowawczych. 

 


Kraśniczanin roku 2014 - Krzysztof Wiśliński

WislinskiInicjator Festiwalu Dziedzictwa JP II, chórzysta zespołu kameralnego działającego przy Kościele Ducha Św., członek lubelskiego Zespołu Wokalnego "Kairos" oraz prezes zarządu Fundacji Dziedzictwa Jan Pawła II. Jest pomysłodawcą i twórcą Festiwalu Dziedzictwa Jana Pawła II. Jego pierwsza edycja miała miejsce 19 maja 2007 w Centrum Kultury i Promocji. Celem Festiwalu jest ukazywanie osoby i nauczania Jana Pawła II poprzez utwory muzyczno-wokalne. 

W 2008 r. założył i jest prezesem Fundacji Dziedzictwa Jana Pawła II, której celem działania jest m.in. upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie pontyfikatu Jana Pawła II, a także praca wychowawcza ukierunkowana na kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej opartej na wartościach głoszonych przez Jana Pawła II. Współtwórca i aktywny członek Stowarzyszenia Muzycznego „Chór Kameralny Canticum Canticorum” dającego wiele koncertów w Kraśniku, Lublinie i innych miastach, w tym koncertów charytatywnych na określone cele. Współorganizator Pop oratorium "Miłosierdzie Boże" Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu Zespołu Lumen i kraśnickich chórów w trakcie części artystycznej Obchodów Kanonizacji Jana Pawła II w Kraśniku w dniu 4 maja 2014 r. w Kościele p.w. WNMP. 


Kraśniczanin roku 2013 - Marek Solecki

SoleckiMarek Solecki kolekcjonuje m.in. żelazka i wagi. Jest dyplomowanym nauczycielem biologii w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, w której założył w 1995 roku unikalną szkolną Izbę Historyczno-Etnograficzną. Od 2007 roku jest również prezesem Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów. W 2010 roku ówczesny Starosta Kraśnicki przyznał mu medal „Za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego”, a 11 listopada 2013 r. podczas uroczystej gali z okazji Święta Niepodległości został uhonorowany tytułem „Kraśniczanin Roku 2013”. Od wielu lat współpracuje z placówkami muzealnymi w Kraśniku, Zamościu, Chełmie, Batorzu, Janowie Lubelskim i Kluczkowicach. W wielu z nich współorganizował różne wystawy tematyczne, najwięcej w Muzeum Regionalnym w Kraśniku („620-lecie Kraśnika”, „Z malowanej skrzyni”, „Wagi i inne miary”, „Wielka wojna Schlat bei Krasnik 1914 – 1915”, „Żydzi w Kraśniku”). W 2011 roku szereg jego eksponatów zaprezentowano również w Muzeum Zamojskim na wystawie pt. „Zabytki techniki codziennego użytku” oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste w Chełmie”. Jest również autorem wielu publikacji w regionalnych pismach, w tym w „Głosie Ziemi Urzędowskiej”, „Janowskich Korzeniach” oraz kraśnickim „Regionaliście”.


Kraśniczanin roku 2012 - Szczepan Ignaczyński

IgnaczynskiPatriota, społecznik i człowiek z pasją. Ceniony rzeźbiarz w drewnie. Trzy wykonane przez niego rzeźby, kraśnickie pielgrzymki rowerowe zawiozły w darze Janowi Pawłowi II do Watykanu. Swoje rzeźby poświęcił min.: T. Kościuszce, J. Piłsudskiemu, ks. St. Zielińskiemu, P. Ściegiennemu, Papieżowi Janowi Pawłowi II, J. Popiełuszce. Znany kolekcjoner staroci.

W latach 1982-88 pracując w Komendzie Hufca ZHP prowadził harcówkę w modrzewiowym dworku. Był cenionym działaczem turystyki, organizatorem wielu rajdów. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” oraz Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 


Kraśniczanin roku 2011 – ks. dr Jerzy Zamorski

ZamorskiOd 2007 r. Proboszcz i Dziekan w Kościele W.N.M.P. Dekanatu Kraśnickiego w Kraśniku. Wykładowca psychologii, promotor wielu prac licencjackich i magisterskich, a jego dorobek naukowy to szereg wydanych pozycji książkowych. Dzięki jego determinacji, charyzmie oraz wielu staraniom rozpoczęto kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie Świątyni W.N.M.P. obejmujące min. prace przy polichromii ścian i ołtarza, stalli, obrazów i posadzki z ogrzewaniem podłogowym, zasilanym ciepłem z ziemi. 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2010 - Ryszard Łagoda

LagodaByły strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Wieloletni społeczny Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Długoletni kustosz Izby Tradycji i Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Opiekun unikatowego zbioru z zakresu pożarnictwa z terenów Lubelszczyzny i Podlasia. Opiekun i organizator obozów szkoleniowych drużyn harcerskich o specjalności pożarniczej oraz imprez kulturalno-oświatowych. Prezes koła rencistów i emerytów pożarnictwa.

