Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Podsumowanie etapu diagnozy społeczno-gospodarczej na potrzeby opracowania Kompletnej Propozycji Projektu Program „Rozwój lokalny”

26.06.2020 Print
Podsumowanie etapu diagnozy społeczno-gospodarczej na potrzeby opracowania Kompletnej Propozycji Projektu Program „Rozwój lokalny”

W okresie od 27.05.2020 r. – 24.06.2020 r. odbyło się 7 spotkań on-line w trakcie, których Zespół Miejski przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich dokonał podsumowania dotychczasowych prac na projektem Miasta Kraśnik w ramach Programu „ Rozwój Lokalny” i tym samym zakończony został etap diagnozy społeczno-gospodarczej miasta, której rezultatem jest identyfikacja kluczowych wyzwań stojących przed miastem i zdefiniowanie obszarów kluczowej interwencji.

W dniach 25-26.06.2020 r. przeprowadzona została samoocena rozwoju instytucjonalnego miasta
w oparciu o wykorzystanie narzędzia OECD. Autodiagnoza zrealizowana została w ramach warsztatu zorganizowanego dla 54 miast biorących udział w programie Rozwój Lokalny, przez OECD, Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem warsztatu było z jednej strony dogłębne przeanalizowanie jakości zarządzania, planowania i dostarczania usług publicznych
w JST, z drugiej zaś przetestowanie narzędzia diagnostycznego opracowanego przez ekspertów OECD, które docelowo będzie udostępniane jako dobra praktyka dla innych JST, również z poza terytorium Polski.

K.W.