Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Spotkanie dotyczące analizy interesariuszy

20.02.2020 Print
Spotkanie dotyczące analizy interesariuszy
19.02.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu miejskiego. Zespół roboczy wykorzystując narzędzia udostępnione przez doradców ZMP, przeprowadził proces mapowania interesariuszy w podziale na dostawców usług i użytkowników miasta. Materiał zostanie dopracowany pod kątem poprawności danych, z których zostanie wygenerowana mapa interesariuszy. Na podstawie niniejszej mapy oraz katalogu dostępnych narzędzi włączania interesariuszy opracowany zostanie plan włączania, który zostanie realizowany.
K.W.