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2009 - Aleksander Płatek

PlatekTwórca i animator kraśnickich zapasów, trener i działacz sportowy. Kraśnicką szkołę zapasów budował na bazie Tęczy Kraśnik, później Stali Kraśnik, a teraz klubu LUKS Suples i działającej przy Zespole Szkół nr 3 Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jego wychowankowie zdobywają wiele medali na zawodach rangi mistrzowskiej, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Znajdują się wśród nich między innymi Jerzy Nieć, olimpijczyk z Seulu oraz wicemistrzyni świata, Agata Pietrzyk i Mistrz Polski Damian Jakóbczyk.

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2008 - Jerzy Cichocki

CichockiPpłk w st. spoczynku, propagator tradycji Wojska Polskiego i wartości patriotycznych. Piastował stanowisko prezesa Klubu Oficerów Rezerwy im. gen. Wł. Andersa w Kraśniku oraz wiceprezesa Koła 24 Pułku Ułanów im. Stanisława Żółkiewskiego w Kraśniku. Od 1990 r. brał czynny udział w inicjowaniu oraz organizowaniu obchodów wszelkich uroczystości państwowych, patriotyczno - religijnych i rocznicowych w Kraśniku - jako mistrz ceremonii i dowódca pocztów sztandarowych. Za swoja aktywną pracę został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

 

 

 


Kraśniczanin roku 2007 - Stanisław Sprawka

SprawkaSpołecznik dający się poznać na wielu płaszczyznach działalności. W 2001 r. założyciel Bractwa ks. Stanisława Zielińskiego gdzie pełnił funkcję przewodniczącego i redaktora czasopisma „Czuwanie” wydawanego przez Bractwo. Inicjator ufundowanej przez mieszkańców Kraśnika, tablicy poświęconej pamięci ks. Stanisława Zielińskiego, pragnący doprowadzić do kanonizacji księdza. Pełnił funkcję sekretarza, a później przewodniczącego w Kraśnickim Towarzystwie Regionalnym. Pisał artykuły i dystrybuował czasopismo „Regionalista”, które wydawało Kraśnickie Towarzystwo Regionalne. Miłośnik przyrody i ochrony środowiska, gdzie pełnił funkcję strażnika przyrody.

 

 

 


Kraśniczanin roku 2006 - Stanisław Różyński

RozynskiDługoletni prezes Koła Pszczelarzy w Kraśniku, był m.in. Wiceprezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego i pełni funkcję Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Radny Rady Miasta Kraśnika w latach 1998-2006. W roku 1982 z jego  inicjatywy i Zarządu Koła Pszczelarzy w Kraśniku odbyło się pierwsze kraśnickie spotkanie  pszczelarzy, które miało charakter naukowo-towarzyski, a po czternastu latach corocznych spotkań Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy zyskały rangę wojewódzką. W spotkaniach biorą udział pszczelarze zarówno z całego kraju jak i delegacje zagraniczne. Podczas spotkań odbywa się szereg prelekcji naukowych o tematyce pszczelarskiej i medycznej. Tradycją jest kiermasz sprzętu i produktów pszczelich, a spotkania urozmaicane są występami artystycznymi.

 

 


Kraśniczanin roku 2005 – ks. Andrzej Majchrzak

MajchrzakByły rektor kościoła Ducha Św. w Kraśniku. Jako dobry gospodarz przyczynił się do przywrócenia dawnej świetności kościoła. Od samego początku swojej pracy duszpasterskiej w Kraśniku dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzka krzywdę i problemy lokalnej społeczności, a współpracując z wieloma organizacjami i instytucjami wniósł znaczący wkład w życie kulturalne Kraśnika. Jego dom stał otworem dla młodzieży, która tłumnie gromadziła się przy jego osobie. Był jednym z założycieli Bractwa księdza Stanisława Zielińskiego.

 

 

 


Kraśniczanin roku 2004 - Anna Zbytniewska

ZbytniewskaDługoletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, cieszący się dużym zaufaniem społecznym. Radna Rady Miasta Kraśnika w latach 1994-1998. Znana z ogromnego zaangażowania w życie kulturalne i rozwój Miasta Kraśnika. Organizator wielu wystaw fotografii, wernisaży, spotkań autorskich, festynów dla dzieci promujących miasto. Propagator czytelnictwa w naszym mieście wśród dzieci, młodzieży, studentów i ludzi starszych dostarczając literaturę ludziom niedołężnym do domów i szpitali za pośrednictwem wolontariuszy. Z jej inicjatywy skomputeryzowano bibliotekę, jako jedną z niewielu w naszym regionie. Dbała o księgozbiór dla młodzieży i studentów współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi.

