Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 14 grudnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Miastu Kraśnik, jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kraśniku wykonywania zadania własnego Miasta Kraśnik z zakresu transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kraśnik służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Suchyńska ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Sądowa ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Słoneczna ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Plac Wolności placowi w mieście Kraśnik.
 18. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Wojskowa ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Długa ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy aleja Tysiąclecia ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia „Ramowego planu sesji Rady Miasta Kraśnik oraz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Kraśnik w 2018r.”
 22. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ogłoszenia roku 2018 - Rokiem Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 23. Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Kraśnik na rok 2018.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad sesji.
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI