Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Cztery nowe autobusy dla MPK

15.07.2021 Print
Zdjęcie - Cztery nowe autobusy dla MPK

Pilna potrzeba wymiany taboru MPK to również okazja do zadbania o ochronę środowiska i komfort podróży mieszkańców, którzy chętnie korzystają z komunikacji publicznej. Szukamy różnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które umożliwiłyby zakup nowych autobusów. Jedną z nich jest współpraca naszego samorządu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współpraca zakończona sukcesem.

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni zgodzili na dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego kwotą 1 650 000 zł. Przekazane środki posłużą na wkład własny do projektu „Poprawa jakości usług w komunikacji miejskiej i jakości powietrza w mieście kraśnik poprzez wymianę taboru autobusowego”. W ramach niego miejska spółka ubiega się o zakup 4 autobusów elektrycznych z dotacją na poziomie 80% z NFOŚiGW. Poza nowymi autobusami na zajezdni pojawi się też nowa infrastruktura umożliwiająca ładowanie, przeszkolona zostanie także załoga przedsiębiorstwa. Planowany termin dostaw to początek 2023 roku. 

Do spółki wpłynęła wiadomość od NFOŚiGW, w której poinformowano nas o pozytywnej decyzji i przyznaniu dofinansowania. Decyzja pozytywna jest jednak warunkowa – MPK musi przystąpić do tzw. negocjacji i potwierdzić m.in. wnioskowaną kwotę oraz ustalić terminy realizacji przedsięwzięcia czy harmonogram harmonogram rzeczowo-finansowy. Są to już jednak formalności. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podpisanie stosownej umowy.

- Cieszę się, że spółka odnowi swój tabor, a nasi mieszkańcy będą mogli podróżować cichymi, ekologicznymi i klimatyzowanymi autobusami. Dziękuję radnym za decyzję o dokapitalizowaniu MPK, dzięki której spółka będzie mogła zrealizować swój projekt dotyczący wymiany części taboru – mówi burmistrz Wojciech Wilk.

To pilna potrzeba, bowiem ostatni raz 5 nowych autobusów trafiło do Kraśnika w 2011 r., dzięki działaniom podjętym przez zarząd spółki kierowany przez Waldemara Toporowskiego i władze miasta w kadencji 2006 – 2010. Obecnie MPK w Kraśniku dysponuje 16 autobusami. 

Daniel Niedziałek