Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dodatek osłonowy - można składać wnioski o nowe świadczenie

03.01.2022 Print
Można już składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł  w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł  na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać należy w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. 
Wnioski będzie można składać:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
- tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Miasta Kraśnik w godzinach pracy urzędu oraz w punkcie obsługi mieszkańców w Centrum Kultury i Promocji (w godzinach 12:00 - 15:30 począwszy od 5 stycznia).  Przypominamy także, że 7 stycznia Urząd Miasta oraz punkt obsługi w CKiP będą nieczynne.
Stosownie do potrzeb uruchamiane będą też dodatkowe czasowe dyżury urzędników w innych lokalizacjach, o czym będziemy informować.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w wersji papierowej w punktach wskazanych powyżej. Wersję elektroniczną pobrać można z linku pod artykułem. 

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie.
Informacje na temat dodatku można uzyskać w Urzędzie Miasta Kraśnik pod numerem telefonu : 81 458 19 27. Uruchomiona została też ogólnopolska infolinia dot. dodatku osłonowego pod numerem +48 22 369 14 44. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 

Pliki do pobrania

Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji