Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Ćwiczymy nie tylko na wychowaniu fizycznym!

17.12.2018 Print
Zdjęcie - Ćwiczymy nie tylko na wychowaniu fizycznym!

Zgodnie z tym stwierdzeniem, uczniowie sześciu kraśnickich podstawówek mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych nie tylko podczas obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego,  ale także na  zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka FOX”, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku, już po raz drugi pozyskał na w/w zadanie środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowane w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”.

 

Programem zostało objętych sześć kraśnickich szkół podstawowych, w których na  zajęcia sportowe uczęszcza 255 uczniów w wieku od 7 do 11 lat. Program realizowany jest od lutego  do grudnia 2018r.

 

Głównym celem programu jest aktywacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej  oraz profilaktyka wad postawy ciała. Pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia, uczniowie wdrażani są do regularnej aktywności fizycznej, dostosowanej do ich możliwości psychoruchowych, realizują swoje zainteresowania sportowe oraz zapobiegają powstawaniu wad postawy. Jest to oferta skierowana do uczniów klas I – V szkół podstawowych, którzy nie mają innej możliwości usprawniania się. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem uczestników, uczniowie  chętnie z niej korzystają. Realizacja „Kraśnickiego programu kształtowania prawidłowej postawy ciała” – II edycja”, nie byłaby możliwa bez współpracy z Urzędem Miasta Kraśnik oraz z dyrektorami kraśnickich szkół podstawowych. Klub planuje kontynuację programu, także w roku przyszłym.

Admin