Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 września 2017    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:

Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik odbyło się dnia 15 września 2017r.

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 22 września 2017r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 29 posiedzenia Komisji.
 4. Rozpatrzenie pisma Państwa Katarzyny i Roberta Zdyb dotyczącego zwrotu bonifikaty za lokal mieszkalny.
 5. Informacja na temat sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek miejskich.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Miastu Kraśnik, jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik w m. Kraśnik od km 25+528 do km 26+633 (strona prawa)”.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Lubelskiej, obręb Zarzecze I.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/12 o pow. 0,0019 ha oraz 103/28 o pow. 0,0036 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 17. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działki oznaczonej numerem 103/29 o pow. 0,0207 ha, położonej w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonej pod drogę gminną.
 18. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/11 o pow. 0,0052 ha oraz 103/27 o pow. 0,0103 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 19. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/10 o pow. 0,0079 ha oraz 103/26 o pow. 0,0156 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 20. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/13 o pow. 0,0100 ha oraz 103/14 o pow. 0,0137 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogę gminną.
 21. Zaopiniowanie wniosku Pani Joanny Grzesik w sprawie umorzenia odsetek i rozłożenia zadłużenia z tyt. najmu lokalu mieszkalnego położonego w Kraśniku.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 21 września 2017r. (czwartek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 29, 30 posiedzenia Komisji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Miastu Kraśnik, jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik w m. Kraśnik od km 25+528 do km 26+633 (strona prawa)”.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Lubelskiej, obręb Zarzecze I.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie
 14. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/12 o pow. 0,0019 ha oraz 103/28 o pow. 0,0036 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 15. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działki oznaczonej numerem 103/29 o pow. 0,0207 ha, położonej w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonej pod drogę gminną.
 16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/11 o pow. 0,0052 ha oraz 103/27 o pow. 0,0103 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 17. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/10 o pow. 0,0079 ha oraz 103/26 o pow. 0,0156 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogi gminne.
 18. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działek oznaczonych numerami: 103/13 o pow. 0,0100 ha oraz 103/14 o pow. 0,0137 ha, położonych w Kraśniku, obręb Zachód przeznaczonych pod drogę gminną.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 18 września 2017 r.

  Ostatnie posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik odbyło się w dniu 19 września 2017r.


Ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 20 września 2017r.   

 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI