Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

„Kryształowa cegła” za ekspozycję zabytkowego pieca do wypalania cegieł

28.06.2022 Print
Zdjęcie - „Kryształowa cegła” za ekspozycję zabytkowego piec...

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozstrzygnięta została XXI edycja Konkursu ”O Kryształową Cegłę” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie i Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Jedna z głównych nagród trafiła do naszego samorządu. Odebrał ja wiceburmistrz Piotr Janczarek.
 
Organizatorzy konkursu docenili wykonanie ekspozycji zabytkowego pieca do wypału cegieł, która zrealizowana została w ramach rozbudowy infrastruktury wokół Zalewu Kraśnickiego. Nagroda przyznana została w kategorii rewaloryzacje.
 
Do konkursu mogły być zgłaszane inwestycje oddane do użytku w latach 2018-2021 z terenu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z Ukrainy i Białorusi.
 
Odrestaurowany, XV - wieczny kraśnicki piec to jedyny tego typu zrekonstruowany obiekt na Lubelszczyźnie. To dowód na to, że nasze tradycje w produkcji materiałów budowlanych są bardzo długie, a cegła jako jeden z symboli Kraśnika to nie przypadek.
 
- Cieszę się, że inwestycję tę doceniają kraśniczanie i turyści spoza naszego miasta, chętnie to miejsce odwiedzają i poznają jego historię – mówi burmistrz Wojciech Wilk. - Teraz nagrodzili ją także eksperci w dziedzinie architektury. Serdecznie przy tej okazji dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy tego obiektu, także pracownikom Urzędu Miasta. Warto też przypomnieć, że zadanie to zrealizowaliśmy dzięki unijnemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 w ramach działania 7.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
 
Ekspozycja została zaprojektowana przez M Projektant Marek Podolak. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych inż. Michalina Pietrzyk, Budownictwo Drogowe Plus, PPHU Proton. Cegły palcówki do rekonstrukcji dostarczyła  Cegielnia Hoffmanowska. W realizację zaangażowany był zespół archeologów, historyków i fachowców w dziedzinie budownictwa: Firma Gorgona Patrycja Piotrowska, Krzysztof Opaliński, Rafał Ratajczak, Aleksander Mazurek, Wojciech Mazurek, Wiesław M, Pawłowski, Andrzej Poliszuk, Marcin Piotrowski i Dominik Szulc. Nad całością czuwał Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Daniel Niedziałek