Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 marca 2018    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że LI zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 29 marca 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Kraśnik na temat gospodarki zasobami leśnymi.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kraśnik Nr L/519/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2018”.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik – druga część.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.
 17. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu usytuowanego w pasie nadbrzeżnym Zalewu Kraśnickiego stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik.
 18. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 19. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, przy ul. Gajowej, obręb Stacja Kolejowa.
 20. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Aleja Młodości ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Aleja Tysiąclecia ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Aleja Niepodległości ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Aleja gen. Ryszarda Kuklińskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Chłodna ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Fryderyka Chopina ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ofiar obozu „Budzyń” placu w mieście Kraśnik.
 27. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Kraśnik ze Związku Miast Polskich.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad sesji.
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI