Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rada Miasta przyjęła budżet na 2022 rok

29.12.2021 Print
Rada Miasta przyjęła budżet na 2022 rok

Budżet Miasta na rok 2022, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym się, został dziś przyjęty przez Radę Miasta. Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 30 mln zł.  
Zgodnie z zapowiedzią samorządowców, priorytetem będzie kontynuacja rozpoczętych już projektów, takich jak: rewitalizacja miasta, przebudowa krytej pływalni, modernizacja Al. Tysiąclecia (wspólnie z Powiatem), budowa ul. Willowej.
- Planujemy jednak podjęcie w przyszłym roku kilku nowych zadań: budowę ulic Wałowej, Mleczarskiej, Kraszewskiego, parkingu przy ul. Zawadzkiego „Zośki”, rozbudowę remizy strażackiej Miejskiej OSP – mówi burmistrz Wojciech Wilk. - Podejmiemy także kolejne duże wyzwanie inwestycyjne, jakim będzie budowa nowej hali sportowej przy ZPO nr 1. Jej koszt to 14 mln zł, a dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 12,6 mln zł. 
Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2022 r. to przede wszystkim zadania związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, których realizacja została rozpoczęta w latach wcześniejszych. Na zapewnienie wkładów własnych miasto planuje emisję obligacji (na kwotę 10 mln zł, okres wykupu to cztery lata licząc od 2029 r.). Z obligacji pokryta też zostanie w części dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na projekt związany z przebudową budynku przy ul. Koszarowej 10A.
Ważne są również koszty funkcjonowania systemu oświaty w Kraśniku. W 2022 r. miasto dołoży do niego ok. 25 mln zł (subwencja wyniesie 23,5 mln zł, a koszty 48,5 mln zł).
Dla zbilansowania systemu gospodarki odpadowej trzeba też dołożyć z budżetu 2,6 mln zł.
- Mam świadomość tego, że w tych trudnych czasach, nie będzie to budżet odpowiadający na wszystkie potrzeby mieszkańców. Dziękuję radnym, którzy poparli przedstawiony projekt budżetu, za wzięcie pod uwagę finansowych możliwości naszego samorządu i ich racjonalną ocenę – podkreśla burmistrz Wilk.

Daniel Niedziałek
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji