Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Pomoc samorządu dla lokalnych przedsiębiorców

20.03.2020 Print
Pomoc samorządu dla lokalnych przedsiębiorców

Burmistrz Wojciech Wilk: - Zdaję sobie sprawę, że w związku z epidemią koronawirusa wielu naszych przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Dlatego w miarę możliwości i posiadanych uprawnień kraśnicki samorząd będzie pomagał osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta przedstawiłem działania w tym zakresie, które podejmujemy i będziemy podejmować w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w naszym mieście i kraju. Na początku przyszłego tygodnia na stronie www.krasnik.eu znajdą się formularze, druki i precyzyjne instrukcje, co należy zrobić, aby skorzystać z pomocy. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

 

Pomoc dla przedsiębiorców będzie przybierać następujące formy:

 

1. Odstąpienie od pobierania czynszu za wynajęty lokal komunalny w okresie od 14 marca w przypadku wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2. Obniżenie o 50% stawki czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy komunalnego lokalu użytkowego w przypadku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu.

 

3. Odroczenie terminów płatności za lokale komunalne, podatek od nieruchomości, środków transportowych czy dzierżawę terenu.

 

4. Rozłożenie płatności na raty (czynsze, podatki od nieruchomości, dzierżawy) i ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot.

 

5. Zmniejszenie wymiaru opłaty za korzystanie z przystanków miejskich.

 

6. Zniesienie, po uprzednim podjęciu uchwały przez Radę Miasta, opłaty targowej. Okres, na jaki opłata miałaby być zniesiona, zależy od czasu zamknięcia targowisk.

 

7. Zwrot dokonanych opłat rezerwacyjnych (administrator targowiska - KPM - zwróci wpłacone opłaty rezerwacyjne handlującym na miejskich targowiskach za cały okres ich zamknięcia).

 

8. Promowanie oferty lokalnych przedsiębiorców poprzez informowanie o niej w mediach społecznościowych miasta i mediach lokalnych (np. publikowanie wykazu restauracji, które świadczą usługi z dostawą do domu/mieszkania).

 

9. Załatwianie ważnych spraw na linii przedsiębiorca samorząd drogą elektroniczną (np. w formie wideokonferencji).

 

10. Zamieszczenie instrukcji na stronie miasta i w social mediach dotyczącej narzędzi do pracy zdalnej (wideokonferencji), którymi posługuje się Urząd Miasta Kraśnik.

 

11. Współdziałanie z Kraśnicką Radą Gospodarczą i innymi podmiotami w zakresie opracowania długofalowego „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców” związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Fot. Piotr Kosmala

Daniel Niedziałek