 

 


Kraśniczanin roku 2003 - Tadeusz Bartoś

BartosRodowity Kraśniczanin, społecznik pomagający potrzebującym. Twórca pierwszej w Kraśniku stołówki „Kromka Chleba” dla bezdomnych i ubogich. Założyciel komitetu zbiórki funduszy na tomograf komputerowy dla SP ZOZ w Kraśniku. Organizator wielu zbiórek darów tj. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykliczne zbiórki świąteczne. Działacz i współpracownik wielu organizacji pozarządowych tj. Bractwa ks. Stanisława Zielińskiego, pełnomocnik Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie sami”, członek redakcji „Regionalista”, Członek Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, członek TOW. Przyjaciół AK, członek klubu modelarskiego „PA-LO-OK.” Został uhonorowany „Medalem Ludzi Gorących Serc” Kuriera Lubelskiego.

 

  


Kraśniczanin roku 2003 - Eliasz Choroszy

ChoroszyDługoletni nauczyciel fizyki, astronomii i jęz. łacińskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kraśniku. Współzałożyciel Szkoły Społecznej im. 24. Pułku Ułanów w Kraśniku. Wydawca podręczników: Testy z fizyki, Notatki z fizyki.

 

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2003 - Roman Wereszczyński

WereszczynskiDługoletni dyrektor Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, który dokonał reorganizacji i restrukturyzacji zakładu prywatyzując jego część. Pod jego zarządem fabryka przetrwała okres transformacji ustrojowej i ekonomicznej, będąc głównym pracodawcą w mieście. Menadżer, przychylny innym instytucjom i firmom, wspomagający w różnej formie działania społeczne, kulturalne i sportowe.

 

 

 

 


Kraśniczanin roku 2003 - Barbara Jaworska-Mazur

Jaworska MazurOd 1974 r. pracownik Zakładowego Domu Kultury FŁT, Miejskiego Domu Kultury, a następnie CKiP w Kraśniku. Wieloletni trener zespołów tanecznych, kształtujący postawy dzieci i młodzieży. Choreograf formacji tanecznej „Fantan”. Poprzez swą działalność kulturalno – wychowawczą przyczyniła się do promocji Kraśnika nie tylko w kraju ale i za jego granicami.

 

 

 

 


Kraśniczanin Roku 2003 - Bogdan Dankiewicz

DankiewiczLekarz, specjalista chirurg I i II stopnia. Ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Kraśniku. Ceniony lekarz, przyjazny i życzliwy dla chorych i personelu. Były działacz konspiracyjny w szeregach AK na terenie obwodu Janów – Kraśnik, a następnie aktywny działacz Światowego Związku Żołnierzy AK.

Bogdan Dankiewicz urodził się 07.11.1925 r. w Bobach. Przed II wojną światową uczęszczał do Gimnazjum w Kraśniku. Od marca 1942 r. był żołnierzem AK - pseudonim „Boguś”. Początkowo pełnił funkcję łącznika, a w połowie 1943 r. został przyjęty do oddziału stacjonarnego Kedywu AK. Po lipcu 1944 r. nie ujawnił się i rozpoczął działalność w „Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość”. Po rozpracowaniu miejscowej siatki ukrywał się w Sopocie, a następnie Szczecinie. W 1947 r. został aresztowany i osadzony na Zamku w Gniewie k. Tczewa. Po wyjściu z więzienia zdał maturę i rozpoczął studia najpierw na Akademii Handlowej, a następnie Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1958 r. wrócił do Kraśnika i rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgicznym w Kraśniku gdzie w późniejszych latach pełnił funkcję ordynatora. W latach 80-tych zaangażowany w działalność opozycji antykomunistycznej. Od 1988 r. współodpowiedzialny za tworzenie struktur zrzeszających żołnierzy AK, z których w 1990 r. powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, którego był aktywnym działaczem w ramach Koła Nr 1 w Kraśniku. Od 2008 r. pełnił funkcję prezesa tego Koła. Był inicjatorem wielu uroczystości oraz aktywnie angażował się w powstawanie miejsc pamięci narodowej na terenie Kraśnika i okolic. Był m.in. jednym ze współinicjatorów powstania Krzyża Katyńskiego na cmentarzu w Kraśniku. Po 1990 r. działał w organizacjach społecznych i politycznych. Współtworzył komitety wyborcze „Solidarność”. Pełnił mandat radnego Rady Miasta przez trzy kadencje w latach 1990-2002. Był jednym z inicjatorów budowy zalewu kraśnickiego. Dwa razy był odznaczany przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 11 kwietnia 2015 r.

0
0
0
s2smodern