Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Burmistrz Miasta Kraśnik ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia

11.01.2021 Print
BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku,
ul. Ks. J. Popiełuszki 1
 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2470).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694).
 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj 

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2021 roku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Edukacji  pod numerem telefonu:  81 458 19 27; 81 458 19 14.