Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Informacja na telefon i maila

25.03.2020 Print
Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Informacja na telefon i maila

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych odbędzie się zgodnie z ustalonym terminem. Jednak w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem:

▶ 1 kwietnia komisje rekrutacyjne poinformują Państwa telefonicznie lub poprzez email o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/szkoły.
▶ Od 2 do 6 kwietnia potwierdzenie woli przyjęcia należy zgłosić telefonicznie do przedszkola/szkoły lub przesłać oświadczenie pobrane ze strony internetowej placówki na adres email, w formie skanu, zdjęcia. 

W przedszkolach oświadczenie można wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem do budynku.

7 kwietnia komisja rekrutacyjna ponownie skontaktuje się z Państwem, aby poinformować o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki. 

Po ustaniu zagrożenia związanego z epidemią będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. 

 
Daniel Niedziałek