Ochrona zieleni miejskiej

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 21 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

zielen

Usuwanie drzew

I ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW 

Aktualne przepisy dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości, na podstawie  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) wersja od 17 czerwca 2017 r. 

 

OSOBY FIZYCZNE mogą usunąć ze swojej nieruchomości:

I. BEZ ZGŁOSZENIA I BEZ ZEZWOLENIA

1. Drzewa  owocowe.

2. Krzewy owocowe i ozdobne.

3. Drzewa inne niż owocowe, których obwody pni zmierzonych na wysokości 5 cm od podstawy nie przekraczają:

 1.  80 cm - w przypadku  topoli, wierzby, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca  zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

II. NA ZGŁOSZENIE*  (Po przeprowadzonych oględzinach I braku sprzeciwu organu):

       1. Drzewa inne niż owocowe, których obwody pni zmierzonych na wysokości 5 cm od podstawy przekraczają:

    a. 80 cm - w przypadku  topoli, wierzby, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego,

            b. 65 cm - w przypadku kasztanowca  zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

    c. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew, 

   i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej ani z planowaną działalnością gospodarczą.

III. NA WNIOSEK **(po uzyskaniu decyzji zezwalającej):

      1. Drzewa inne niż owocowe, których obwody pni zmierzonych na wysokości 5 cm od podstawy przekraczają:

a. 80 cm - w przypadku  topoli, wierzby, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego,

         b. 65 cm - w przypadku kasztanowca  zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

         c. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew, 

  i są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  lub  z planowaną działalnością gospodarczą.

 

OSOBY PRAWNE  mogą usunąć ze swojej nieruchomości:

I. BEZ ZEZWOLENIA

 1. Krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m².

     2. Drzewa pełniące funkcje ozdobne w tym owocowe, których obwody pni zmierzonych na wysokości 5 cm od podstawy nie przekraczają:

a. 80 cm - w przypadku  topoli, wierzby, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

  c. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

II. NA WNIOSEK** (po uzyskaniu decyzji zezwalającej):

1. Krzewy rosnące w skupisku o powierzchni powyżej 25 m².

       2. Drzewa pełniące funkcje ozdobne, w tym owocowe, których obwody pni zmierzonych na wysokości 5 cm od podstawy przekraczają:

a. 80 cm - w przypadku  topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

          b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

 c. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

* Po wniesieniu zgłoszenia na urzędowym formularzu organ w ciągu 21 dni przeprowadza oględziny drzew i sporządza protokół. Brak wniesienia przez organ w ciągu  14 dni od daty przeprowadzonych oględzin, sprzeciwu  na usunięcie drzew, uprawnia właściciela do wykonania wycinki drzew. Usunięcie zgłoszonych może zostać wykonane w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin.

** Za usunięcie drzew lub krzewów, na które organ wydał zezwolenie drogą decyzji administracyjnej, może być naliczona opłata na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia. Naliczona opłata może być odroczona, a następnie umorzona w zamian za dokonanie nasadzeń drzew zastępczych, które po 3 latach zachowają żywotność.

Usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w układzie urbanistycznym miasta Kraśnik wpisanym do rejestru zabytków, wymaga zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Usunięcie drzew bez uprzedniego zgłoszenia lub bez uzyskania zezwolenia organu, bądź usunięcie drzew wbrew wniesionego sprzeciwu organu  skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących obowiązku zgłaszania zamiaru usunięcia drzew lub obowiązku uzyskania zezwolenia  na usunięcie drzew lub krzewów  oraz formularz zgłoszenia i wniosku można uzyskać:

- na stronie internetowej www.krasnik.eu w zakładce ochrona środowiska – „aktualności” oraz na BIP,

- w Urzędzie Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84 w pokoju 210 lub pod numerem telefonu 81 825 15 49. 

Pomniki przyrody


II POMNIKI PRZYRODY 

Pomnikami przyrody według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. „są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,  jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Pomniki przyrody są ważnym i istotnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego atrakcyjność, posiadają wysokie walory  dydaktyczne i edukacyjne. Na terenie Miasta Kraśnik znajdują się następujące pomniki przyrody:

 • kasztanowiec zwyczajny - obwód 254 cm, wysokość 17 metrów. Kasztanowiec rośnie na cmentarzu przykościelnym Kościoła Św. Ducha, ul. Narutowicza 31,
 • lipa drobnolistna - obwód 352 cm, wysokość 17,5 metrów. Lipa rośnie na cmentarzu przykościelnym Kościoła Św. Ducha, ul. Narutowicza 31,
 • kasztanowiec zwyczajny - obwód   292 cm. Kasztanowiec rośnie na skwerku przy ul. Narutowicza 29,
 • jesion wyniosły - obwód 280 cm. Jesion rośnie na skwerku przy ul. Narutowicza 29,
 • dąb szypułkowy „Rotmistrz” - obwód 245 cm. Dąb rośnie w pasie drogowym   ul. Tysiąclecia w Kraśniku,
 • dąb szypułkowy „Chorąży” - obwód 232 cm. Dąb rośnie na terenie ZOZ przy wjeździe do szpitala od ul. Chopina,
 • kasztanowiec zwyczajny „Starszy Wachmistrz” - obwód 291 cm. Kasztanowiec rośnie na terenie   ZOZ, ul. Chopina 13, między magazynami szpitalnymi.
 • kasztanowiec zwyczajny „Wachmistrz” - obwód 231 cm. Kasztanowiec rośnie na terenie ZOZ, ul. Chopina 13,
 • grusza pospolita „Sanitariuszka” - obwód 178 cm. Grusza rośnie na terenie ZOZ, ul. Chopina 13
 • trójrzędowa aleja grabów zwyczajnych tzw. „Szwadron”, składająca się z 60 drzew: I rząd - 30 szt., II rząd - 10 szt., III rząd - 20 szt. - aleja zlokalizowana jest na terenie ZOZ, ul. Chopina 13,
 • głaz narzutowy zlokalizowany na terenie parku miejskiego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego,
 • głaz narzutowy zlokalizowany na terenie posesji przy ul. Urzędowskiej 402 w Kraśniku.

 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow