Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Pierwsze dzieci wrócą do miejskich przedszkoli od 18 maja

15.05.2020 Print
Pierwsze dzieci wrócą do miejskich przedszkoli od 18 maja

W związku z potrzebą deklarowaną przez część rodziców od 18 maja wznawiają działalność, w ograniczonym zakresie, miejskie przedszkola. We wszystkich placówkach będzie przebywało 56 dzieci, a od 25 maja - 110 dzieci. 

- Z naszej strony podjęte zostały niezbędne środki ostrożności w oparciu o wytyczne służb sanitarnych i ministerstwa edukacji – mówi burmistrz Wojciech Wilk. - Za bezpieczeństwo i zapewnienie higienicznych warunków pobytu w przedszkolu odpowiada dyrektor, jednak rodzice muszą mieć pełną świadomość obowiązujących zasad bezpieczeństwa – dla dobra swoich pociech. Dlatego decydując się na oddanie dzieci pod opiekę przedszkolom, rodzice podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami organizacji opieki nad dziećmi obowiązującymi w naszych placówkach w czasie epidemii i akceptacji tych zasad oraz ich przestrzeganiu. To w znaczący sposób ułatwi tę opiekę i pozwali też rodzicom uzyskać odpowiednią wiedzę potrzebną do współpracy z przedszkolami. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.  

Dyrektorzy i personel przedszkoli, przygotowując się do przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zastosowali się do wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 maja oraz wytycznych MEN. Każde przedszkole zostało zaopatrzone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników. Opracowana została procedura bezpieczeństwa pobytu dzieci w okresie pandemii. Ponadto opracowane zostały procedury dotyczące:

- przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola, 

- objawów sugerujących chorobę Covid-19 u dzieci lub personelu,

- organizacji zajęć opiekuńczych,

- higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, z dokładnym  harmonogramem wykonywania tych czynności. 

- Wszystkie te działania mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dla dzieci oraz personelu przedszkola – podkreśla burmistrz Kraśnika. 

Jeśli w kolejnych dniach rodzice podejmą decyzję o powrocie swoich dzieci do przedszkoli, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwą placówką. Dopiero po zapoznaniu się z procedurami i podpisaniu oświadczeń będzie możliwe oddanie dziecka pod opiekę w przedszkolu. 

 

 
Daniel Niedziałek