Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Stypendium sportowe burmistrza – nabór wniosków do końca stycznia

05.01.2022 Print
Zdjęcie - Stypendium sportowe burmistrza – nabór wniosków do...
Przypominamy o naborze wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Kraśnik. Wnioski o stypendia dla zawodników  i nagrody dla trenerów za wyniki osiągnięte w 2021 roku należy składać do 31 stycznia 2022 r.
Stypendium sportowe ma na celu wspieranie rozwoju osób osiągających wysokie wyniki w rywalizacji  międzynarodowej i krajowej.
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów sportowych i kryteria, jakie należy spełnić, by otrzymać stypendium określa Uchwała NR XXXIII/252/2016 Rady Miasta Kraśnik z 22 grudnia 2016 r. oraz Uchwała Nr XLV/360/2021 Rady Miasta Kraśnik z dnia 9 grudnia 2021 r.