Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 15 45 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 3 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik w ciągu ul. Urzędowskiej w Kraśniku na odcinku od km 20+700 (str. lewa) od skrzyżowania z ul. Energetyczną do skrzyżowania z ul. Św. Faustyny”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na czas nieoznaczony.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia działki (działka 524/1).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości (działka 7/1).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia działki (działka 523/2).
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia działki (działka 224/1).
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 1 i 2 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik w ciągu ul. Urzędowskiej w Kraśniku na odcinku od km 20+700 (str. lewa) od skrzyżowania z ul. Energetyczną do skrzyżowania z ul. Św. Faustyny”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023”.
 6. Analiza obecnych potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego miasta Kraśnik oraz omówienie kierunków działań w ramach promocji gospodarczej miasta Kraśnik.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Inwestycji, Przedsiębiorczości i Promocji Miasta Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 22 marca 2019r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu 3 posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik w ciągu ul. Urzędowskiej w Kraśniku na odcinku od km 20+700 (str. lewa) od skrzyżowania z ul. Energetyczną do skrzyżowania z ul. Św. Faustyny”.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023”.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 21 marca 2019r. (czwartek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 3 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na czas nieoznaczony.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Kraśnik, odbyło się dnia 23 stycznia 2019 r. 


Ostatnie posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Dialogu Społecznego Rady Miasta Kraśnik, odbyło się dnia 30 stycznia 2019 r. 

 


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się dnia 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1330 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 1 i 2 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023”.
 7. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2018r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

 


 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje