Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Nowe zasady miejskiego programu "Obiad w szkole"

27.02.2023 Print

W dniu 23 lutego Rada Miasta Kraśnik przyjęła Uchwałę w sprawie zmian dotyczących wieloletniego programu miejskiego „Obiad w szkole”.
Program jest wieloletnim programem dożywiania uczniów kraśnickich szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie miasta, wpisuje się w politykę społeczną państwa i jest jednocześnie jego uzupełnieniem.
Wnioski o dofinansowanie obiadów są udostępniane zainteresowanym:                          

  • w szkole,                                                                                                     

  • w Urzędzie Miasta Kraśnik,

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik,

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wypełniony wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta Kraśnik lub w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku.                                
Dofinansowanie wyniesie: 
1) 100% ceny obiadu minus 1 zł (cena obiadu dla ucznia) - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się powyżej 200 %  do 300 % ( kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) – tj. powyżej 1200 zł do 1800 zł
2) 100%  ceny obiadu minus 5 zł (cena obiadu dla ucznia) - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się powyżej 300 % do 350 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) – tj. powyżej 1800 zł do 2100 zł.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszelkich informacji udzielą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku pod nr tel. 81 825 15 81, 601 979 977, 723 327 311.

Poniżej znajdą Państwo wniosek o dofinansowanie obiadów.


Dagmara Okulus