Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Ptasia grypa na terenie miasta i okolicznych gmin

01.06.2023 Print
Zdjęcie - Ptasia grypa na terenie miasta i okolicznych gmin
W związku z potwierdzeniem wystąpienie na terenie miasta i okolicznych gmin wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) informujemy o wskazówkach ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku. 

Jak informuje sanepid, główną drogą zakażenia wirusem ptasiej grypy jest transmisja wirusa z drobiu na człowieka, w niemal wszystkich przypadkach podczas bliskiego, bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Ryzyko zakażenia niesie także kontakt z odchodami i wydzielinami drobiu oraz powierzchniami nimi zanieczyszczonymi, a także z surowym mięsem poddanym niewłaściwej obróbce termicznej. Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego dotychczas nie odnotowano zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków drogą pokarmową. 

Do chwili obecnej na terenie Powiatu Kraśnickiego nie odnotowano przypadku zakażenia wirusem ptasiej grypy u ludzi. Niemniej jednak, jak informuje sanepid, należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny.

Przede wszystkim chodzi o: 
- przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczególnie mycie rąk przed spożywaniem pokarmów, po wyjściu z toalety, unikanie dotykania twarzy rękami, po kontakcie z powierzchniami, które mogły zostać zainfekowane; 
- unikanie kontaktu ze zwierzętami, zwłaszcza wykazującymi objawy chorobowe, ich odchodami i wydzielinami;
- unikanie dotykania martwych ptaków, zarówno hodowlanych, jak i żyjących dziko; 
- spożywanie tylko żywności poddanej właściwej obróbce termicznej (gotowanej, pieczonej, duszonej, dobrze wysmażonej). Należy również zwracać uwagę na zachowanie higieny przez małe dzieci, które nie są świadome możliwości zakażenia. 
 
Nie ma żadnych wytycznych ze strony służb sanitarnych dotyczących zamykania jakiegoś terenu lub innych ograniczeń dla mieszkańców, więc miasto nie podejmuje w chwili obecnej takich działań (zamknięto jedynie pomosty i oznaczono teren). 
 
Pamiętajmy jednak o zachowaniu środków ostrożności. Jeśli trafią Państwo na martwe ptaki, proszę o kontakt ze Strażą Miejską: tel. 81 825 25 43 lub 986.
Daniel Niedziałek