Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 24 maja 2017    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta


 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Kraśnik, zwołuję XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kraśnik na dzień 10 maja 2017r. (środa) o godz. 8 00 w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku, ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023”.
 3. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XL zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 26 maja 2017r. (piątek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII, XXXIX sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Omówienie sytuacji w służbie zdrowia w Kraśniku w kontekście świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kraśnik.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Kraśnik na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy al. Niepodległości 40 w Kraśniku.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Podleska ulicy w mieście Kraśnik.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Olejna ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Podwalna ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Piastowska ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Juliusza Osterwy ulicy w mieście Kraśnik.
 18. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Józefa Ignacego Kraszewskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Lipowa ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Zofii Nałkowskiej ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mleczarska ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Północna ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Powstańców Śląskich ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Elizy Orzeszkowej ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Okopowa ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ogrodowa ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ostrowiecka ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Oboźna ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Parkowa ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Obwodowa ulicy w mieście Kraśnik.
 31. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Polna ulicy w mieście Kraśnik.
 32. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Młyńska ulicy w mieście Kraśnik.
 33. Wolne wnioski.
 34. Zakończenie obrad sesji.

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI