Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Analiza problemów w mieście

02.03.2020 Print
Analiza problemów w mieście
26 lutego odbyło się kolejne spotkanie zespołu miejskiego w ramach projektu Rozwój Lokalny. Eksperci ZMP przeprowadzili warsztaty, w trakcie których zaprezentowali narzędzie do pogłębionej analizy (https://monitor.miasta.pl/). Przy wykorzystaniu udostępnionego narzędzia oraz danych w nim zawartych możliwe będzie przeprowadzanie diagnozy miasta pod kątem występujących w nim problemów i ich przyczyn. Członkowie zespołu miejskiego wykorzystując diagram Ishikawy starali się odróżnić problemy od przyczyny ich wystąpienia. Diagram używany jest do ilustrowania związków przyczynowo-skutkowych i pomaga dostrzec złożoność zidentyfikowanego problemu.
K.W.