Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

"Spisowa wyszukiwanka językowa"

09.06.2021 Print
Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – II EDYCJA

 
Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.
 
Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:
k.siemiaszko@stat.gov.pl
 
Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/
oraz w załączeniu.