Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

I ty możesz zostać Terytorialsem

28.07.2021 Print
I ty możesz zostać Terytorialsem

Ubiegły rok udowodnił, że kraśniczanie mogą liczyć na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy aktywnie włączali się w akcje niesienia pomocy mieszkańcom podczas pandemii czy w zbiórki krwi organizowane przez magistrat i lubelskie RCKiK. Słowo „terytorialność” jest kluczem do zrozumienia misji tej formacji. To obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych rodzaj Sił Zbrojnych RP, w którym pełniona jest nowa forma służby – terytorialna służba wojskowa (służba ochotnicza). Cieszy się ona wciąż niesłabnącym zainteresowaniem, ponieważ umożliwia połączenie życia prywatnego, pracy zawodowej czy nauki z służbą na rzecz państwa, a przede wszystkim swojej lokalnej społeczności. Jak sama nazwa wskazuje, terytorialna służba wojskowa pełniona jest w swoim rejonie zamieszkania, na terytorium, które dobrze każdy zna, a batalion w którym żołnierz się szkoli jest niewiele oddalony od jego domu rodzinnego. Ochotnicy z powiatu kraśnickiego szkolą się w batalionie w Dęblinie.

Dla kogo WOT
O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

System szkolenia
Proces szkolenia Terytorialsa rozpoczyna się od 16 – dniowego szkolenia podstawowego, które jest przeznaczone dla osób nie mających wcześniej do czynienia z wojskiem. Dla żołnierzy rezerwy przeznaczone jest szkolenie wyrównawcze, trwające 8 dni. Szkolenie podstawowe i wyrównawcze to zaledwie początek. Cały proces szkolenia trwa 3 lata i odbywa się zazwyczaj w trybie weekendowym.  Pierwszy rok to szkolenie indywidualne, które ma charakter szkolenia ogólnowojskowego. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania. Drugi rok szkolenia to szkolenie specjalistyczne, które skupia się na wyszkoleniu żołnierza w zakresie konkretnej funkcji pełnionej w pododdziale np.  saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy. Trzeci rok to szkolenia zgrywające pododdziały.
 
Droga do WOT
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiło nowy serwis internetowy poświęcony rekrutacji. Pod adresem www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, każdy, kto pomyśli o wstąpieniu w szeregi WOT, może szybko i łatwo znaleźć kontakt do rekrutera w swoim powiecie.

Ochotnicy z powiatu kraśnickiego, którzy są zainteresowani służbą w szeregach 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mogą skorzystać z pomocy rekrutera (szer. Katarzyna ZASADNIEWSKA, tel. 508-332-996, katarz.zasadniewska@wot.ron.mil.pl), który zapozna z warunkami służby, odpowie na pytania i pomoże w procesie rekrutacyjnym.


Daniel Niedziałek