Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Posiedzenie Rady Gospodarczej

12.02.2020 Print
Posiedzenie Rady Gospodarczej
11.02.2020 r. odbyło się  posiedzenie Kraśnickiej Rady Gospodarczej, na którym wybrano przewodniczącego i jego zastępcę. Rada zdecydowała, że na jej czele stanie Grzegorz Jasiński, Prezes Zarządu FŁT Kraśnik S.A., a wiceprzewodniczącym będzie Włodzimierz Balog, właściciel firmy Inter-Glass. Ponadto w skład Rady weszli: Dariusz Czelej, Magdalena Czelej, Witold Dziedzic, Agnieszka Gajowiak-Potępa, Wojciech Gąska, Janusz Geneja, Grzegorz Jakóbczyk, Adam Karamon, Bartłomiej Kotwica, Janusz Lewicki, Wiesław Michałowski, Wojciech Naborczyk, Anna Pacek, Paweł Staniec, Mieczysław Wilk, Wojciech Wojtaszek, Zdzisław Wojtaszek.
Rada ma charakter opiniodawczo-doradczy  w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej i społecznej miasta oraz jest uprawniona do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Kraśnika. Skład Rady ma charakter otwarty, podobnie jak same posiedzenia, które będą forum do rozmów i debat w szerszym gronie na temat sytuacji w mieście i problemów ekonomicznych dotyczących lokalnej społeczności.
Jednym z kluczowych punktów spotkania było omówienie zakresu  projektu „Rozwój Lokalny” oraz istotność zaangażowania przedsiębiorców w projekcie na różnych jego etapach realizacji począwszy od diagnozy po opracowywanie nowej ścieżki rozwoju miasta. Podczas spotkania Burmistrz zaprosił przedsiębiorców do włączenia się w badanie ankietowe udostępnione przez Związek Miast Polskich oraz dalszą współpracę w procesie opracowania projektu.
K.W.