Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Kraśniccy strażacy ochotnicy podsumowali miniony rok

07.02.2024 Print
Zdjęcie - Kraśniccy strażacy ochotnicy podsumowali miniony r...

W Oddziale Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku na Kościuszki 26 odbyło się zebranie sprawozdawcze Miejskiej OSP Kraśnik. Było ono okazją do podsumowania działalności jednostki w ciągu minionego roku, a także do rozmowy o planach i potrzebach na następne miesiące.
Miejska OSP liczy aktualnie 46 druhów, w tym 7 druhen. Działa przy niej także, licząca 15 członków, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżać może 28 druhów. Uprawnienia ratownika, czyli ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, posiadają 24 osoby: -Te liczby wyraźnie pokazują jak cenna z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców jest działalność MOSP Kraśnik – podkreśla burmistrz Wojciech Wilk.
Strażacy w 2023 roku brali udział w 79 akcjach ratowniczo-gaśniczych (w tym w 33 pożarach i 32 miejscowych zagrożeniach). Zaangażowanych w nie było w sumie 22 druhów. Najbardziej zapracowany spośród nich to Tobiasz Kaczmarski, który w ramach prowadzonych akcji przepracował w sumie 76 godzin i 46 minut.
Służba strażaków to nie tylko ratowanie życia oraz dobytku ludzi, ale także szeroko prowadzona działalność społeczna, edukacyjna, sportowa czy ekologiczna: - Cieszę się, że w tej kadencji samorządu mieliśmy okazje blisko współpracować ze strażakami i wspierać ich finansowo – mówi Wojciech Wilk.
04 lutego Zarząd Miejskiej OSP uzyskał absolutorium za swoją ubiegłoroczną działalność. Tworzą go: prezes Łukasz Gałkowski, wiceprezes i naczelnik Konrad Ziębrowicz, wiceprezes Ewelina Madras, skarbnik Tomasz Rozumski, sekretarz Damian Sowiński, gospodarz Łukasz Jabłoński. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący Adrian Gunia, sekretarz Marek Łukasiewicz oraz członkowie Łukasz Surdacki i Maciej Piątek.

Daniel Niedziałek