Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 28 maja 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 23 maja 2017 roku (wtorek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 11 posiedzenia Komisji.
 4. Analiza realizacji zgłoszonych interpelacji radnych w 2016r.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.
 1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za 2016r.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2016r.
 3. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia Urzędu Miasta Kraśnik za 2016r.
 4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kraśnik za 2016r.

+ - Komisja Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 19 maja 2017r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 26, 27 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za rok 2016.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kraśnik.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Kraśnik na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy al. Niepodległości 40 w Kraśniku.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Podleska ulicy w mieście Kraśnik.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Olejna ulicy w mieście Kraśnik.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Podwalna ulicy w mieście Kraśnik.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Piastowska ulicy w mieście Kraśnik.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Juliusza Osterwy ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Józefa Ignacego Kraszewskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Lipowa ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Zofii Nałkowskiej ulicy w mieście Kraśnik.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mleczarska ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Północna ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Powstańców Śląskich ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Elizy Orzeszkowej ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Okopowa ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ogrodowa ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ostrowiecka ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Oboźna ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Parkowa ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Obwodowa ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Polna ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Młyńska ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie posiedzenia.

   {/slider Click to collapse

{slider=Komisja Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji}

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 18 maja 2017r. (czwartek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 26, 27 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za rok 2016.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kraśnik.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Kraśnik na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy al. Niepodległości 40 w Kraśniku.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Podleska ulicy w mieście Kraśnik.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Olejna ulicy w mieście Kraśnik.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Podwalna ulicy w mieście Kraśnik.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Piastowska ulicy w mieście Kraśnik.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Juliusza Osterwy ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Józefa Ignacego Kraszewskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Lipowa ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Zofii Nałkowskiej ulicy w mieście Kraśnik.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mleczarska ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Północna ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Powstańców Śląskich ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Elizy Orzeszkowej ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Okopowa ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ogrodowa ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ostrowiecka ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Oboźna ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Parkowa ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Obwodowa ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Polna ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Młyńska ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie posiedzenia.

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 22 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2016 rok.
 7. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za rok 2016.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

    

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik odbędzie się w dniu 16 maja 2017r. (wtorek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 19 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2016 rok.
 7. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za rok 2016.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 17 maja 2017r. (środa) o godz. 14 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 19 posiedzenia Komisji.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2016rok.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za rok 2016.
 7. Zakończenie posiedzenia.

  


 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI