Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dofinansowanie do montażu instalacji OZE

13.06.2019 Print
Zdjęcie - Dofinansowanie do montażu instalacji OZE

W związku z aktualizacją harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz planowanym na sierpień 2019 r. naborem wniosków, Miasto Kraśnik zamierza aplikować o środki finansowe na realizację projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii. Osoby zainteresowane powinny złożyć ankiety w terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku.


Planowany do złożenia wniosek będzie obejmował pozyskanie wsparcia na zakup i montaż: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i  kotłów na biomasę.


W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kraśnik zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do wypełnienia ankiet w terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku. Ankiety dostępne są w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik (parter budynku).


UWAGA: Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą poprawnie wypełnione ankiety. W przypadku instalacji fotowoltaicznej należy dołączyć  kserokopię faktur za energię elektryczną za ostatni rok. 


Realizacja projektu nastąpi jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania 
w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i przewidywana jest na lata 2021-2022.


Ankiety do pobrania 

Daniel Niedziałek