Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 26 kwietnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:

Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik odbyło się dnia 27 lutego 2017 roku

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 21 kwietnia 2017r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 25 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Kraśnik za 2016r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wysokości inkasa.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchylenia uchwały Nr X/56/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie na terenie parkingu stanowiącego własność Miasta Kraśnik przy ul. Oboźnej oraz uchylenia uchwały Nr X/55/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z parkingu płatnego przy ul. Oboźnej w Kraśniku”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu usytuowanego w pasie nadbrzeżnym Zalewu Kraśnickiego będącego w zasobie Gminy Miasto Kraśnik.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Wierzbowej, obręb Ośrodek.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Krakowska ulicy w mieście Kraśnik.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Krańcowa ulicy w mieście Kraśnik.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Łożyskowa ulicy w mieście Kraśnik.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kornela Makuszyńskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mała ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jana Matejki ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Metalowców ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Adama Mickiewicza ulicy w mieście Kraśnik.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Miedziana ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Krzywa ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kwiatkowicka ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Niecała ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Leśna ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mieszka I ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Łąkowa ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Nowa ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Cypriana Kamila Norwida ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Gabriela Narutowicza ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Nadstawna ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Miła ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017r. (czwartek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 25 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2016r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wysokości inkasa.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchylenia uchwały Nr X/56/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie na terenie parkingu stanowiącego własność Miasta Kraśnik przy ul. Oboźnej oraz uchylenia uchwały Nr X/55/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z parkingu płatnego przy ul. Oboźnej w Kraśniku”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu usytuowanego w pasie nadbrzeżnym Zalewu Kraśnickiego będącego w zasobie Gminy Miasto Kraśnik.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Wierzbowej, obręb Ośrodek.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Krakowska ulicy w mieście Kraśnik.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Krańcowa ulicy w mieście Kraśnik.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Łożyskowa ulicy w mieście Kraśnik.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kornela Makuszyńskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mała ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jana Matejki ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Metalowców ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Adama Mickiewicza ulicy w mieście Kraśnik.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Miedziana ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Krzywa ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kwiatkowicka ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Niecała ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Leśna ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mieszka I ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Łąkowa ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Nowa ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Cypriana Kamila Norwida ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Gabriela Narutowicza ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Nadstawna ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Miła ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 28 marca 2017 r.    

Ostatnie posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik odbyło się w dniu 21 marca 2017r.  

Ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 22 marca 2017r.  


 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI