Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 sierpnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:


Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik odbyło się dnia 14 czerwca 2018 roku 


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 27 lipca 2018r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 39 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działki położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze II, przeznaczonej pod drogę gminną (KDD-G).
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 19 lipca 2018r. (czwartek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 40 posiedzenia Komisji.
 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia Czteroletniego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Kraśnik na lata 2018-2021.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiaru nabycia na własność Gminy Miasta Kraśnik działki położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze II, przeznaczonej pod drogę gminną (KDD-G).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 18 czerwca 2018r.          

 

Ostatnie posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik odbyło się w dniu 15 maja 2018r.


Ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 16 maja  2017r.  

 

 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje