Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Podsumowania wyników dotychczasowych prac nad projektem z programu „Rozwój Lokalny”.

20.04.2020 Print
Podsumowania wyników dotychczasowych prac nad projektem z programu „Rozwój Lokalny”.

17 kwietnia odbyło się spotkanie Zespołu Miejskiego z doradcami ze Związku Miast Polskich, w trakcie którego przeanalizowane zostały rezultaty prac zespołu nad zasobami i produktami miasta.

Dzięki udziałowi licznej grupie mieszkańców, zespół miejski zebrał listę zasobów oraz produktów miasta, które stanowią o jego potencjale. Materiał ten poddany został tzw. „mapowaniu” dzięki czemu przygotowana została wstępna lista kluczowych produktów oraz zasobów niezbędnych do ich wytwarzania. Podczas spotkania weryfikowano również jakie grupy społeczne uczestniczą w wytwarzaniu takich produktów miasta oraz jaką wartość dodaną dla Kraśnika one generują.
Identyfikacja najważniejszych produktów jest punktem wyjścia dla określenia profilu miasta.

W dalszej części spotkania w formie online eksperci ZMP omówili kolejny, niezwykle ważny etap prac nad projektem - analizę SWOT_SRGG, polegającą na identyfikacji kluczowych czynników rozwoju miasta Kraśnik, które będą punktem wyjścia do opracowania przyszłych kierunków rozwoju miasta oraz strategicznej obszarów interwencji.

K.W.