Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Więcej terenów pod inwestycje

28.10.2019 Print
Więcej terenów pod inwestycje

Władze miasta planują utworzenie Kraśnickiego Parku Przemysłowego. Burmistrz Wojciech Wilk wystąpił do starosty Andrzeja Rolli z wnioskiem o sprzedaż miastu nieruchomości o powierzchni ponad 75 ha, położonych w okolicy Fabryki Łożysk Tocznych.

Miasto podjęło działania zmierzające do utworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości. Szansą na ożywienie gospodarcze ma być Park Przemysłowy, w ramach którego może powstać Inkubator Przedsiębiorczości oraz obiekty pod działalność produkcyjną i usługową.
Dlatego burmistrz wystąpił do starosty kraśnickiego z wnioskiem o sprzedaż miastu nieruchomości o powierzchni ponad 75 ha, położonych w okolicy Fabryki Łożysk Tocznych. Władze miasta zainteresowane są zwiększeniem zasobów terenów inwestycyjnych, bowiem działki w Strefie Inwestycji na Budzyniu wkrótce mogą zostać zagospodarowane. Na terenie przyfabrycznym miasto chce zbudować Kraśnicki Park Przemysłowy. Prowadzone są rozmowy na ten temat z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan, która jest zainteresowana projektem.

Zgodnie z przepisami starosta występuje do wojewody o wydanie zgody na sprzedaż. Takie grunty mogą być sprzedane z obniżeniem ceny o 99%. Chodzi na początek o dwie działki o łącznej powierzchni ponad 75 ha, które obecnie są zalesione i które decyzją ministra ochrony środowiska zostały wyłączone z zarządu Lasów Państwowych. Należą one do Skarbu Państwa.

Zwiększenie terenów inwestycyjnych z obecnych 20 ha, z czego 8 ha jest zagospodarowanych (strefa na Budzyniu), do 95 ha w pierwszym etapie, a nawet około 180 ha w kolejnym, otworzyłoby miasto na dużych inwestorów: - Kraśnik dysponowałby pełną ofertą inwestycyjną w postaci uzbrojonych gruntów, rozwiązań prawnych i organizacyjnych –mówi burmistrz Wilk.

Kraśnicki Park Przemysłowy będzie miał bardzo dogodne położenie, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej obwodnicy północnej, która łączyć się będzie z budowaną już drogą szybkiego ruch S19. Realizacja projektu w sąsiedztwie funkcjonującej fabryki pozwoli na uniknięcie konfliktów społecznych związanych z powstawaniem zakładów przemysłowych blisko obszarów zamieszkałych.

- Kraśnicki Park Przemysłowy to projekt długookresowy, do jego realizacji niezbędne są liczne pozwolenia i zgody oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Zdajemy sobie również sprawę z kontekstu historycznego związanego z częścią tego terenem, która użytkowana była przez okupanta niemieckiego i gdzie wykorzystywano pracę przymusową więźniów. Dlatego ważne jest wyjaśnienie w jakim zakresie zagospodarowanie tej nieruchomości na działalność przemysłową należy połączyć z jednoczesnym poszanowaniem przeszłości tego miejsca. Tak czy inaczej, pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych byłoby pierwszym krokiem w kierunku powstania parku przemysłowego – podkreśla burmistrz Wilk.
 

Daniel Niedziałek