Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Miasto rozpoczyna prace nad projektem Planu Ogólnego

18.06.2024 Print

Burmistrz Miasta Kraśnik informuje o podjęciu przez Radę Miasta Kraśnik uchwały Nr LXXVI/613/2024 Rady Miasta Kraśnik z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Kraśnik.

Wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie, można  składać  do Burmistrza Miasta Kraśnik wyłącznie za pomocą formularza „Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego” od dnia 19 czerwca 2024 roku do dnia 30 sierpnia 2024 r.