Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zastrzeż swój numer PESEL!

03.06.2024 Print

Od 1 czerwca 2024 r. wszystkie instytucje finansowe, banki, operatorzy komórkowi, notariusze - mają obowiązek weryfikować, czy numer PESEL danego klienta jest zastrzeżony.
Warto to zrobić i zastrzec swój numer PESEL, ponieważ wówczas, nikt poza nami, nawet znając nasz numer PESEL, nie będzie mógł podszyć się pod nas, nie będzie mógł bez naszej wiedzy dokonać następujących czynności:

  • otworzyć na nasze dane rachunek bankowy

  • wziąć na nas jakikolwiek kredyt

  • otrzymać duplikat karty SIM

itp...
Chcesz zastrzec swój numer PESEL?
Przez Internet:
Aby zastrzec nasz numer PESEL, musisz posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód lub dane do logowania do bankowości elektronicznej.

  • Wejdź na stronę mObywatel.gov.pl

  • Zaloguj się profilem zaufanym

  • Wybierz Zastrzeż PESEL lub Cofnij zastrzeżenie.

W dowolnym Urzędzie Gminy (Urzędzie Miasta):
Jeśli jesteś:

  • obywatelem polskim – przygotuj dowód osobisty (możesz okazać dowód w aplikacji mObywatel) lub paszport,

  • cudzoziemcem – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Należy wypełnić odpowiedni dokument, który można pobrać z tej strony:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Kto może zastrzec swój PESEL?
Każdy, kto:

  • ma numer PESEL,

  • jest pełnoletni.


Dagmara Okulus