Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że VI zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VIII kadencji odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik w ciągu ul. Urzędowskiej w Kraśniku na odcinku od km 20+700 do km 23+600 (str. Lewa) od skrzyżowania z ul. Energetyczną do skrzyżowania z ul. Św. Faustyny”.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023”.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres nieoznaczony.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia działki (działka 524/1).
 15. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia działki (działka 7/1).
 16. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia działki (działka 523/2).
 17. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia działki (działka 224/1).
 18. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2018r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad sesji.

 

 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje