Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Sanepid negatywnie o spalarni

25.04.2022 Print
Zdjęcie - Sanepid negatywnie o spalarni

W ubiegłym roku rozpoczęło się w Urzędzie Miasta Kraśnik postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy Zakładu Odzysku Energii przez prywatnego inwestora, firmę Eko Energia.  Są już znane opinie sanepidu i Wód Polskich. Postępowanie jest w toku.
Decyzja środowiskowa dotyczy oceny wpływu spalarni odpadów na środowisko naturalne i ludzi. Postępowanie administracyjne prowadzone jest bezstronnie i transparentnie. Biorą w nim udział strony (w tym jedna z organizacji ekologicznych) i w oparciu o opinie lub w uzgodnieniu z organami współdziałającymi: Wodami Polskimi, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym: - Obecnie dysponujemy pozytywną opinią Wód Polskich oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czyli sanepidu. Wydał on negatywną opinię sanitarną dotyczącą planowanej budowy spalarni - poinformował burmistrz Wojciech Wilk. - Chociaż opinia sanepidu nie jest prawnie wiążąca, to będzie miała wpływ na moją końcową decyzję w tej sprawie. Bardzo poważnie biorę pod uwagę obawy dotyczące skutków funkcjonowania tej inwestycji – podkreśla burmistrz Kraśnika.
Postępowanie administracyjne prowadzone przez miasto jest w toku. Konieczne jest uwzględnienie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jeszcze nie wypowiedziała się w tej sprawie. Decyzja środowiskowa zostanie wydana dopiero po zakończeniu całej obowiązującej procedury.
Z opinią sanepidu można zapoznać się pod tym linkiem

Daniel Niedziałek