Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Udział nauczycieli i uczniów SP nr 2 w wymianie w mieście partnerskim Silale na Litwie

11.10.2022 Print

Nauczyciele i uczniowie SP nr 2 uczestniczą w wymianie w mieście partnerskim Kraśnika, Silale na Litwie, wspólnie ze szkołami z Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii w ramach projektu „Explore, Inspire, Animate” finansowanego przez program Erasmus+ Współpraca Partnerska Szkół. W czasie wymiany uczestnicy zwiedzili Wydmowy Park Narodowy Mierzei Kurońskiej, torfowiska w parku Varnai oraz Wilno. W Silale spotkali się z wiceburmistrzem miasta, panią Linetą Dargienne, współtwórcą tego projektu. Uczestniczyli w zajęciach tematycznych przybliżających rodzaje i formy chronionego krajobrazu oraz faunę i florę Litwy. Jest to już trzeci wspólny projekt Erasmus+ stworzony przez SP nr 2 z miastem Silale.


Dagmara Okulus