Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Nowe laptopy trafią do kraśnickich szkół podstawowych

10.06.2020 Print

W ramach projektu "zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” do kraśnickich szkół podstawowych trafi 32 laptopów z dostępem do Internetu.
Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zdalnym w szkołach podstawowych Miasta Kraśnik. Placówki będą mogły udostępniać laptopy uczniom lub nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.