Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Przedszkole marzeń

17.07.2019 Print
Przedszkole marzeń

Projekt „Przedszkole marzeń maluchów - tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku” jest realizowany w latach 2019 – 2020. Rekrutacja trwa do 31 sierpnia. Zachęcamy rodziców dzieci z Kraśnika i okolic do udziału.

Celem projektu jest objęcie dzieci w wieku przedszkolnym z miasta Kraśnik i gmin ościennych (woj. lubelskie) wysokiej jakości edukacją przedszkolną poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania dla 15 dzieci w wieku 3–4 lata, a także uruchomienie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla łącznej grupy 215 dzieci  w wieku 3-6. Placówka zostanie też wyposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Powstanie nowy plac zabaw dla najmłodszych na terenie zielonym przedszkola, a nauczyciele będą doskonalić kompetencje i umiejętności poprzez szkolenia i kursy.

Propozycja ta jest adresowana do rodzin o niskich dochodach, rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci, jak również  rodzin wielodzietnych. W programie mogą uczestniczyć również rodziny, w których dziecko lub inna osoba jest osobą niepełnosprawną a dziecko nie korzystało jeszcze z edukacji w innym przedszkolu.

W ramach projektu PM nr 5 oferujemy m.in. bezpłatne zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą i bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, darmowe posiłki i ubezpieczenie.

Wszelkie informacje dostępne są w placówce przedszkola oraz na stronie www.pm5.krasnik.pl.


Wartość projektu to 517 288 20 zł, z czego dofinansowanie wynosi 439 694 ,97zł, a wkład własny miasta 77 593 ,23 zł.

Daniel Niedziałek
Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji
Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji