Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Za nami święto 24. Pułku Ułanów

10.07.2024 Print

W miniony weekend odbyło się kolejne święto 24. Pułku Ułanów tradycyjnie połączone z Dniami Kraśnika. Zaproszeni goście wraz mieszkańcami miasta spotkali się m.in. w  Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku - Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, wzięli udział w uroczystym Apelu Pamięci przed dawną wartownią pułkową, a także uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w intencji mieszkańców oraz poległych i zmarłych ułanów. Zwieńczeniem obchodów pułkowego święta był niedzielny piknik militarny na placu przy ul. Oboźnej.
Szczególne podziękowania za organizację wydarzenia kierujemy do Koła Koleżeńskiego 24. Pułku Ułanów wraz z prezesem Markiem Ruskiem kultywującym pamięć o kraśnickich ułanach.
Ponadto dziękujemy:
- Gen. bryg. Mirosławowi Downarowi – d-cy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen. St. Maczka w Świętoszowie,
- Gen. bryg. dr. Rafałowi Miernikowi – d-cy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie,
- Gen. bryg. Arturowi Kozłowskiemu – d-cy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki w Warszawie-Wesoła,
- Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie,
- Januszowi Geneji, Tomaszowi Banakowi – Zakłady Poligraficzne AJG w Kraśniku,
- Orkiestrze Wojskowej z Dęblina,
- Orkiestrze OSP w Kraśniku,
- Szwadronowi Kawalerii „Kowale” im. 24 Pułku Ułanów z Borowa.
Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia z historii pułku.
24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego powstał w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w grudniu 1920 r., z przekształcenia sformowanego we Lwowie w lipcu tego samego roku i zasłużonego w bojach 214 Pułku Ułanów Armii Ochotniczej. 4 kwietnia 1922 roku 24 Pułk Ułanów na stałe przeniesiono do Kraśnika, gdzie stacjonował do połowy marca 1939 roku. W połowie marca 1939 r. pułk postawiono w stan mobilizacji i przemieszczono do miejsca koncentracji do miejscowości Boguchwała pod Rzeszowem. W połowie sierpnia pułk został przesunięty w rejon Krakowa, jako odwód armii „Kraków”. Nowe miejsce postoju, w Skawinie, osiągnął 15 sierpnia i tam pozostawał do wybuchu wojny.
Kampanię wrześniową pułk odbył w ramach 10 Brygady Kawalerii. Pierwszą walkę stoczył 1 września pod Jordanowem i Wysoką. Walczył pod: Kasiną Wielką – 2 września, Leszczyną – 5 września, od 8 września pod Łańcutem, Rzeszowem, Radymnem, Dobrosinem, pod Grzybowicą – 15 września. Granicę węgierską pułk przekroczył 19 września 1939. Za kampanię wrześniową pułk został odznaczony orderem Virtuti Militari. Odbudowę pułku rozpoczęto w 1940 r. w Mondragon we Francji. 5 maja 1945 r. nastąpiło zakończenie szlaku bojowego w niemieckim porcie wojennym Wilhelmshaven. Po zakończeniu działań wojennych Pułk przyjął funkcję okupacyjną w brytyjskiej strefie na terenie Niemiec. Jednostkę rozwiązano i uroczyście pożegnano 7 maja 1947 r. w Hanowerze. 6 lipca 1995 r., w 75 rocznicę utworzenia Pułku otwarto w Kraśniku Muzeum 24 Pułku Ułanów. Obecnie, tradycje pułkowe kontynuuje 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. Generała Broni Stanisława Maczka stacjonująca w Świętoszowie.

Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie w ramach Programu "Warto być Polakiem".
#Lubelskie#KierunekLubelskie#WartoByćPolakiem

 
Dagmara Okulus