Wyroby azbestowe

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 14 grudnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

logo azbest

I WYROBY AZBESTOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31) właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest dokonują inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury, a wynik tej inwentaryzacji ujmuje się w informacji, którą osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą przedkładają burmistrzowi, natomiast przedsiębiorcy – właściwemu marszałkowi województwa. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Wykorzystanie wyrobów zawierających azbest w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się do dnia 31.12.2032 r.

- Informacja o wyrobach azbestowych 
- OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

29 października 2015 r. uchwałą Rady Miasta Kraśnik Nr XVIII/99/2015 został przyjęty Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2032.

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032"

 

II WFOŚiGW  

Gmina Miasto Kraśnik informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 78/2017/D/OZ z 04.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

                        logo wfosigw                                                                     logo nfosigw

Załączniki do pobrania:

pdf- Ogłoszenie naboru

pdf- Regulamin udzielania dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Kraśnik na rok 2017.

pdf - Wniosek o udzielenie dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Kraśnik na rok 2017.

pdf Informacja o wyrobach zawierających azbest na terenie Miasta Kraśnik

pdf- Oświadczenie wykonawcy demontażu wyrobów azbestowych

 

III SZWAJCARKI PROGRAM WSPÓŁPRACY 

Załączniki do pobrania: 

download page - Wniosek o udzielenie dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Kraśnik na rok 2016.
- Ulotka dot. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
pdf - Broszura

www.azbest.lubelskie.pl

                     

 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI